Omistajuusvalmennus
Omistajuusvalmennus

Omistajuusvalmennus

Omistajien, hallituksen ja johdon toimivalla yhteistyöllä voidaan luoda merkittävää ja pitkäjänteistä lisäarvoa yhtiölle. Usein omistajien aktiivinen rooli on hyödyntämätön tai suunnittelematon voimavara. Omistaja voi omistajaosaamisen ja hallitustyön kehittämisellä myötävaikuttaa huomattavasti yhtiön menestykseen.

Boardmanin omistajuusvalmennus sopii hyvin kaikille niille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan omistajuudesta.

Omistajuusvalmennuksessa vastataan mm. seuraaviin keskeisiin kysymyksiin:

 • Mitä omistajuudesta pitäisi ymmärtää?
 • Mitä osaamista ja millaisia rooleja omistajilla tulisi yhtiön eri vaiheissa olla sen menestymisen turvaamiseksi?
 • Mitä on omistajatahto ja miten sen voi muodostaa?
 • Mitä hyvän omistajastrategian tulisi sisältää, jotta se vahvistaa yhtiön päätöksentekoketjun toimintakykyä?
 • Miten omistaja voi varmistaa omistaja-hallitus-johto -päätöksentekoketjun toimimisen ja vuoropuhelun parhaalla mahdollisella tavalla?
 • Miten luoda toimivat ja kuhunkin tilanteeseen sopivat omistajien ja hallituksen yhteiset toimintamallit ja tilannekuva?

Lataa valmennuksen ohjelma tästä!

Valmennuksen hinta on 2 800€ + alv 24% / hlö. Valmennus järjestetään ensisijaisesti paikanpäällä pääkaupunkiseudulla, mutta tilanteen vaatiessa osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden välityksellä.

Ilmoittaudu valmennukseen tästä!

OMISTAJUUSValmennuksen ohjelmarunko

Moduuli 1: Omistajuuden määrittely elinkaaren ja omistusten kautta 23.8. klo 16.30-20.00

Tervetuloa sanat

Taru Lindeman, Boardmanin toimitusjohtaja & Tom Liljestöm, Boardman -partneri

 • Osallistujien esittäytyminen & ryhmätyö
Omistajuustyypit yhtiön eri elinkaaren vaiheissa

Philip Aminoff, Boardman -partneri

 • Omistajaksi ryhtyminen
 • Omistajana oleminen
 • Omistajuudesta luopuminen
Ryhmäkeskustelu
 • Millaisin määrein tai termein määrittelette omaa roolianne?
  • Omistajuuden elinkaaren vaihe? 
  • Mitä, miten, ja miksi omistaa?
Osakkeenomistaja käytännön näkökulmasta

Marjo Miettinen, Boardman -partneri

 • Omistaja operatiivisena johtajana (operative owner) 
 • Omistaja hallinnossa mukana (active owner) 
 • Omistaja sijoittajana (investing owner) 
 • Omistajan eri tavat vaikuttaa – yhtiökokous, hallitus, epäviralliset kanavat jne.  
Omistajarooli hallituksessa

Tom Liljestöm, Boardman -partneri

 • Mistä tunnistaa hyvän vallan tasapainon omistajien, hallituksen ja johdon välillä? 
Reflektointi, iltapala ja verkostoituminen

 

 

 

Moduuli 2: Osakkeenomistajien roolit osakeyhtiössä? 30.8 klo 17.00-20.00 

Osakkeenomistaja teorian näkökulmasta

Manne Airaksinen, Senior Advisor, Roschier

 • Miten taloustieteessä osakkeenomistajan asemaa selitetään 
 • Ohittaako teoria ja keskustelu yrittäjyydestä omistajuuden 
 • Erilaiset omistajat vs. kassavirtojen nykyarvo yhteisenä nimittäjänä 
 • Stakeholder keskustelu – kenen etua ajetaan? 
Osakkeenomistaja OYL:ssa  
 • Asema yleensä – riskin jako liikeriskiin ja väärinkäytöksiin 
 • Omistajan oikeuksista ja velvollisuuksista 
Omistajuuden määrittely ja tarkastelu taseen kautta

Anne BernerBoardman -partneri & Marketta Kokkonen, Boardman -partneri

Omistajan kolme kysymystä:

 • Mitä omistaa?
 • Miksi omistaa?
 • Miten omistaa?
Ryhmätyökeskustelu
Reflektointi ja palautekeskustelu

Moduuli 3: Miten muodostaa omistajaääni ja omistajastrategia? 6.9. 17.00-20.00

Omistajastrategian luominen next gen -näkökulmasta

Lari Raitavuo, Omistaja Ensto Oy & Hallituksen puheenjohtaja Erimover

 • Parhaat vinkit omistajastrategian luomiseen
Mitä omistajan ääni tarkoittaa ja miksi se on eri kuin yhtiön ääni? 

Peter Therman, Boardman -partneri & Kari Stenqvist, partner, PwC

 • Mitä omistajan ääni tarkoittaa ja miksi se on eri kuin yhtiön ääni?
 • Miten omistajat muodostavat omistajien yhteisen tahtotilan?
 • Mitä eroa on yritysstrategiassa ja omistajastrategiassa? Omistajastrategian perusta
Ryhmätyö
Reflektointi ja yhteenvetokeskustelu

Moduuli 4: Omistajat, hallitus, johto – yhteistyö ja kehittäminen 13.9 klo 17.00-20.00

Omistajien, Hallituksen ja Johdon (OHJ) yhteistyö, osaaminen ja vallankäyttö
Mikko Haapanen, Boardman -partneri

 • OHJ, valta ja osaaminen
 • OHJ ja ihminen
 • OHJ prosessit
 • OHJ visio ja kehittäminen
Miten omistajuus voi olla taito?

Marko Parkkinen, Boardman -partneri

 • Miten pitää huolta omasta osaamisesta?
 • Mistä osaamisalueista omistajan tulee pitää huolta?
Ryhmätyökeskustelu
Reflektointi ja palautteet

Päätöstilaisuus ja yhteisillallinen 4.10 klo 18.00–22.00 

 • Ryhmätöiden purku ja todistusten jako
 • Yhteisillallinen ja verkostoitumista

Ilmoittaudu valmennukseen tästä!

 

Lisätietoa

Taina Brandstack 

Projektipäällikkö
044 019 9553
taina.brandstack(a)boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä

 

 

 

BoardTalks-podcastcover

Tutustu valmennuksen teemoihin etukäteen kuuntelemalla Boardmanin omistajuutta ja päätöksentekoa käsittelevää BoardTalks-podcastia!

Podcastistä kuulet kokeneiden omistajien ja hallitustyötä tekevien oppeja sekä pääset syventymään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ilmiöihin.

Kuuntele BoardTalks-podcastin jaksoja Spotifyssä, Suplassa, Apple Podcastissä tai Boardmanin sivuilta!

Kuuntele jaksot tästä!