Omistajuusvalmennus

Omistajuusvalmennus

Omistajien, hallituksen ja johdon toimivalla yhteistyöllä voidaan luoda merkittävää ja pitkäjänteistä lisäarvoa yhtiölle. Usein omistajien aktiivinen rooli on hyödyntämätön tai suunnittelematon voimavara. Omistaja voi omistajaosaamisen ja hallitustyön kehittämisellä myötävaikuttaa huomattavasti yhtiön menestykseen.

Omistajavalmennus sopii hyvin kaikille niille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan omistajuudesta.

Omistajuusvalmennuksessa vastataan mm. seuraaviin keskeisiin kysymyksiin:

 • Mitä omistajuudesta pitäisi ymmärtää?
 • Mitä osaamista ja millaisia rooleja omistajilla tulisi yhtiön eri vaiheissa olla sen menestymisen turvaamiseksi?
 • Mitä on omistajatahto ja miten sen voi muodostaa?
 • Mitä hyvän omistajastrategian tulisi sisältää, jotta se vahvistaa yhtiön päätöksentekoketjun toimintakykyä?
 • Miten omistaja voi varmistaa omistaja-hallitus-johto -päätöksentekoketjun toimimisen ja vuoropuhelun parhaalla mahdollisella tavalla?
 • Miten luoda toimivat ja kuhunkin tilanteeseen sopivat omistajien ja hallituksen yhteiset toimintamallit ja tilannekuva?

VALMENNUKSEN HINTA

Valmennus koostuu neljästä moduulista, jotka järjestetään neljänä iltana. Valmennuksen hinta on 2 800€ + alv 24% / hlö.

Valmennus järjestetään ensisijaisesti paikanpäällä pääkaupunkiseudulla, mutta tilanteen vaatiessa osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden välityksellä.

OMISTAJUUSValmennuksen aikataulu

 • Moduuli 1: Keskiviikkona 3.11.2021 klo 16.30-20.00
 • Moduuli 2: Tiistaina 9.11. 2021 klo 17.00-20.00
 • Moduuli 3: Tiistaina 16.11.2021 klo 17.00-20.00
 • Moduuli 4: Keskiviikkona 24.11.2021 klo 17.00-20.00

ILMOITTAUDU OMISTAJUUSVALMENNUKSEEN TÄSTÄ!

OMISTAJUUSValmennuksen ohjelma

Moduuli 1: Keskiviikkona 3.11.2021 klo 16.30-20.00

Tervetuloa

Tom Liljestöm, Boardman -partneri

 • Valmennusohjelman esittely
 • Osallistujien esittäytyminen
Omistajuustyypit yhtiön eri elinkaaren vaiheissa

Philip Aminoff, Boardman -partneri

 • Omistajaksi ryhtyminen
 • Omistajana oleminen
 • Omistajuudesta luopuminen
Omistajuuden määrittely ja tarkastelu taseen kautta

Anne Berner, Boardman -partneri & Marketta Kokkonen, Boardman -partneri

Omistajan kolme kysymystä

 • Mitä omistaa?
 • Miksi omistaa?
 • Miten omistaa?
Iltapalaa ja verkostoitumista

Moduuli 2: Tiistaina 9.11. 2021 klo 17.00-20.00

Osakkeenomistajien roolit osakeyhtiöissä

Manne Airaksinen, Partner, Roschier & Marjo Miettinen, Boardman -partneri

Osakkeenomistaja teorian näkökulmasta
 • Miten taloustieteessä osakkeenomistajan asemaa selitetään?
 • Ohittaako teoria ja keskustelu yrittäjyydestä omistajuuden?
 • Erilaiset omistajat vs. kassavirtojen nykyarvo yhteisenä nimittäjänä
 • Stakeholder keskustelu – kenen etua ajetaan?
Osakkeenomistaja käytännön näkökulmasta
 • Omistaja operatiivisena johtajana (operative owner)
 • Omistaja hallinnossa mukana (active owner)
 • Omistaja sijoittajana (investing owner)
 • Omistajan eri tavat vaikuttaa – yhtiökokous, hallitus, epäviralliset kanavat jne.
Osakkeenomistaja OYL:ssa ja AML:ssa
 • Asema yleensä – riskin jako liikeriskiin ja väärinkäytösriskiin
 • Omistajan oikeuksista ja velvollisuuksista
 • Julkinen ostotarjous ja muut arvopaperimarkkinoiden erityiskysymykset
Corporate Governance ja omistajan rooli

Moduuli 3: Tiistaina 16.11.2021 klo 17.00-20.00

Miten muodostaa omistajaääni ja omistajastrategia?

Peter Therman, Boardman -partneri & Simo Valtti, partneri, PwC

 • Mitä omistajan ääni tarkoittaa ja miksi se on eri kuin yhtiön ääni?
 • Miten omistajat muodostavat omistajien yhteisen tahtotilan?
 • Mitä eroa on yritysstrategiassa ja omistajastrategiassa? Omistajastrategian perusta
Miten omistajuus voi olla taito?

Marko Parkkinen, Boardman -partneri

 • Miten pitää huolta omasta osaamisesta?
 • Mistä osaamisalueista omistajan tulee pitää huolta?

Moduuli 4: Keskiviikkona 24.11.2021 klo 17.00-20.00 

Omistajat, hallitus, johto – yhteistyö ja kehittäminen

Mikko Haapanen, Boardman -partneri, Tarja Tikkanen, Boardman -partneri & Tom Liljeström, Boardman -partneri

 • Vallan tasapaino
 • Yhteinen OHJ tilannekuva ja sen arviointi
 • Omistajien ja hallituksen yhteistyö
 • OHJ:n epämuodolliset työmenetelmät
Reflektio valmennuksesta, palautteet ja todistusten jako
Illallinen

 

Lisätietoja:

Taru Lindeman

Boardman toimitusjohtaja
040 730 3914
taru.lindeman(a)boardman.fi