Valmennuksen ohjelma Kevät 2020

32. Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennus

”Yhdistettynä sekä valmentajien että osallistujien omilla kokemuksilla ja aktiivisella keskustelulla, kokonaisuus oli erittäin onnistunut ja tarjosi paljon uusia näkökulmia.” – Vesa Tempakka

Tule kehittämään yrityksellesi voimavara

Omistaminen ja hallitustyöskentely ovat yrityksen keskeisiä menestystekijöitä. Nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö ja kiristyvä kilpailu edellyttävät hallitustyöskentelyn ja johdon jatkuvaa kehittämistä. Boardmanin valmennuksessa pohditaan ja syvennetään hallitustyöskentelyn edellytyksiä ja osaamista sekä kehitetään omistajien, hallituksen ja johdon välistä yhteistyötä.

Valmennuksen hinta

Valmennuksen osallistumismaksu on 2 800 euroa (+ alv 24 %). Hinta sisältää valmennuksen ja sen aikana jaettavat kirjat ja aineistot.

Lisätietoja Taru Lindeman, taru.lindeman(at)boardman.fi tai puh. 040 7303914


Ohjelma – KEVÄT 2020

16:00

ORIENTAATIO-ILTA

Maanantai 4.5.2020 klo 16:00-18:30, Zoom-yhteydellä

Tervetuloa

Osallistujien esittäytyminen / Osallistujat

17:00

Boardman -verkoston ja toiminnan painopisteet / Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio, Boardman Oy

17:30

Valmennusohjelman ja harjoitustehtävien esittely / Toimitusjohtaja Taru Lindeman, Boardman Oy


 

Valmennuksen ensimmäinen päivä

Tiistai 5.5.2020 Zoom-yhteydellä

9:00

Hallitustyöskentelyn oikeudelliset periaatteet ja vastuut / Partner Manne Airaksinen, Roschier

 • Osakeyhtiön hallinto ja OYL yleiset periaatteet
 • Hallituksen toimintaa ohjaavat periaatteet
 • Hallituksen jäsenten vastuu ja vahingonkorvaus kysymykset
11:30

Lounastauko

12:30

Kasvuyritysten hallitustyöskentelyn erityispiirteet / Partneri Timo Lappi, Boardman Oy

 • Startupin kaaoksesta hallittuun kasvuun
 • Miksi hallitus ja milloin?
 • Ketterät menetelmät ja hallitustyö
14:00

Kahvitauko

14:15

Hallitustyöskentelyn kehittäminen / Partneri Matti Vikkula, Boardman Oy

 • Hallitusten erilaiset roolit
 • Hallitus lisäarvon tuottajana
 • Hallituksen ja johdon välinen työnjako muutoksessa
15:30

Ryhmätöiden ohjeistus ja aloitus

Päivän työskentely päättyy klo 18.00


 

Valmennuksen toinen päivä

Keskiviikko 6.5.2020 Zoom-yhteydellä

8:30

Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö / Partneri Mikko Haapanen, Boardman Oy

 • Vallan tasapaino
 • Päätöksenteon ja vallankäytön prosessit
 • Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön kehittäminen
11:30

Lounastauko

12:30

Hallituksen ja johdon yhteistyö strategiaprosessissa / Partneri Laura Raitio, Boardman Oy

 • Strategiaprosessi hallituksen jäsenen näkökulmasta
 • Toimitusjohtaja strategiamuutosta ohjaamassa
 • Hallituksen järjestäytyminen – roolit
 • Strateginen ketteryys
15:30

Ryhmätöiden jatkotoimenpiteet

Ensimmäisen jakson päätös


 

Valmennuksen kolmas päivä

Tiistai 2.6.2020 Zoom-yhteydellä

9:00

Aktiivinen, osaava omistaja / Partneri Marko Parkkinen, Boardman Oy

 • Yrittäjyys menestystekijänä – kenen vastuulla?
 • Omistajuuden elinkaaret
 • Arvoa lisäävä omistajuuden osaaminen
 • Omistajuuden tulevaisuus Suomessa
11:30

Lounastauko

12:30

Omistaja hallitusta rakentamassa – käytännön kokemuksia / Partneri Marjo Miettinen, Boardman Oy

 • Hallintomallin rakentaminen omistajan näkökulmasta
 • Hallituksen jäsenten valinta ja osaamisvaatimukset
 • Hallitustyöskentelyssä huomioitavaa, kun ankkuriomistaja mukana hallituksessa
14:00

Kahvitauko

14:15

Tuotantotaloudesta asiakastalouteen – mitä uutta hallituksen tulee ymmärtää / Partneri Jaana Rosendahl, Boardman Oy

15:30

Ryhmätöiden työstäminen jatkuu

Päivän työskentely päättyy klo 18.00


 

Valmennuksen neljäs päivä

Keskiviikko 3.6.2020 Zoom-yhteydellä

8:30

Yrityksen taloudellinen raportointi ja valvonta hallituksen näkökulmasta / Partneri Janne Rajalahti, PwC

 • Corporate Governance ja taloudellinen raportointi
 • Tilintarkastus ja hallitus
 • Sisäinen valvonta, riskien hallinta ja sisäinen tarkastus
11:30

Lounastauko

12:30

Ryhmätöiden työstäminen jatkuu / Osallistujat


 

Verkostoitumisillallinen elokuussa 2020

Sisältää mm.

 • Ryhmätöiden purku
 • Illallinen
 • Keskustelua osallistujien ja alustajien kanssa
 • Todistusten jako ja valmennuksen päätös

Tarkempi ajankohta ilmoitetaan osallistujille myöhemmin

Lisätietoja Taru Lindeman, taru.lindeman(at)boardman.fi tai puh. 040 7303914