Yrityskohtaiset valmennukset

Yrityskohtaisen hallitustyöskentelyn kehittäminen

Boardman tarjoaa myös yrityskohtaista hallitustyöskentelyvalmennusta.

Yrityskohtaisen valmennuksen ohjelma rakennetaan aina yrityksen tarpeet ja aikataulut huomioiden. Alustajat valitaan osaamisperusteisesti Boardmanin partnereista tai muista verkoston piirissä toimivista asiantuntijoista. Yrityskohtainen valmennus toteutetaan tyypillisesti yhden päivän mittaisena, mutta tarpeen mukaan se voi olla myös lyhyempi (2h-7h) tai pidempi. Yrityskohtaisesti räätälöity valmennus soveltuu ja on toteutettu esimerkiksi:

  • hallituksen järjestäytymiskokouksen ja uusien hallitusten jäsenten perehdytyksen yhteyteen,
  • toteutetun hallitusarvioinnin purun ja läpikäynnin yhteyteen,
  • hallituksen ja johdon yhteistyön kehittämiseen johtoryhmälle ja hallituksen jäsenille suunnattuna,
  • omistajastrategian, hallitustyöskentelyn ja omistajien roolien selkeyttämiseen yrityksessä.

Hyvin toteutettu hallituksen järjestäytymiskokous kantaa pitkälle

Hallituksen järjestäytymiskokous luo pohjan tehokkaalle hallitustyölle sekä toimii samalla hallituksen uusien jäsenten perehdyttämiskokouksena. Samalla luodaan pelisäännöt hallituksen työlle ja vuoropuhelulle omistajien, yhtiökokouksen, hallituksen ja johdon muodostamassa hallintaketjussa. Jäsenille on syytä selvittää myös se, miten yrityksen sisäisen valvontajärjestelmän oletetaan toimivan sekä miten riskejä seurataan.

Tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettu järjestäytymiskokous parantaa merkittävästi hallituksen mahdollisuuksia onnistua hallitustyöskentelyssä. Kun hallituksen jäsenille on selvää, mitä heiltä odotetaan, mitkä ovat vastuut ja velvollisuudet sekä miten hallitustyöskentelyä tulisi organisaatiossanne toteuttaa, voidaan luoda yhteiset toimintatavat hallitustyöskentelyn tehostamiseksi juuri kyseisen yrityksen edun mukaisesti.

Hallituksen järjestäytyminen ja Corporate Governance -manuaali

Boardmanin yrityskohtaisen hallitusvalmennuksen yhteydessä hallitukselle tarjotaan työn tueksi muun muassa Boardman-partnereiden Tom von Weymarnin ja Antti Hannulan yhteistyön tuloksena syntynyt Hallituksen järjestäytyminen ja Corporate Governance -manuaali.

Tämä manuaali toimii käsikirjana, antaa työkaluja ja hyväksi koettuja käytäntöjä hallituksille, jotka ovat järjestäytymässä ja samalla organisoimassa hallituksen ja yrityksen toimintaa.

Hallituksen järjestäytyminen ja Corporate Governance -manuaali

Hallitusarviointi ja kehittämiskohteet

Hallitusarvioinnin jälkeen toteutettavassa valmennuksessa keskitytään erityisesti arvioinnin pohjalta nousseisiin kehittämiskohteisiin. Lisäksi käydään läpi hallitustyöskentelyn perusperiaatteet, jolla varmistetaan kaikkien jäsenten täydet valmiudet tuottaa yhtiölle paras mahdollinen lisäarvo.

Hallitusarviointi tuo toimintaa ryhtiä ja auttaa identifioimaan mahdolliset keskustelunkohteet ja kehittämistarpeet. Hyvin toimivat yhtiöt toteuttavat vuosittain hallitusarvioinnin.

Arviointi voidaan toteuttaa:

  • hallituksen sisäisesti puheenjohtajan johdolla,
  • ulkopuolisen asiantuntijan toimesta,
  • Boardmanin tarjoaman, verkossa toteutettavan hallitusarvioinnin avulla;
  • tai näiden yhdistelmänä.

Lue lisää Boardmanin tarjoamista arvioinneista täältä!

 

Lisätietoa

Taru Lindeman

Boardman toimitusjohtaja
040 730 3914
taru.lindeman(a)boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä

 

 

 

BoardTalks-podcastcover

Tutustu valmennuksen teemoihin etukäteen kuuntelemalla Boardmanin omistajuutta ja päätöksentekoa käsittelevää BoardTalks-podcastia!

Podcastistä kuulet kokeneiden omistajien ja hallitustyötä tekevien oppeja sekä pääset syventymään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ilmiöihin.

Kuuntele BoardTalks-podcastin jaksoja Spotifyssä, Suplassa, Apple Podcastissä tai Boardmanin sivuilta!

Kuuntele jaksot tästä!