Yrityskohtaiset valmennukset

Räätälöidyt omistajuus- ja hallitustyöskentely -valmennukset

Boardman tarjoaa myös yrityskohtaista valmennusta omistajuuden, hallitustyöskentelyn sekä omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) yhteistyön kehittämiseen.

Yrityskohtaisen valmennuksen ohjelma rakennetaan aina yrityksen tarpeet ja aikataulut huomioiden. Yrityskohtaisesti räätälöity valmennus soveltuu ja on toteutettu esimerkiksi:

  • hallituksen järjestäytymiskokouksen ja uusien hallitusten jäsenten perehdytyksen yhteyteen,
  • toteutetun hallitusarvioinnin purun ja läpikäynnin yhteyteen,
  • hallituksen ja johdon yhteistyön kehittämiseen johtoryhmälle ja hallituksen jäsenille suunnattuna,
  • omistajastrategian, hallitustyöskentelyn ja omistajien roolien selkeyttämiseen yrityksessä.

Alustajat valitaan osaamisperusteisesti Boardmanin partnereista tai muista verkoston piirissä toimivista asiantuntijoista.

Valmennuksen luennoitsijat valitaan niin, että he ovat kokeneita kouluttajia ja luennoitsijoita hallitustyöskentelyyn sekä hallituksen ja toimivan johdon yhteistyöhön liittyen. Valmentajat omaavat lisäksi vankan käytännön kokemuksen yritysten johtamisesta, johdon yhteistyöstä erilaisten hallitusten kanssa sekä itse hallitustyöskentelystä hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan roolissa.

Yrityskohtainen valmennus toteutetaan tyypillisesti yhden päivän mittaisena, mutta tarpeen mukaan se voi olla myös lyhyempi (2h-7h) tai pidempi (2pv tai useammalle päivälle jaettu kokonaisuus).

Hyvin toteutettu hallituksen järjestäytymiskokous kantaa pitkälle

Hallituksen järjestäytymiskokous luo pohjan tehokkaalle hallitustyölle sekä toimii samalla hallituksen uusien jäsenten perehdyttämiskokouksena. Samalla luodaan pelisäännöt hallituksen työlle ja vuoropuhelulle omistajien, yhtiökokouksen, hallituksen ja johdon muodostamassa hallintaketjussa. Jäsenille on syytä selvittää myös se, miten yrityksen sisäisen valvontajärjestelmän oletetaan toimivan sekä miten riskejä seurataan.

Tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettu järjestäytymiskokous parantaa merkittävästi hallituksen mahdollisuuksia onnistua hallitustyöskentelyssä. Kun hallituksen jäsenille on selvää, mitä heiltä odotetaan, mitkä ovat vastuut ja velvollisuudet sekä miten hallitustyöskentelyä tulisi organisaatiossanne toteuttaa, voidaan luoda yhteiset toimintatavat hallitustyöskentelyn tehostamiseksi juuri kyseisen yrityksen edun mukaisesti.

Arvioinnin yhteyteen toteutettava valmennus

Hallitusarvioinnin jälkeen toteutettavassa valmennuksessa keskitytään erityisesti arvioinnin pohjalta nousseisiin kehittämiskohteisiin.

Lisäksi valmennuksessa käydään läpi erilaisia hallitustyöskentelyn parhaita käytäntöjä, joiden pohjalta voidaan kehittää kyseiseen hallitukseen sopivat toimintatavat.

Valmennus auttaa varmistamaan, että kaikilla hallituksen jäsenillä on selkeä käsitys toimintaperiaatteista sekä yhteinen tilannekuva tietyistä strategisista teemoista.

Ennen valmennusta tulee toteuttaa Boardman hallitusarviointi. Hallitusarviointi tuo toimintaa ryhtiä ja auttaa identifioimaan mahdolliset keskustelunkohteet ja kehittämistarpeet.

Lue lisää Boardmanin tarjoamista arvioinneista täältä!

Hallituksen ja johdon yhteistyön kehittäminen

Hallituksen ja johdon yhteistyötyöhön keskittyvässä valmennuksessa käsitellään erityisesti hallituksen ja johdon yhteistyötä strategiaprosessissa ja eri päätöksentekotilanteissa (esim. yritysjärjestelyt).

Valmennuksessa käydään usein läpi myös hallituksen jäsenten roolia, vastuita ja velvollisuuksia, hallitustyöskentelyn kehittämistä yleisimmin sekä hallituksen odotuksia johdon raportoinnilta.

Lisäksi ohjelmaan on hyvä sisällyttää ryhmätyökeskusteluaikaa, joka mahdollistaa opittujen asioiden viemisen suoraan kyseessä olevan organisaation kontekstiin ja omiin käytäntöihin.

Omistajastrategian ja omistajien roolien selkeyttämiseen yrityksessä

Räätälöidyissä Omistajuusvalmennuksissa, voidaan käsitellä esim. seuraavanlaisia teemoja:

  • Omistajien erilaiset roolit
  • Omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyö päätöksentekoketjussa
  • Omistajien rooli hallituksessa
  • Omistajatahdosta yrityksen strategiaan
  • Omistajien hallituksen ja toimivan johdon työnjako strategiaprosessissa.

Lisäksi ohjelmaan on hyvä sisällyttää ryhmätyökeskusteluaikaa, joka mahdollistaa opittujen asioiden viemisen suoraan yhtiön kontekstiin ja omiin käytäntöihin.

Lisätietoa

Taru Lindeman

Boardman toimitusjohtaja
040 730 3914
taru.lindeman@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä

 

 

 

BoardTalks-podcastcover

Tutustu valmennuksen teemoihin etukäteen kuuntelemalla Boardmanin omistajuutta ja päätöksentekoa käsittelevää BoardTalks-podcastia!

Podcastistä kuulet kokeneiden omistajien ja hallitustyötä tekevien oppeja sekä pääset syventymään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ilmiöihin.

Kuuntele BoardTalks-podcastin jaksoja Spotifyssä, Suplassa, Apple Podcastissä tai Boardmanin sivuilta!

Kuuntele jaksot tästä!