Hyvä hallintotapa on vain jäävuoren huippu – tärkeät suuntaviivat antaa omistajadialogi

Voidaan hyvin sanoa, että hyvän hallintotavan kehittäminen on tämän ajan suosikkiteema. Hyvä näin, paljon kehitettävää on ollut. Ensimmäisen vaiheen fokus painottui toimivien hallintomallien löytämiseen. Nykyistä vaihetta leimaa tavoite luoda lisäarvoa yritykselle hyvän hallinnon avulla.