Hyvä hallintotapa on vain jäävuoren huippu – tärkeät suuntaviivat antaa omistajadialogi

Hyvä hallintotapa on vain jäävuoren huippu – tärkeät suuntaviivat antaa omistajadialogi

Tom Liljeström

Voidaan hyvin sanoa, että hyvän hallintotavan kehittäminen on tämän ajan suosikkiteema. Hyvä näin, paljon kehitettävää on ollut.

Ensimmäisen vaiheen fokus painottui toimivien hallintomallien löytämiseen. Nykyistä vaihetta leimaa tavoite luoda lisäarvoa yritykselle hyvän hallinnon avulla. Kehitystä on myös leimannut halu lisätä yrityksen ketteryyttä nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Eurooppalaisin silmin on yllättävää, että hyvän hallintotavan keskustelu painottuu niin voimakkaasti hallitustyöhön. Tämä on luontevaa amerikkalaisin silmin, jossa suurimmalla omistajalla saattaa olla hallussaan alle prosentti yhtiön osakkeista. Tällöin hallitus on ainut taho, jossa yhtiön suuntaviivoihin voidaan ottaa kantaa.

Euroopassa yrityksen omistusperinne on suurilta osin toinen. Hyvin usein yrityksistä löytyy niin suuria yksittäisiä omistajia, että heillä on intressi jollakin tavalla ottaa kantaa yhtiön toimintaan. Suuria omistajia löytyy yksityishenkilöistä, perheistä, instituutioista aina valtioihin saakka. Vaikka sisäpiirisäännöksistä ollaan tarkkoja, haluaa omistaja usein välittää yhtiölle tärkeäksi kokemiaan asioita, kuten esimerkiksi yritysvastuun kehittäminen tai muut arvopohjaiset kannanotot. Perheyhtiössä omistajaohjaus on ymmärrettävästi kaikista lähin.

Usein tämänkaltainen omistajadialogi ei näy muodollisessa hyvässä hallintotavassa, vaan se tapahtuu epävirallisina keskusteluina. Useat hallitusten jäseninä toimivat ovat todenneet, että nämä keskustelut luovat pohjaa ja ohjaavat hallitustyötä. Ilman suurimpien omistajien yhtenäistä tahdonilmaisua yrityksen suunnasta, on hallituksen vaikeaa toimia.

Tästä näkökulmasta näkyvä hyvä hallintotyö on vain jäävuoren huippu, jonka taustalla on mm. tärkeät suuntaviivat antava omistajadialogi. Ilmiön tutkintaa varten Boardmanin puitteissa toimii omistaja/hallitus/johto – ryhmä jossa teeman ympärillä olevat väitöskirjatutkijat saavat alan konkareilta sparrausta omaan tutkimustyöhön. Ryhmän toimittua runsaan vuoden on jo osoittautunut, että tämä tutkimusalue on tärkeä hallintokäsitteen laajentamiseksi hallitustyön ulkopuolelle. Aiheeseen palataan tarkemmin seuraavassa blogissa.

Julkaisu on Tom Liljeströmin hallitustyötä käsittelevän blogisarjan ensimmäinen osa.

Jos pidit tästä tekstistä ja haluaisit jatkossa vastaavat sisältömme ja tiedon tulevista tapahtumista suoraan sähköpostiisi, pääset liittymään Boardmanin uutiskirjetilaajaksi täältä.