Liity verkostoon

Liity Boardmanin osaamisverkostoon ja tiedä mitä hallitustyöskentely juuri nyt on!

Boardman-osaamisverkosto koostuu useista eri osaamisfoorumeista, joissa kehitetään ja jaetaan tietoa omistajien, hallituksen ja johdon päätöksenteon tueksi. Verkoston foorumeita ovat:

Boardman osaamisverkosto koostuu partnereista, liikkenjohdollisesta tutkimusryhmästä, alumneista, joksi pääsee käytyään Boardmanin valmennuksen, kasvuyrittäjistä koostuvasta Growsta, Advisoreista sekä eri ajankohtaisiin hallitustyöskentelyä käsitteleviin teemoihin syventyvistä kehittämisfoorumeista.

Boardman osaamisverkosto

 

Monta syytä ja tapaa liittyä

Boardmanin verkostoon on monta tapaa liittyä eikä yhteen ryhmään kuuluminen sulje pois toisen ryhmän jäsenyyttä. Tutustu Boardmanin verkoston jäsenyyksiin, toimintaan ja etuihin alta:

Akateemisen- ja yritysmaailman osaamisen yhdistäminen – Boardman LJT

Liikkeenjohdollisen tutkimusryhmän (LJT) fokuksessa on omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoon liittyvä tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Se toimii tutkimustulosten jakamisen foorumina tai yhteistyökumppanina uuden tutkimustiedon synnyttämisessä. Jäsenet pääsevät osallistumaan ajankohtaisia teemoja käsitteleviin keskustelufoorumeihin ja tapahtumiin, joissa yhdistyvät niin akateemisen maailman kuin liikkeenjohdon näkemykset.

Ryhmään kuuluu kokeneita yritysjohtajia, tutkijoita sekä tutkimuksen ja käytännön rajapinnalla toimivia osaajia. Ryhmän jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua myös Boardman Advisoreiden jäsentilaisuuksiin.

Liity mukaan tästä

Elinikäinen oppiminen – Boardman Alumnit

Boardman Alumniverkostoon kuuluvat Omistajuus ja hallitustyöskentely -valmennuksen käyneet päätöksentekijät, jotka haluavat edelleen kehittää omaa osaamistaan ja toimia verkostossa tiiviimmin. Ryhmän tavoitteena on jakaa kokemuksia, oppia ja uudistua.

senille järjestetään useita mielenkiintoisia keskustelu- ja verkostoitumistapahtumia sekä webinaareja. Vuoden 2020 teema on ”Päätöksenteko murroksessa!”. Boardman Alumnina sinulla on mahdollisuus osallistua myös Boardman Grown jäsentilaisuuksiin.

Osallistu valmennukseen

Oletko jo käynyt valmennuksen? Liity Boardman Alumneihin tästä!

Verkostosta voimaa ja osaamista – Boardman Grow

Boardman Grow järjestää verkostoitumistilaisuuksia ja tapahtumia osaamisen kehittämiseksi kasvuyrittäjyyteen, kasvun johtamiseen, rahoitukseen ja kansainvälistymiseen liittyen. Sen jäsenistöön kuuluvat kasvuyrittäjien ja -yhtiöiden johtohenkilöstöä laaja-alaisesti eri aloilta.

Boardman Grow verkosto on jäsenperusteinen foorumi keskinäiseen tiedon ja osaamisen vaihtoon, verkostoitumiseen sekä suhteiden luomiseen. Boardman Grown jäsenille järjestetään kuukausittaisia kutsuvierastilaisuuksia, koulutuksia, valmennuksia ja/tai tapahtumia eri teemoilla, joiden tavoitteena on vahvistaa verkoston jäsenten keskinäisiä suhteita. Boardman Grown jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua myös Boardman Alumnien jäsentilaisuuksiin.

Hae mukaan tästä

Osaamisen jakaminen – Boardman Advisors

Advisors -ryhmän tavoitteena on kehittää yritysten päätöksentekoa ja omistajuutta. Ryhmä tarjoaa advising-toimintaa mentorointiohjelman kautta pro bono -periaatteella nuorille yrittäjille, johtajille ja perheyhtiöiden omistajille sekä edistää julkishallinnon johtamisosaamista kannanotoillaan ja keskustelutilaisuuksillaan.

Boardman Advisors -ryhmään kuuluu kokeneita, aktiivisesta liikkeenjohdon tehtävistä jo pois jääneitä asiantuntijoita ja vaikuttajia. Advisorin jäsenet toimivat mentoreina vuosittaisessa mentorointiohjelmassa yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Ryhmän jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua myös Boardman LJT:n jäsentilaisuuksiin.

Hae mukaan tästä

Verkoston toiminnan moottoreina – Boardmanin partnerit

Boardmanin partnerit omaavat monipuolista, toisiaan täydentävää osaamista omistajuudesta sekä laaja-alaista kokemusta hallitustyöskentelystä sekä omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyöstä. Partnerit osallistuvat aktiivisesti Boardmanin osaamisen kehittämiseen, kehittämisfoorumien toimintaan
sekä Boardmanin tapahtumien, julkaisujen, tuotteiden ja valmennusten toteuttamiseen.

Boardman Oy:n hallitus hyväksyy uudet partnerit ja he kaikki ovat hyväksyneet yhteiset partneruuteen liittyvät toimintaperiaatteet. Hallituspaikoista kukin partneri sopii henkilökohtaisesti. Partneri voi halutessaan luopua partneruudesta ja halutessaan siirtyä Boardman Advisoriksi, Alumniksi tai muuhun toimintaan.

Tutustu Boardmanin partnereihin täältä

Kehittämisideat todeksi – Boardman kehittämisfoorumit

Boardman kehittämisfoorumit tarjoavat mahdollisuuksia säännölliseen tiimityöskentelyyn ja yhteisiin keskustelu- ja kehittämistilaisuuksiin, jostakin ajankohtaisesta teemasta. Jäsenet tuovat korvauksetta oman osaamisensa yhteisiin keskustelu- ja kehittämisfoorumeihin uuden yhteisen osaamisen kehittämiseksi.

Kehittämisfoorumit kokoontuvat muutaman kuukauden välein keskustelemaan luottamuksellisesti kyseiseen teemaan liittyvistä haasteista ja onnistumisista. Osanottajat jakavat omaa osaamistaan, kokemuksiaan sekä ideoivat ja luovat uusia toimintatapoja ja ratkaisuja. Näin yksittäisten henkilöiden osaamisesta syntyy yhteistä Boardman-osaamista. Kehittämisfoorumeiden tilaisuudet ovat kutsuperusteisia, mutta olemme aina kiinnostuneet uusista osaajista.

Lue lisää käynnissä olevista kehittämisfoorumeista

Etkö tiedä mikä jäsenyys sopisi sinulle parhaiten? Ota yhteyttä

Taru Lindeman

Boardman toimitusjohtaja
040 730 3914
taru.lindeman(a)boardman.fi

 

Järjestämme myös paljon avoimia tilaisuuksia. Tilaa uutiskirjeemme täältä ja kuule tapahtumistamme ensimmäisenä.

Tilaa uutiskirje tästä!