Johtaminen digimaailmassa
  Johtaminen digimaailmassa

  Johtaminen digimaailmassa

  Menestyminen digimaailmassa vaatii yritysten johtamiselta ja koko päätöksentekoketjulta uudenlaista otetta ja näkökulmia.

  Yhtenä Boardman-osaamisverkoston kehittämishankkeena kokosimme Harri Koposen johdolla asiantuntijoista, yritysjohtajista ja yrittäjistä koostuvan ryhmän, joka tarkasteli maailman vaikutusta yritysten päätöksentekoon ja johtamiseen. Pohdinnoissa korostui erityisesti Ison Unelman, asiakaskokemuksen, tiimien ja yksilöiden sekä yrityskulttuurin merkitys.

  Boardman selvitti myös laajemmalla tutkimuksella yhdessä Finpron kanssa, millaisia valmiuksia suomalaisilla yrityksillä on menestyä digiajassa.

  Tärkeimmiksi koettuja periaatteita ja esimerkkejä eri toimialoilta on kuvattu

  Johtaminen digimaailmassa Top 10 -esitteessä.

  Esitteessä olevassa nelikentässä näkyvaät keskeiset tulokset 88 yrityksen edustajan vastausten perusteella. Heikoimmalla mallilla on tekemisen tahti – 24/7. Ymmärrykseen teknologian vaikutuksista tulee kiinnittaää entistaä enemmän huomiota. Tutkimustulokset antavat myös aihetta miettiä, onko turvallisuus ja sen merkitys mielletty yrityksissä riittävän laajasti.

  Nelikentän avulla voit myös tarkastella oman yrityksesi johtamisen kehittämistarpeita. Mieti asioita oman yrityksesi kannalta ja merkitse listan asiat nelikenttään sen mukaan, millaiseksi katsot yrityksesi nykytilan ko. asian osalta ja miten tärkeäiksi kyseisen asian yrityksesi kannalta koet. Aloita kehittäminen nelikentän vasemmasta yläkulmasta – tärkeistä asioista, jotka ovat rempallaan!

  Lue lisää Johtaminen digimaailmassa tutkimustuloksista Esa Matikaisen artikkelista

  Lisätietoa esa.matikainen(a)boardman.fi