Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät
Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät

Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät

Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät -kirja on tarkoitettu ensisijaisesti listayhtiöille ja valtio-omisteisille yhtiöille, joissa on suositeltavaa perustaa tarkastusvaliokunta. Julkaisun sisältämistä näkökulmista voivat kuitenkin hyötyä oleellisesti myös muut yhtiöt, sillä tarkastusvaliokunnille osoitetut tehtävät jäävät koko hallituksen vastuulle niissä yrityksissä, joissa ei perusteta tarkastusvaliokuntaa.

”Tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät” -kirja on päivitys syyskuussa 2009 julkaistusta saman nimisestä Boardman työkansiosta.

Kirjan sisältöä on päivitetty niin siinä käytettyjen esimerkkien, kuin uuden hallinnointikoodin mukaisten suositusten osalta. Julkaisu on myös aiempaan materiaaliin verrattuna käsikirjamaisempi, sisältäen enemmän käytännön ohjeita tarkastusvaliokuntatyöskentelyyn.

Kirjassa arvioidaan tarkastusvaliokunnan tarpeellisuutta sekä tarkastellaan sen tehtäviä, roolia ja vastuita. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten hallitus toimii, kun tarkastusvaliokuntaa ei valita. Teos sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä sekä pohdintaa tarkastusvaliokunnan roolin kehittymisestä.

”Monipuolinen ja tiivis esitys, joka soveltuu myös käytännön käsikirjaksi tarkastusvaliokuntatyöskentelyyn.”
– Leena Linnainmaa, johtaja, varatuomari, Keskuskauppakamari

”Kehittämisryhmä on tehnyt arvokasta työtä laatiessaan oppaan käytännön tarkastusvaliokuntatyöskentelyyn. Huomionarvoista on myös oppaan paneutuminen tilanteeseen, jossa yhtiössä ei ole erillistä tarkastusvaliokuntaa, sekä siihen miten tällöinkin perustamistarvetta on syytä systemaattisesti arvioida.?
– Lauri Rosendahl, toimitusjohtaja, NASDAQ OMX Helsinki Oy ja Jaakko Raulo, Assistant General Counsel, NASDAQ OMX Nordic

”Erinomainen käytännön läheinen kirja, joka antaa hyvän työkalun nykyisille ja tuleville tarkastusvaliokunnan jäsenille.”
– Timo Peltola, hallituksen puheenjohtaja, Neste Oil Oyj ja hallituksen varapuheenjohtaja, TeliaSonera

”Boardmanin kehittämisryhmä on koonnut tarkastusvaliokunnan toimintaan liittyvistä asioista kattavan paketin, jonka näkemyksiä sopivalla tavalla soveltamalla yritys pystyy varmasti kehittämään tarkastusvaliokunnalle roolin, joka tuo selkeää lisäarvoa hallitustyöskentelylle.”
– Olli Vaartimo, CFO, Metso Oyj ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Outokumpu Oyj

Julkaisun on koostanut Boardmanissa alkuvuodesta 2008 lähtien toiminut tarkastusvaliokunnan tehtäviin ja työskentelyyn keskittyvä kehittämisryhmä.

Työryhmän kokoonpano:

 • Manne Airaksinen, partner, Roschier Asianajotoimisto Oy
 • Maija-Liisa Friman, DI, partner, Boardman Oy
 • Mikko Haapanen, DI, hallituksen puheenjohtaja, Boardman Oy
 • Kim Karhu, KHT, partner, PricewaterhouseCoopers Oy
 • Ahti Kaarenoja, KTM, OTK, Tuokko Tilintarkastus Oy
 • Matti Lainema, KTT, partner, Boardman Oy
 • Mirel Leino, KTT, partner, PricewaterhouseCoopers Oy
 • Jarmo Leppiniemi, professori, partner, Boardman Oy
 • Mikko Nieminen, KHT, partner, PricewaterhouseCoopers Oy
 • Mikko Reinikainen, varatuomari, KTM, partner, PricewaterhouseCoopers Oy
 • Markku Rönkkö, KTM, partner, Boardman Oy, kehittämisryhmän puheenjohtaja
 • Seppo Suontausta, KHT, partner, Tuokko Tilintarkastus Oy
 • Laura Fieldhouse (toim.)

 • Julkaisuvuosi: 2010
 • ISBN: 978-952-67330-3-6
 • Hinta: 40€ (sis. ALV 10%)

Tee kirjatilaus tästä!