Monimuotoisuus hallitustyöskentelyssä ja yrityksen ohjauksessa
  Monimuotoisuus hallitustyöskentelyssä ja yrityksen ohjauksessa

  Monimuotoisuus hallitustyöskentelyssä ja yrityksen ohjauksessa

  Boardmanin Diversiteettiryhmä tutki vuoden 2012 ajan monimuotoisuuden toteutumista yritysten hallituksissa Suomessa ja maailmalla.

  Raportin tausta ryhmän omin sanoin:

  ”Tunne oma arvosi, anna arvo toisellekin” on suomalainen viisaus, jota laajennamme Boardmanin Diversiteettikartoituksessa vastaamaan tätä maailmaa ja aikaa.

  Haluamme suomalaisten yritysten menestyvän kansainvälistyvässä maailmassa, jossa monimuotoisuus, diversiteetti, on yhä tärkeämpää. Sen hyödyntäminen on organisaatioiden ohjauksen menestystekijöitä tulevaisuudessa. Monimuotoisuus ei toteudu pitäytymällä vanhoissa ja turvallisissa kaavoissa, tekemällä periaatepäätöksiä ja pitämällä puheita. Tarvitaan uuden oppimista ja vanhasta poisoppimista, suvaitsevaa asennetta ja aitoa tahtotilaa – koko organisaatiossa. Esimerkki lähtee hallituksesta ja johdosta.


  Lataa raportti Monimuotoisuus hallitustyöskentelyssä ja yrityksen ohjauksessa

  Download the report in English Diversity in Board Work


  Diversiteettiryhmä


  Diversiteettiryhmän puheenjohtajana toimi partneri Tapio Aaltonen ja ryhmän jäseninä partneri ​Maija-Liisa Friman sekä coach ​Lilian Öhman. Rarportin toimittamisen lisäksi Öhman fasilitoi kolme diversiteettityöpajaa, joissa pohdittiin liike-elämän tulevaisuutta korporaatiojohdon, kasvuyrittäjien ja johtotehtävissä olevien naisten näkökulmasta. Ryhmän sihteerinä toimi Boardman Oy:n koordinaattori Essi Ahtola.

  Monimuotoisuus on erilaisuuden kunnioittamista ja kuuntelemista. Se on luottamusta siihen, että erilaiset viitekehitykset ovat sellaisenaan arvokkaita, mukaan lukien kulttuuri, uskonto, rotu, etnisyys, sosioekonominen status, ikä, sukupuoli, poliittinen ja seksuaalinen suuntautuminen.  Monimuotoisuus on uteliasta dialogia erilaisten henkilöiden ja ajatusten kanssa. Se on sytyttävä voimavara joka luo  energiaa, uskallusta ja luovia ratkaisuja yhteisöissä ja yrityksissä – myös hallitustyössä.​​