Hallitusarviointi osuuskunnille

Hallitusarviointi osuuskunnille

Osuuskunnille suunnattu hallitusarviointi auttaa hallitusta kehittämään omia toimintatapojaan sekä parantamaan yhteistyötä koko hallintaketjussa.

Osuustoiminnalla on Suomessa kansainvälisestikin katsoen poikkeuksellisen suuri merkitys. Myös osuuskuntien hallintomalli poikkeaa merkittävästi muista organisaatiomuodoista.

Boardman on kehittänyt hallitusarvioinnista konseptin, joka soveltuu hyödynnettäväksi osuustoiminnallisissa organisaatioissa.

 

Arvioinnin hyödyt

Osuuskunnissa hallituksella on keskeinen rooli jäsenistön etujen valvomisessa ja osuuskunnan menestyksen varmistamisessa. Hyvin toimiva hallitus pystyy johtamaan osuuskuntaa tehokkaasti, tekemään hyvin valmisteltuja päätöksiä ja rakentamaan vahvaa luottamusta jäsenistöön.

Hallitusarviointi muun muassa:

 • Vahvistaa strategista suuntaa: Kun hallituksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti, sen strateginen ajattelu ja pitkän aikavälin suunnittelu paranevat.
 • Edistää avoimuutta ja rehellisyyttä: Arviointiprosessi pintauttaa hallitusjäsenten erilaiset näkemykset ja kokemukset sekä nostaa keskusteluun myös asioita, joita arjessa ei aina ehditä tai haluta ottaa esiin.
 • Parantaa hallitustyöskentely. Hallitusarvioiti auttaa varmistamaan, että hallitus toimii mahdollisimman tehokkaasti ja jäsenten etuja parhaiten palvelevalla tavalla.
 • Tukee jatkuvaa kehittymistä: Arvioiti auttaa tunnistamaan hallituksen ja hallintoketjun vahvuudet ja kehitysalueet, jolloin konkreettiset toimenpiteet osataan kohdentaa oikein.
 • Lisää jäsenten luottamusta: Jäsenistö arvostaa avointa ja kehityshalukasta hallitusta, joka on sitoutunut parantamaan omaa toimintaansa.
 • Varmistaa pitkänaikavälin menestyksen: Arviointi tukee jatkuvaa oppimista, kehittää hallituksen jäsenten osaamista ja edistää koko osuuskunnan menestystä.

 

HALLITUSARVIOINNIN TOTEUTUS

Arvioinnissa hyödynnetään Boardmanin kehittämää menetelmää. Arvioinnin tavoitteet ja mahdolliset erityiskysymykset sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen arvioinnin aluksi.

Arvioinnin toteutusprosessi on selkeä ja suoraviivainen. Arvioinnin aluksi toteutetaan sähköinen itsearviointi. Tämän jälkeen Boardmanin asiantuntija tekee luottamukselliset haastattelut, joihin tyypillisesti osallistuu kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja (jos eri kuin hpj) sekä mahdollisen hallintoneuvoston puheenjohtajisto. Lopuksi Boardmanin asiantuntija tulee purkamaan arvioinnin tulokset hallitukselle.

Hallitusarviointi tarjoaa

 • Kattavan analyysin vallitsevasta tilanteesta: Arviointiin sisältyy laaja-alaisesti hallitustyöskentelyä ja yhteistyötä hallintaketjussa kartoittava sähköinen kysely sekä syväluotaavat ja vuorovaikutteiset haastattelut.
 • Ammattitaitoisen näkemyksen: Asiantuntevat partnerimme tuovat mukanaan laajan kokemuksen ja ymmärryksen osuuskuntien hallinnosta ja hallitustyöstä sekä toiminnan kehittämisestä.
 • Yksilölliset suositukset: Teemme analyysin pohjalta osuuskuntakohtaiset räätälöidyt suositukset kehittämistoimenpiteistä, jotka auttavat tehostamaan osuuskunnan hallintaketjua ja saavuttamaan entistä parempia tuloksia.

 

Arvioinnin sisältö

Arvioinnissa käsitellään mm. seuraavia sisältöjä:

 • Omistajatahto
 • Strategia ja sen toteuttaminen
 • Talous ja riskienhallinta
 • Hallituksen kokoonpano
 • Hallituksen puheenjohtaja
 • Hallituksen toimintatavat
 • Hallitustyön toimivuus
 • Hallituksen kokouksen ennakkoaineisto
 • Operatiivinen johto

 

 

LISÄTIETOA

Hanna-Mari Aula

KTT, Johtaja, Arviointipalvelut
040 585 6466
hanna-mari.aula@boardman.fi

Lue lisää Boardmanin toiminnasta ja verkoston jäsenyyksistä