Marcus Herold

Marcus Herold

Boardman-partneri

Marcus Herold

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Marcus Herold perusti MPS-Yhtiöt vuonna 1975 ja toimii nykyään MPS-Yhtiöiden kokopäivätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Tämän lisäksi hän on aktiivisesti mukana ylimmän johdon, toimitusjohtajien ja hallitusjäsenten rekrytoinneissa, coachauksessa ja kehittämisessä. Heroldilla on monipuolinen kokemus johtamisen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn kehittämisestä ja muutoksen hallinnasta myös kansainvälisesti. Hän on toiminut yrittäjänä yli 45 vuotta johtaen MPS-konsernia sekä on uransa aikana toiminut myös globaalin muutos- ja urakehityspalveluihin erikoistuneen yhtiön johtoelimissä.

Herold on toiminut lukuisten yhtiöiden ja organisaatioiden hallituksessa. Hän on erikoistunut johtoryhmien ja hallitusten johtamisprosesseihin, perheyritysten omistajastrategioihin ja seuraajakysymyksiin. Herold on pitänyt esitelmiä hallitustyöskentelystä, erityisesti koskien operatiivisen johdon ja hallituksen välistä vastuunjakoa, valtuuksia ja persoonallisuuden merkitystä osana menestyvää hallituksen ja johtoryhmän tiimityötä. Hänen syvä kiinnostuksensa liittyy siihen miten johtaja tasapainoilee työn, kodin, vapaa-ajan ja oman hyvinvoinnin välillä pohjautuen MPS:n kehittämään potkuri- ja käyttäytymisfilosofiaan. Hänen oma vuosia kestänyt koripallouransa on tuonut tähän oman lisänsä ja tärkeitä uusia näkökulmia johtajuuteen.

Aktiiviroolit Boardmanissa

Erityisosaaminen

  • Johdon ja hallitusjäsenten suorahaku
  • Executive Coaching
  • Perheyritysten omistajastrategia ja seuraajakysymykset
  • Yritysten arvo- ja johtamisprosessit
  • Johtoryhmätyön arviointi ja kehittäminen
  • Hallitustyön arviointi ja kehittäminen
  • Organisaatioiden kehittäminen ja muutosten hallinta
  • Organisaatioiden arvot ja kulttuuri osana johtajuutta
  • Henkilöstöstrategia osana liiketoiminnan johtamista
  • Management / People Due Diligence M&A tilanteissa

Yhteystiedot

marcus.herold@boardman.fi