Matti Jaakola

Matti Jaakola

Boardman-partneri

Matti Jaakola

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

KTM (HKKK) Matti Jaakola on toiminut 80-luvun alusta lähtien kansainvälisten ja kotimaisten yritysten markkinointi- ja johtotehtävissä. Kokemusta Jaakola on hankkinut metsäteollisuudesta Pohjois-Euroopan alueen toimitusjohtajana Georgia-Pacific Corporationissa ja laajemmin Metsäliitossa, jossa hän on toiminut pitkään eri tehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. Kemianteollisuudesta hän sai kokemusta toimiessaan Henkel KgaA:n Pohjoismaa-aluejohtajana sekä elintarviketeollisuudesta työskennellessään Oy Sinebrychoff Ab:ssa ja Oy Karl Fazer Ab:ssa markkinointi- ja myyntitehtävissä.

Jaakola on ollut toteuttamassa yritysjärjestelyitä koskien ostoja, integrointeja ja yritysmyyntejä. Hän on toteuttanut yritysten muutos- ja kehitysprosesseja sekä saneerauksia. Jaakola on johtanut monikulttuurisia organisaatioita kansainvälisissä yrityksissä. Jaakolalla on kokemusta hallitustyöskentelystä koti- ja ulkomailla, ja hän on osallistunut keskeisten toimialajärjestöjen hallintoon.

Aktiiviroolit Boardmanissa

  • Boardman Oy:n hallituksen jäsen, 2009-2010
  • Hallitus ja riskien hallinta –kehittämisfoorumin pj, 2007-2009
  • Omistusjärjestelyt –kehittämisfoorumin pj, 2011
  • Omistajuus ja hallitustyöskentely –valmennuksen luennoitsija
  • Julkaisut: Hallitus vai toimitusjohtaja (2007)

Erityisosaaminen

  • Yritysten kansainvälistyminen ja maantieteellinen laajentuminen
  • Merkkitavara-, jakelutie- ja markkinointistrategiat
  • Muutosjohtaminen ja rakennejärjestelyt
  • Liiketoiminnan riskien hallinta
  • Johtamisjärjestelmät

Yhteystiedot

matti.jaakola@boardman.fi