Tarja Takko

Tarja Takko

Founder & CEO, Takko Advisory Oy

Tarja Takko