Tero J. Kauppinen

Tero J. Kauppinen

Boardman-partneri

Tero J. Kauppinen

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Ekonomisti (VTM, 1973) Tero J. Kauppinen on toiminut omistamiensa yritysten, kuten VIA Group Oy:n, vetäjänä noin 40 vuotta. Hän on toiminut perustamansa Leadership Academyn rehtorina vuodesta 1988. Kauppinen on julkaissut 14 johtamista ja liikkeenjohtoa käsittelevää kirjaa.

Kauppinen on konsultoinut yrityksiä 30 maassa. Yli 300 erilaisten yritysten ja organisaatioiden johtoryhmän kehittäjänä hän on prosessoinut yritysten strategiaa ja kehittänyt johtamisjärjestelmää, -prosessia ja johtamista. Kauppinen on paneutunut lukuisten toimialojen logiikkaan, kehittänyt strategiaa, yritysrakenteita, käytäntöön viennin menetelmiä ja työkaluja, jotka ovat käytössä 150 maassa.

Kauppinen on toiminut lukuisissa hallituksissa neuvonantajana ja konsulttijäsenenä monien yhtiöiden hallituksissa muutosprosessien ajan – esimerkiksi Arctiassa, Alkossa, Primalcossa – sekä myös virallisena hallituksen jäsenenä muun muassa Biohit Oyj:ssä.

Erityisosaaminen

  • Omistaja-arvon kasvun kiihdyttäminen
  • Liiketoiminnan, organisaation ja johtamisen vaateiden tunnistaminen
  • Strateginen ketteryys ja johtaminen
  • Johtoryhmien kehittäminen, johtamisjärjestelmän, johtamisprosessin ja johtamisen kehittäminen
  • Transformatiivisen muutoksen design ja toteutus

Yhteystiedot

tero.kauppinen(a)boardman.fi