Timo Luukkainen

Timo Luukkainen

Timo Luukkainen

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Dipl.ins. (1979), ekonomi (1978) ja MBA ( IMD 1993) Timo Luukkainen on toiminut kaupallisten ja teollisuusyritysten johtotehtävissä Ranskassa, Suomessa ja Englannissa yli 35 vuotta.

Suomessa hän on palvellut toimitusjohtajana 1980-92 ja 2007-2016. Ranskassa, Englannissa ja Hollannissa Luukkainen strukturoi ja kehitti tuotannollisia yrityksiä vuosina 1994-2007 vastuualueinaan eri yritysten Ranskan, Etelä-Euroopan ja EMEA-alueen yhtiöt. Toimitusjohtajuuden lisäksi Luukkainen on toiminut muun muassa tuotantopäällikkönä ja myyntijohtajana. Luukkainen toimi Ensto-konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2009 kevääseen 2016 asti.

Vuodesta 1983 Luukkainen on kuulunut hallituksiin Suomessa, Ranskassa, Englannissa ja Saksassa liittyen eri työtehtäviin, sekä itsenäisenä hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana Ranskassa ja Suomessa.

Viimeisimpiä hallitusrooleja ovat: Teleste Oyj 2016-, OSK Varubodenosla 2014 alkaen ja varapuheenjohtajana 2015-, Iivari Mononen Oy konserniyhtiöt 2016-, STK-liiton hallituksen jäsen vuodesta 2009; Enervent Oy:n ja usean Ensto Oy:n tytäryhtiön hallituksen jäsen tai puheenjohtaja 2009-2016; Enervent Oy:n ja Ensto Chago Oy:n sekä Ensto Oy:n Ranskan yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja, Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen vuosina 2013-2016 ja Helsingin Kauppakamarin valtuuston jäsen vuodesta 2013.

Aktiiviroolit Boardmanissa

Erityisosaaminen

  • Tytäryrityksen johtaminen ja hallitustyö sekä etabloituminen eri maissa, etenkin Ranskassa
  • Ranskalaisen ja brittiläisen kulttuurin ymmärtäminen ja eri kulttuurien yhteensovittaminen
  • Yritysten tervehdyttäminen haastavassa työlainsäädäntökentässä
  • Yritysten kestävän kehityksen strategia
  • Yritysostoprojektit Ranskassa ja Euroopan eri maissa