Boardman LJT: Data ja Johtaminen

Boardman LJT: Data ja Johtaminen

Näkökulmia datan ja johtajuuden liittoon: yhdessä tulevaisuutta luomassa” on aiheena Boardmanin LJT:n online -tilaisuudessa 24.11.2020 klo 14-15.30. Tämä tilaisuus on tarkoitettu Boardman LJT:n jäsenille.

Keväällä 2020 korona pysäytti maailman, syksyllä 2020 olemme siirtyneet lamaannuksesta spekulointiin. Yhtäkkiä tuttu olemassa oleva data ei pysty ennustamaan vaikutuksia, joita pieni virus aiheuttaa ihmisten käyttäytymiseen, työn tekemiseen, talouteen ja yritysten toimintaan.

Toisaalta tilanne on ajanut digitalisaatiota voimakkaasti eteenpäin, ja dataa kertyy monella toimialalla aivan uudella tavalla, erityisesti asiakaskäyttäytymisestä. Nyt onkin aika yhdistää datan voima ihmisen kokemusperäiseen tietoon, ja ei vain kuvitella, vaan vaikuttaa siihen, millaista tulevaisuutta haluamme luoda. Tässä tilaisuudessa tavoitellaan näiden näkökulmien yhdistämistä, rikastaen osallistujien näkökulmia datan ja johtajuuden yhteispelistä.

OHJELMA

14.00   Tilaisuuden avaus ja johdanto aiheeseen, Ulla-Maija Uusitalo, Solutions Director, Aalto Executive Education, Boardman LJT:n hallituksen jäsen ja tilaisuuden moderaattori

14.10   Johtaminen ja data – tuo mallipohjainen päätöksenteko datan rinnalle, Petri Rikkinen, Tohtorikoulutettava Aalto yliopisto, Perustaja, Swanlake Strategy

14.40   Mitä johdon tulee ymmärtää digitaalisesta markkinoinnista, datan voimasta ja asiakaskäyttäytymisen muutoksesta, Reetta Peltola, Managing Director, Media, dentsu

15.10   Keskustelua

15.30   Tilaisuuden yhteenveto ja päätös, Ulla-Maija Uusitalo

 

PUHUJAESITTELYT

Petri Rikkinen, Tohtorikoulutettava, Aalto yliopisto. Perustaja, Swanlake Strategy
Petri auttaa yrityksiä parempaan liiketoimintaan. Petrillä on yli 10 vuoden kokemus konsultoinnista Swanlakella, Accenturella ja Futuricella strategian, uuden liiketoiminnan suunnittelun ja kulttuurin muutosten parissa. Koulutukseltaan Petri on tuotantotalouden diplomi-insinööri.

”Alustuksessani käyn läpi sitä, miten matemaattisten mallien ja kokemusperäisen tiedon avulla tulevaisuuden arvaamattomuudesta voi saada otteen. Analyyttiset lähestymistavat laadulliseen tietoon mahdollistavat jopa miljoonien vaihtoehtojen luomisen ja priorisoinnin. Mallinnus vähentää ajatusvääristymiä. Se ei pakota ihmisiä kompromisseihin, vaan huomioi erilaiset tavoitteet, näkemykset ja riskinottohalukkuuden strategiatyössä. Tutustumme mallinnuksen mahdollisuuksiin kahden esimerkin avulla – skenaariot ja toimenpideportfoliot. Lopussa pohdimme yhdessä sitä, milloin dataan voi luottaa ja milloin ihmisellä on parempi näkemys strategisessa päätöksenteossa.

Reetta Peltola, Managing Director, Media, dentsu
Reetta Peltola vastaa dentsun Suomen Media-liiketoiminnasta eli yli 100 konsultin osaamisen valjastamisesta eri asiakasyritysten liiketoiminnan kasvun tueksi. Reetalla on yli 9 vuoden kokemus eri toimialojen yritysten konsultoinnista liiketoimintalähtöisen markkinoinnin ja digitalisaation mahdollisuuksista dentsu-konsernista ja Googlelta. Sitä ennen hän toimi teollisuudessa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Työkokemusta on kertynyt yhteensä viidestä eri maasta. Koulutukseltaan Reetta on tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Ulla-Maija Uusitalo, Solutions Director, Aalto Executive Education, Boardman LJT:n hallituksen jäsen
Ulla-Maija Uusitalo vastaa Aalto EE:n Doctor of Business Administration (DBA)-ohjelmasta ja vetää yrityskohtaisia räätälöityjä johdon valmennuksia. Ulla-Maija on väitellyt Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa monialaisesta innovaatiotoiminnasta ja sen johtamisesta, ja on tutkinut erityisesti tieteen ja käytännön rajapintoja, monialaisuutta ja asiantuntijuutta. Ennen Aalto EE:tä Ulla-Maija on toiminut mm. S-ryhmän verkkoliiketoimintojen myyntijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä, ja Avaus Consultingilla digitalisaation keskittyvänä strategiakonsulttina. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus erityisesti laajoihin prosessi – ja liiketoimintamallien muutoksiin tähtäävien hankkeiden johtamisesta.

Lisätietoa Heliltä, heli.koukkula(a)boardman.fi