Boardman webinaari: Hallitusarvioinnit: Todellista kehitystä vai pelkkää paperityötä?

Boardman webinaari: Hallitusarvioinnit: Todellista kehitystä vai pelkkää paperityötä?

Organisaatioiden kehittämisessä keskeisiä työkaluja ovat erilaiset arvioinnit, mutta miten valita juuri oikea työkalu tiettyyn tilanteeseen? Otetaanko mukaan omistajat, hallitus vai johto? Milloin arviointi kannattaa toteuttaa ja mikä lopulta ratkaisee arvioinnin hyödyn?

Webinaarissamme torstaina 22.8.2024 klo 8.30-9.30 pureudumme arviointien merkitykseen, niiden tuomiin hyötyihin ja siihen, miten voimme aidosti kehittyä arviointien avulla. Käytännön oppeja ja vinkkejä ovat jakamassa Boardmanin Markku Pohjola ja Laura Raitio, joilla molemmilla on mittava kokemus hallitusten työskentelystä ja organisaatioiden kehittämisestä – myös arviointien avulla. He ovat toimineet itse niin arviointien tilaajina kuin toteuttajina sekä olleet itse arvioitavina.

Ilmoittaudu webinaariin tästä!

 

Webinaari tarjoaa mm. seuraavia oppeja:

  • Erilaiset arviointityökalut: Minkälainen arviointi palvelee missäkin tilanteessa?
  • Arviointien käytännön hyödyt: Mitä konkreettisia etuja arvioinnit tuovat?
  • Rehellisyys arviointiprosessissa: Kuinka varmistetaan, että kaikki äänenpainot tulevat kuulluiksi?
  • Itsereflektoinnin merkitys: Miten jokainen hallituksen jäsen voi parantaa omaa toimintaansa arvioinnin pohjalta?
  • Kehittämisen kulttuuri: Miten luodaan hallitukseen jatkuvan parantamisen ilmapiiri?

Liity mukaan ja tule kuulemaan Pohjolan ja Raition ajatuksia ja näkemyksiä hallitustyöskentelyn kehittämisestä. Haastattelijana toimii Boardmanin arviointipalveluista vastaava johtaja Hanna-Mari Aula.

 

Kenelle webinaari on tarkoitettu?

Webinaari on suunnattu erityisesti hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille, yritysten ankkuriomistajille, johdolle sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hallitustyöskentelyn aidosta kehittämisestä ja joilla on rohkeutta tarkastella kriittisesti myös omaa toimintaansa osana omistajat-hallitus-johto (OHJ)-päätöksentekoketjua.

Webinaari on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen. Webinaarin osallistujille lähetetään linkki ennen tilaisuuden alkua.

Ilmoittaudu webinaariin tästä!

 

Puhujat

Laura Raitiolla (TkL) on pitkä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta myynnin, markkinoinnin, tuotannon, tuotekehityksen ja yleisjohdon tehtävissä.

Viime vuodet Raitio on keskittynyt hallitustehtäviin ja toimii tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Raute Oyj:ssä, Alko Oy:ssä, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiössä ja Unikie Oy:ssä, sekä hallituksen jäsenenä Solidium Oy:ssä ja Brita Maria Renlundin muistosäätiössä. Boardmanin partnerina

Raitio on ollut toteuttamassa lukuisia arviointeja mm. listayhtiöille, valtio-omisteisille yrityksille, osuuskuntamuodossa toimiville yrityksille sekä erilaisille järjestöille.

 

 

 

Markku Pohjola on ollut mukana hallitustyössä puheenjohtajana ja jäsenenä yli 20 vuoden ajan. Kokemusta on kertynyt mm. Nordean ja sen edeltäjäpankkien konserniyhtiöiden hallituksissa, useissa yksityisesti omistetuissa ja pörssiyhtiöissä sekä elinkeinoelämän järjestöissä ja yleishyödyllisissä säätiöissä.

Viimeisimmät hallitusjäsenyydet ovat olleet Posti Group Oyj:ssä, Kuntarahoituksessa, Onvestissa, Tieto Oyj:ssä, Finnverassa sekä Koskitukki Oy:ssä.

Pohjolalla on kattava kokemus arviointien toteuttamisesta kymmenissä eri yhtiöissä.

 

 

 

 

Lisätietoja webinaarista antaa

Hanna-Mari Aula, hanna-mari.aula@boardman.fi, 040 585 6466

Julia Ruotsi, julia.ruotsi@boardman.fi, 040 097 49 53.

 

Tutustu Boardmanin arviointeihin

Arvioinnit ovat kehittämisen työkaluja toimintatapojen ja päätöksenteon parantamiseksi organisaatioissa.

Boardmanin arvioinnit perustuvat Omistaja-Hallitus-Johto (OHJ) -ajattelumalliin ja palvelukokonaisuudestamme löytyy erilaisia arviointeja omistajien, hallituksen ja johtoryhmien työn tueksi.

Arviointien toteuttamiseksi Boardmanilla on selkeä ja pitkälle kehitetty menetelmä, jota on hyödynnetty jo sadoissa erilaisissa arvioinneissa.

Lue lisää arvioinneista tästä!

Boardmanin arvioinnit perustuvat Omistaja-Hallitus-Johto (OHJ) -ajattelumalliin ja palvelukokonaisuudestamme löytyy erilaisia arviointeja omistajien, hallituksen ja johtoryhmien työn tueksi.

Boardmanin arvioinnit perustuvat Omistaja-Hallitus-Johto (OHJ) -ajattelumalliin ja palvelukokonaisuudestamme löytyy erilaisia arviointeja omistajien, hallituksen ja johtoryhmien työn tueksi.