Hallituksen puheenjohtajan erilaiset roolit

Hallituksen puheenjohtajan erilaiset roolit

Pörssiyhtiöt -foorumin keskustelutilaisuusdessa 16.4. alkaen klo 16.30 keskustellaan aiheesta ”Puheenjohtaja kapellimestarina”. Tilaisuus pidetään PwC:n toimitiloissa, osoite Itämerentori 2, Helsinki.
Alustajina Sanna Suvanto-Harsaae, hallituksen puheenjohtaja Altia ja Boncept mm. sekä vuorineuvos Jorma Eloranta.
Hallituksen rooli kehittyy yhä nopeammin muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. ’Omistaja-hallitus-johto’ – päätöksentekoketjun kapellimestari, hallituksen puheenjohtaja, on paljon vartijana keskeisessä roolissa.
  • Millä tavoin puheenjohtaja onnistuu tehtävässään?
  • Puheenjohtajan työ hallituksen kokouksissa ja kokousten ulkopuolella?
  • Minkälaista osaamista ja pelisilmää puheenjohtajalta vaaditaan?
  • Miten hallituksen jäsenten osaaminen valjastetaan yrityksen menestyksen tekemiseen?
  • Hallituksen ja johdon yhteistyö – miten onnistumisen ilmapiiri luodaan?
  • Miten omistajan ääni kuuluu hallitustyöskentelyssä

Maailma globalisoituu, yritysten liiketoimintaympäristö on murroksessa ja muutokset ovat yhä nopeampia. Tämä vaatii muutosherkkyyttä liiketoimintaympäristöön sopeutuvilta pörssiyhtiöiltä. Hallitukset ovat suurten haasteiden edessä. Mitä odotetaan omistajilta, hallitukselta ja johdolta? Mitkä ovat päätöksentekoketjun roolit ja vastuut? Miten tämä vaikuttaa hallitusten kokoonpanoon ja jäsenten valintaan? Mikä on pörssiyhtiöiden roolia suomalaisessa yhteiskunnassa?

Kehittämisfoorumin tavoitteena on jakaa, välittää ja kehittää tietoa pörssiyhtiöiden keskeisistä haasteista ja ongelmista.

Kehittämisfoorumin puheenjohtajana toimii Boardman Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kim Karhu