Hallitustyöskentelyn muutos vuonna 2023: CSRD ja Ilmastoraportointivaatimusten vaikutukset

Hallitustyöskentelyn muutos vuonna 2023: CSRD ja Ilmastoraportointivaatimusten vaikutukset

Boardmanin Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -työryhmä järjestää aamustudion 26.10. klo 8.30-10.30, teemalla Hallitustyöskentelyn muutos vuonna 2023: CSRD ja Ilmastoraportointivaatimusten vaikutukset.

Tietämys EU:n kestävän rahoituksen kentästä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista liiketoimintaan on nyt olennainen jokaiselle hallituksen jäsenelle. Erityisesti EU:n kestävän kehityksen direktiivi (CSRD) ja siihen liittyvät ilmastoraportointivaatimukset korostavat tarvetta ymmärtää tätä. Vaikka aihe on monimutkainen, nopeat muutokset vaativat syvällistä perehtymistä ja vain harvalla hallituksen jäsenellä on riittävästi tietoa siitä, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa liiketoimintaan ja miten siihen voidaan vastata tehokkaasti.

CSRD:n kaltaiset säädökset ja ilmastoraportointivaatimukset ovat lisänneet tarvetta tähän ymmärrykseen. Hallitusten olisi tärkeää syventää omaa ymmärrystään tällä alueella, jotta he voivat arvioida organisaationsa ilmastoresilienssiä, tunnistaa strategiset vaikutukset ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

On tärkeää ryhtyä toimiin jo nyt ja mietittävä kaikkien tulevien säädösten vaikutuksia ja mitä ne tarkoittavat yrityksellesi.

Lisätietoa Heliltä, heli.koukkula@boardman.fi