Johtamisen haasteet ja mahdollisuudet hyvinvointialueilla

Johtamisen haasteet ja mahdollisuudet hyvinvointialueilla

Boardman Advisors järjestää 7.9. klo 9.00-10.30 webinaarin aiheesta Johtamisen haasteet ja mahdollisuudet hyvinvointialueilla”

Hyvinvointialueuudistus ei ole vain hyvinvointialueiden muodostumista. Samanaikaisesti koko kuntakenttä muuttuu, samoin kuntien suhde valtioon. Kyseessä on Suomen itsenäisen historian isoin rakenneuudistus. Sen rinnalla koemme väestörakenteen muutoksen, sisäisen muuttoliikkeen sekä rajuja globaaleja muutoksia, digitalisaation murtautumisen yhä laajemmalle elämään sekä kasvavan työvoimapuolan. Tämä tilanne tarjoaa johtamiselle sekä melkoisia vaikeuskertoimia että uuden ajattelun ja uudistumisen mahdollisuuksia. Avainsanoja ovat johtajuus, toiminnan ketteryys, henkilöstön motivaatio, organisaation iskunkestävyys ja uudistumiskyky, elinvoimaetu tulokulmana, julkisen ja yksityisen sektorin synergia.

Alustajina ja keskustelijoina Päivi Nerg, Mikko Kosonen ja Timo Lappi. Tilaisuuden moderaattorina toimii Tapio Aaltonen.

Lisätietoa Heliltä, heli.koukkula(a)boardman.fi

PUHUJAESITTELYT

Suurelle yleisölle PÄIVI NERG tuli tunnetuksi toimiessaan Sisäministeriön kansliapäällikkönä pakolaiskriisin aikana. Erityistä tunnustusta hän sai johtamis- ja organisointitaidoistaan sekä selkeästä viestinnästään. Hänen seuraava suuri tehtävänsä oli toimia edellisen hallituksen nimittämänä sote-johtajana. Sinä aikana hän sai ainutlaatuisen näköalan hyvinvointialueiden muodostumiseen ja tavoitteisiin. Nykyään hän toimii MTK:n elinvoimajohtajana. Hänet tunnetaan johtajana, joka osaa yhdistää ihmisten johtamisen, strategisen ajattelun ja viestinnän.

KTT MIKKO KOSONEN jäi eläkkeelle Sitran yliasiamiehen tehtävästä vuoden 2020 alussa ja on sen jälkeen toiminut erilaisissa neuvonantaja- ja hallitustehtävissä. Hänen keskeisin vastuualueensa on tällä hetkellä Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtajuus, jossa tehtävässä hän on toiminut vuodesta 2019 alkaen. Sitran yliasiamiehenä hän toimi vuosina 2008-2020 ja sitä ennen vuodesta 1984 erilaisissa johtotehtävissä Nokiassa, viimeksi konsernin strategia- ja tietohallintojohtajana vuosina 1997-2005.

Mikko Kosonen on toiminut myös Posti/Itella Oy:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana vuosina 2003-2008, Kesko Oy:n hallituksen jäsenenä 2010-2012 sekä Telia-konsernin hallituksen jäsenenä 2013-2018. Keskeisimpinä luottamustoimina Tekniikan Akatemian hallituksen jäsenyys 2012-2020 sekä Liikesivistysrahaston sekä Savonlinnan Oopperajuhlien valtuuskunnan jäsenyys vuoteen 2020 asti.

OTK, KTK TIMO LAPPI on kasvuyrittäjä ja liiketoimintaorientoitunut lakimies, joka aloitti uransa asianajajana työskennellen pääosin teknologiayhtiöiden, pääomasijoitusten- ja yrityskauppojen parissa, kunnes lähti kasvuyrittäjäksi lakipalveluyritys Fondiaan vuonna 2006. Lappi työskentelee toimitusjohtajana vuonna 2013 perustamassaan Heltti Oy -nimisessä työterveys- ja hyvinvointipalveluyrityksessä, joka on tuonut uuden kulttuurin ja liiketoimintamallin terveyspalvelumarkkinoille. Lisäksi hän toimii hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä monissa kasvuyrityksissä, kuten Fondia Oyj:ssä, Hellon Oy:ssä, Marketing Clinic Oy:ssä ja Nordic Business Group Oy:ssä. Lappi työskentelee edelleen sivutoimisesti lakimiehenä.

Teologian maisteri TAPIO AALTONEN on toiminut koko työuransa organisaatioiden johtotehtävissä, aluksi järjestökentässä Suomessa, Ruotsissa ja kansainvälisissä tehtävissä, sittemmin yrittäjänä. Aaltonen perusti Novetos Oy:n vuonna 1997. Toiminut myös journalistina ja päätoimittajana (Sana) ja ollut aktiivisesti mukana Finnish Business&Societyn toiminnassa perustamisvaiheista alkaen.

Aaltonen on kirjoittanut toistakymmentä kirjaa johtamisesta, joista Yrityksen arvot ja etiikka (& Junkkari, WSOY 1999) voitti Pro Oeconomia -palkinnon. Hänen viimeisin kirjansa on Kutsumusjohtaja (& Kirjavainen & Pitkänen, Talentum 2014) ja Merkityksen kokemus (& Ahonen & Pajunen, Auditorium 2015).