Pörssiyhtiöt -foorumin tilaisuus – Lokakuu 2017

Pörssiyhtiöt -foorumin tilaisuus – Lokakuu 2017

kutsutilaisuus

Boardmanin yhteistyössä osaamiskumppaneiden: PwC:n, Roschierin, Varman ja Nordean kanssa järjestämä keskustelufoorumi pörssiyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja jäsenille.

Aiheena: Avustajien käyttäminen hallitustyössä

Lisätietoa Heli Koukkula-Teixeira, heli.koukkula(a)boardman.fi

Avustajien käyttäminen edellyttää luottamuksellisen hallitustiedon luovuttamista yhtiön ulkopuolelle. Tiedon luovuttamiseen liittyy monia oikeudellisia kysymyksiä, mutta tietyillä reunaehdoilla tiedon luovuttaminen saattaisi olla mahdollista. Avustajien käyttö oletettavasti parantaisi hallitustyön laatua, edistäisi hallituksen kykyä toimia osakkeenomistajien edun mukaisesti ja vähentäisi toimitusjohtajan tiedollista ylivoimaa. Avustajien käyttö saattaisi siis olla kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaista. Tiedon luovuttamisen oikeudelliset reunaehdot liittyvät muun muassa avustajan oikeuteen käyttää tietoa, tiedon luottamuksellisuuden takaamiseen ja tiedon sisäpiiriluonteeseen. Tyypillisesti avustaja voisi edustaa hallituksen jäsenen taustayhteisöä.