Osa 1: Vastuullisuus – Mitä yritysvastuu käytännössä tarkoittaa hallitustyöskentelyssä?

Osa 1: Vastuullisuus – Mitä yritysvastuu käytännössä tarkoittaa hallitustyöskentelyssä?

Vastuullisuudesta on tulossa uusi normi sen laaja-alaisten vaikutusten ansiosta – mutta onko johto valmis?

Boardman polkaisi käyntiin vuoden ensimmäisen aamustudion teemalla vastuullisuus. Aihepiiriä alustamaan saapuivat Valtioneuvostonkanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertola, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta ja Muutostoimisto Flown partneri Kalle Ruuskanen. Tilaisuuden avasi Boardmanin partneri Aija Bärlund ja tilaisuutta moderoi PwC:n yritysvastuujohtaja Sirpa Juutinen. Boardman julkaisee kolme artikkelia, joissa vastuullisteemaa kolmesta eri näkökulmasta.

Valtioneuvostonkanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertolan mukaan ilmasto on fokuksessa myös omistajaohjauksessa. Vastuullisuus on sisällytetty vahvasti osaksi omistajaohjausstrategiaa, koska se kasvattaa ja suojaa omistaja-arvoa. Olennaiset yritysvastuuasiat ja liiketoimintamahdollisuudet tunnistetaan ja yritysvastuun johtamisen systemaattisuus ja tavoitteellisuus kuuluvat myös hallituksen agendalle. Tarkastelussa on se, mitataanko olennaisia tuloksia luotettavasti ja mitä hallitukselle raportoidaan.

Omistajaohjauksen toiminnassa yritysvastuuta ohjaavat selkeät toimintaperiaatteet– sekä kansalliset ja kansainväliset käytännöt. Yritysvastuuriskit on huomioitu osana riskien tunnistamista ja hallintaa. Lisäksi halutaan vaikuttaa, että vastuullisuus ja palkitseminen on nivottu yhteen. Yhtiöiden toiminnan arvioinnissa käydäänkin jatkuvaa dialogia sekä arvioidaan asemaa ja toimintaa erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta. Samalla halutaan, varmistaa, että  hallituksissa on riittävästi vastuullisuusosaamista, joka pystyy sparraamaan johtoa.

Valtionyhtiöissä vaaditaan sellaista raportoinnin tasoa, joka vastaa sidosryhmien odotuksiin. Edellä mainittuun vaatimukseen lukeutuu raportointi yhtiökokouksessa ja vuosikertomuksen toteuttaminen niin, että vastuullisuusraportointi on saatavilla kaikille esimerkiksi yrityksen nettisivuilta. Vastuullisuuteen liittyy Viertolan mukaan myös verojalanjäljen huomioiminen yhtiöissä.

Vastuullisuus on siis kivijalka, jonka kestävyyteen panostetaan myös valtiontaloudessa. Valtion odotetaan olevan etujoukoissa viemässä vastuullista liiketoimintaa eteenpäin. Vaikka valtionyhtiöt tekevät paljon asioita ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi, tipahtaa kritiikki vastuuttomuudesta usein juuri valtionyhtiöiden ylle. ”Todellisuudessa 52 prosenttia valtion omistuksista ovat energiasektorilta, jossa tavoitteina on mm hiilineutraalin energian tuotannon edistäminen”, kertoi Viertola.

Aamustudioita järjestävä Boardmanin foorumi  järjestää vuosittain 4-5 Aamustudio-tilaisuutta, joissa käsitellään maineen eri osa-alueita: strategiaa ja uusiutumiskykyä, kulttuuria ja johtamista, asiakaskokemusta, vastuullisuutta, viestintää ja julkista kuvaa sekä menestystä.

Tutustu foorumin toimintaan