BoardTalks: Miten hallitus voi parhaiten tukea toimitusjohtajaa, Pekka Vauramo?

BoardTalks: Miten hallitus voi parhaiten tukea toimitusjohtajaa, Pekka Vauramo?

Pekka Vauramo on kaivosteollisuuden globaalin suuryrityksen Metso Outotecin toimitusjohtaja. Hän toimi ennen yhtiöiden yhdistymistä Metson toimitusjohtajana ja tätä ennen mm. Finnairin toimitusjohtajana vuodesta 2013 vuoteen 2018. Aikaisemmin urallaan Pekka on toiminut pitkään johtotehtävissä myös Cargotecissa ja Sandvikissa.

Tällä hetkellä hän on myös Nokian Renkaiden ja Teknologiateollisuuden hallituksen varapuheenjohtaja.

Jaksossa syvennytään erityisesti siihen, miten hallitus voi parhaiten tukea operatiivista johtoa. Millainen hallituksen kokoonpano on paras tukemaan operatiivisen johdon työtä? Mihin hallituksen tulee pyrkiä sparratessaan toimitusjohtajaa?

Luottamus on kaiken a ja o.

Kuuntele Pekka Vauramon opit BoardTalks-podcastistä!

Vauramo on nähnyt useita eri transformaatiotilanteita. Hän on johtanut Metson ja Outotecin integraatiota ja omaa laaja-alaista näkemystä juuri hallitustyöskentelystä erilaisissa transformaatiotilanteista niin toimitusjohtajan kuin hallituksen jäsenen näkökulmasta.

Vauramon mukaan yksi tärkeimmistä asioista hallituksen ja johdon välillä on kommunikaatio. “Minulle on tärkeää se luottamuksen tunne ja se syntyy vain kommunikaation kautta. “

Luottamus ja kommunikaatio saavat Vauramon mukaan aikaan sen, ettei johto epäröi tuoda hallitukselle pahan paikan tullen esille vaikeitakaan asioita heti, kun ne huomataan. Tällä tavalla vaikeiden asioiden käsittelyyn saadaan hallitusjäsenten apu ja ratkaisua voidaan hakea yhdessä.

Vauramo nostaakin esille, että hallituksessa istuu usein todella kokeneita henkilöitä, joilta löytyy hyviä ratkaisuja vaikeisiinkin tilanteisiin toimialasta riippumatta. On tärkeää vain osata hyödyntää hallituksessa olevaa osaamista. “Loppujen lopuksi monet asiat kulminoituvat johtamiseen ja siitäkin hallituksessa on hyvin monenlaista ja arvokasta kokemusta.”

Toimitusjohtajan työtä tukee Vauramon mukaan parhaiten monipuolisesti koottu hallitus. Kysymys ei ole enää vain hallitusten jäsenten diversiteetistä tai sukupuolesta, vaan monipuolisuus käsittää myös monia muitakin asioita, kuten kulttuuritaustan, iän jne.

Tämä on Vauramon mukaan elintärkeä asia yritysten kannalta, jotta saadaan kaikki tärkeät asiat keskustelun kohteeksi ja huomioitua. Hän nostaakin tästä yhden oivan esimerkin podcast-jaksossa.

Monipuolisuuteen liittyy myös hallitusten jäsenten toimialaosaaminen. Vauramon mukaan on vaarallista, jos hallituksessa on vain yksi toimialaosaaja. “Jos yrityksessä on kaksi toimialaosaajaa, syntyy useimmiten enemmän keskustelua ja muutkin hallituksen jäsenet huomaavat, etteivät asiat ole niin mustavalkoisia.”

Korona toi “lisätvistin” ja vaikeutta MetsäOutotecin integraatioon, kun ei päässyt näkemään ihmisiä. Metson ja Outotecin integraatio jouduttiin vallitsevan pandemiatilanteen takia toteuttamaan lähes täysin etäyhteyksien välityksellä.

Vauramo kertoo, että suurta apua oli siitä, että yrityksessä muodostettiin integraatiovaiheen hallitus, jossa osa jäsenistä tuli Metson hallituksesta ja osa Outotecista. Koska hallituksen jäsenet tulivat eri taustoista, oli hallituksessa jonkinlainen ymmärrys integroitavien yritysten kulttuureista. Lisäksi yrityksessä tehtiin kulttuurikartoitukset jo integraatiosuunnittelun aikana ja ne olivat ihan avoimesti esillä hallitukselle ja henkilöstölle. Ymmärrys kulttuurista on todella tärkeää integraation toteuttamisessa.

MetsoOutotecin lähtötilanne oli, että kulttuurit vaikuttivat aika samanlaisilta. Vauramon mukaan siihen oletukseen ei kuitenkaan pidä tuudittautua, sillä oletus samanlaisuudesta voi olla jossakin määrissä vaarallinenkin tilanne integraation toteuttamisessa.

Hän korostaakin, että hallituksen ja johdon on tärkeää ymmärtää koko ajan, mikä koko organisaation tilanne on. Tässä isossa roolissa on Vauramon jo aikaisemmin peräänkuuluttama avoin kommunikaatio.