Mentorointiohjelma alkaa: ”Mentori sitoutuu mentoroitavan menestykseen”

Mentorointiohjelma alkaa: ”Mentori sitoutuu mentoroitavan menestykseen”

Suomen Yrittäjät ja Boardman Oy jatkavat yhteistyötään nuoremman polven yrittäjille suunnatulla mentorointiohjelmalla. Kullekin yrittäjälle on valittu Boardman-verkostosta hänen tarpeisiinsa sopiva, liike-elämässä kokenut mentori. Mentori auttaa yrittäjää kehittymään ammattilaisena, kasvattamaan yritystään tai selättämään haasteita yrittäjän tarpeiden mukaan.

Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin torstaina 17. tammikuuta Helsinki Think Companyn tiloissa. Tänä vuonna aktorien eli yrittäjien tarpeiksi mainittiin mm. henkilöstömäärän lisääminen ja liiketoiminnan kasvattaminen melkein kaksinkertaiseksi, ulkoistaminen, tavoitteellisuuden selkeyttäminen ja suunnan hahmottaminen.

”Mentorointi on ennen kaikkea oman ajattelun jalostamista. Mentori tarjoaa tervettä kaikupohjaa omille ideoille ja ajatuksille, ja toimii hyvänä peilinä. Kaikessa on läsnä itsensä kehittämisen näkökulma, ja asioita lähestytään positiivisesti kyseenalaistamalla. Hyvä mentorointiohjelma on mentorille mielekäs ja aktorille hyödyllinen”, mentorointiohjelman läpikäynyt yrittäjä Pekka Nurmela toteaa tilaisuuden alussa.

”Tärkeintä on, että mentori todella kuuntelee ja ymmärtää, mitä aktori mentoriohjelmalta haluaa. Mentoriohjelman täytyy tuntua hyödylliseltä ja kannattavalta sekä mentorin että aktorin näkökulmasta.” 

 Tom von Weymarn

Mentorointiohjelmalle ei ole yhtä ainoaa valmista mallia, vaan aktori ja mentori luovat raamit omalle yhteistyölleen yhdessä. Mentorointi on sitoutunutta toimintaa, jossa mentori sitoutuu mentoroitavan menestymiseen, ja saattaa aktorin oikeiden ihmisten ja kumppaneiden äärelle, jos siihen on mahdollisuuksia. ”Mentorointiohjelman tavoitteena on kannustaa nuoria yrittäjiä katsomaan omaa liiketoimintaansa uusin silmin ja kehittymään itsensä työllistäjinä. Samalla tavoitteena on, että myös mentorit saavat uutta perspektiiviä”, Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai toteaa.

”Kokeneet asiantuntijat ja yrittäjät kokevat erittäin tärkeänä ja antoisana mentoroida nuoria yrittäjiä. Mentoroinnin avulla myös he oppivat uutta ja saavat jakaa vuosien saatossa kertynyttä tietoa. Moni nuori yrittäjä kaipaa juuri rohkaisua ja tukea omalle yritystoiminnalleen ja yhdessä kokeneen mentorin kanssa voivat ehkä jopa välttää isoimmat sudenkuopat”, Boardman Advisors -ryhmän projektikoordinaattori Anette Vuorenmaa kertoo.

Vuoden kestävässä ohjelmassa on tänä vuonna mukana 47 alle 40-vuotiasta yrittäjää.