LJT Liikkeenjohdon tutkimusryhmä katsoo tulevaisuuteen

LJT Liikkeenjohdon tutkimusryhmä katsoo tulevaisuuteen

Johtamistaito ja strateginen kyvykkyys ovat jokaisen kansakunnan ja organisaation keskeisin kilpailutekijä. 1950-luvulta 1990-luvulle ihmislähtöinen johtaminen, motivaatio ja arvojohtaminen muuttivat johtamisen käsitteitä, ja nyt olemme siirtyneet digitaaliseen, globaaliin, verkostomaiseen ja kompleksiseen johtamisympäristöön. Kaikkina aikakausina strategisen ja operatiivisen johtamisen tiennäyttäjänä on ollut korkeatasoinen liikkeenjohdon ja johtamiskäsitteiden tutkimus.

 

Liikkeenjohdon tutkimusryhmän toiminnan perusideana on ollut liikkeenjohdon tutkimuksen ja käytännön johtamistyön yhdistäminen ja kehittäminen. Alkuvaiheessa jäsenvalinnassa kiinnitettiin suuri huomio jäseneksi valittavan henkilön johtamaan yritykseen, ja siihen, sopiko kandidaatti hyvin kokonaisuuteen.

Ryhmän keskusteluteemat ovat muovautuneet toimitusjohtajien kolmivuotissuunnitelmista ja ensimmäisten corporate governance -oppaista kohti yhtiöiden kansainvälistymistä ja uudenlaisia johtamisstrategioita. Yritysvierailuista ja miniseminaareista on siirrytty kohti sujuvaa akateemisen maailman ja liikkeenjohdon yhteistyötä. Nykyään Boardman LJT toimii yhdyssiteenä ja aktiivisena verkostojen vahvistajana liikkeenjohtajien, julkishallinnon ja akateemisen maailman välillä.

Suomalainen liikkeenjohto on aivan uudenlaisten haasteiden edessä. Seuraava vuosikymmen on suurten muutosten aikakautta, ja LJT on aitiopaikalla suomalaisen liikkeenjohdon osaamisen ja tutkimuksen edistämisessä. Jäsenet edustavat teollisuuden ja tutkimuksen ohella myös palvelu- ja asiantuntijatoimialoja, ja tutkimusten edistämisen lisäksi ryhmä pyrkii muodostumaan yritysten ja tutkijoiden kohtaamispaikaksi, jossa on mahdollista vaihtaa ajatuksia ja kehittää yhteistä osaamista. Boardman vahvistaa omalta osaltaan tutkimustyön tukemista väitöskirjatyöryhmillä ja laajalla verkostolla, joka haluaa kehittää yhteistä osaamista.

Maailma kuitenkin kehittyy nopeasti, ja uusia toimintamalleja on kehitettävä jatkuvasti liikkeenjohdon ja akateemisen maailman yhdistämiseksi ja uusien ekosysteeminen rakentamiseksi. LJT juhlii ensi viikolla 70-vuotista taivaltaan tapahtumassa, jossa otetaan aktiivisesti kantaa tulevaisuuden johtamisen teemoihin: tekoälyyn, vastuullisuuteen, arvonluontiin ja uusiin johtajuuden vaatimuksiin.

LJT:n 70-vuotisjuhlaseminaari järjestetään 5.9., ja puhumassa ovat mm. Nokian ja F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen sekä Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.  Lisätietoa tapahtumasta saat täältä