Tuomo Lähdesmäki

Tuomo Lähdesmäki

Boardman-partneri

Tuomo Lähdesmäki

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Diplomi-insinööri (TKK, 1984), MBA (INSEAD, 1990), SEP (Stanford, 2000) Tuomo Lähdesmäki on toiminut 35 vuotta kansainvälisten teknologia-, lääke- ja terveydenhuolto-, palvelu-, pääomasijoitus- sekä merkkitavarayritysten johto- ja hallitustehtävissä.

Lähdesmäki on toiminut yli 40 yhtiön (mukaan luettuna 13 pörssiyhtiötä) sekä näiden konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksissa. Lisäksi hän on työskennellyt mm. elinkeinoelämän järjestöjen ja yleishyödyllisten yhteisöjen johtotehtävissä, mm. Säätiöt ja rahastot ry:n puheenjohtajana v. 2012 alkaen.

Aktiiviroolit Boardmanissa

 • Boardman Oy:n perustaja
 • Boardmanin hallituksen jäsen, 2002-2005 sekä 2013-2015
 • Boardman Alumnit -ryhmän hallituksen puheenjohtaja 2014-2016
 • Julkaisut: Johdon palkitseminen (Boardman 2011), Hallitustyön arviointi (Boardman 2004), Hallitus – Omistajan asialla, johdon tukena (WSOY 2002)

Erityisosaaminen

 • Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten strateginen ja operatiivinen johtaminen, hallitustyöskentely sekä omistaja- ja sijoittajasuhteet
 • Julkisten ja yksityisten yritysten omistajuuteen sekä strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyvät rakenteet ja prosessit
 • Julkisten ja yksityisten yritysten omistaja-, sijoittaja-, rahoittaja- ja yhteiskuntasuhteet, yrityskaupat ja yhteistyöjärjestelyt
 • Teknologia-, lääke- ja biotekniikka- sekä pääomasijoitus-, palvelu- ja merkkitavarayritykset
 • Business-to-Business- (B-to-B) ja kuluttaja- (B-to-C) markkinointi ja myynti
 • Tutkimus- ja tuotekehitys- sekä tuotantotoiminnot, digitalisaatio
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen, säätiöiden ja rahastojen sekä muiden kolmannen sektorin toimijoiden johtaminen ja varainhoito

Yhteystiedot

tuomo.lahdesmaki@boardman.fi