Kasvu- ja PK-yritysten hallintamallit
Kasvu- ja PK-yritysten hallintamallit

Kasvu- ja PK-yritysten hallintamallit

Yrityksen perustamisen alkuvaiheessa usein riittää, että idea toimii ja voimavarat riittävät. Yrityksen kasvaessa erityisosaamisen tarve kuitenkin korostuu, ja vaikka alkuperäisessä kokoonpanossa olisikin osaamista eri taustoista, uudet markkina-alueet ja uudet riskit vaativat enemmän. Kasvun hallitsemista ei kuitenkaan tarvitse jäädä miettimään yksin. Erikoisosaamisen tai yleisemmän sparrauksen suhteen on mahdollista saada tukea monelta taholta: mentoreilta, konsulteilta, coacheilta, neuvonantajilta tai advisory boardilta. Hyvä vaihtoehto on muodostaa aktiivinen, toimiva hallitus, jossa on myös ulkopuolisia jäseniä.

Kehittämisfoorumin tavoitteena on luoda raamit hallitustarpeen määrittämiseen ja hallituksen muodostamiseen kasvuyrityksissä. Kehittämisfoorumin tuotokseksi toteutettiin syksyllä 2019 julkaisu, jonka tavoitteena oli vastata kahteen kysymykseen:

  • Milloin tarvitsen toimivan hallituksen?
  • Miten muodostan toimivan hallituksen?

Lue julkaisu täältä

Kehittämisryhmässä toteutetaan vuoden 2020 aikana yhteistyössä LUT yliopiston kanssa akateeminen tutkimus teemasta ”Kasvuyritysten kasvun vauhdittaminen hallitusta hyödyntämällä”. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää: Miten kasvuyrityksen hallitus voi myötävaikuttaa yrityksen kasvuun Suomen toimintaympäristössä? Lisäksi pyritään selvittämään mahdollisten ”Advisor Boardien” eli ”ulkopuolisten neuvonantajien” käyttöä ja hyödyntämistä kasvun tukena. Hankkeella tuotetaan merkittävää lisäarvoa sekä tutkimukselle että kasvuyritysten hallitustoiminnan käytännön tueksi. Tulokset lisäävät tietoa hallitusten hyödyntämisestä ja sitä kautta parantavat kasvuyritysten menestymismahdollisuuksia kasvutavoitteidensa saavuttamisessa.

Lue julkaisu täältä

Puheenjohtajana toimii Boardman Grown hallituksen jäsen Rasmus Nybergh.