Omistaja – Varmista että saat hallituksestasi heti täyden hyödyn irti!

Omistaja – Varmista että saat hallituksestasi heti täyden hyödyn irti!

 BLOGI: Taru Lindeman, Toimitusjohtaja

Kevään yhtiökokouskierrokset alkavat olla käytynä. Monissa yhtiöissä on valittu uusia hallituksen jäseniä ja on aika aloittaa uuden tiimin kanssa todellinen työnteko. Sillä, miten toiminta käynnistyy, on merkittävä vaikutus koko vuoden hallitustyöskentelyyn ja hallitusjäsenistä saatavaan todelliseen lisäarvoon.

 

Perehdytys ja järjestäytyminen omina prosesseinaan

Perehdyttämisen tarkoituksena on nopeuttaa varsinkin uusien jäsenten yrityksen toimintaedellytyksiin liittyvää oppimisprosessia ja siten tehostaa hallituksen kokousten toimivuutta. Erityisesti uusien jäsenten perehdyttäminen yrityksen toimintaan ja aiemmin tehtyihin
linjauksiin on nähtävä järjestäytymisestä erotettuna erillisenä
prosessina. Jotta hallituksen kokouksessa päästään heti tärkeään tulevaisuussuuntaiseen keskusteluun, on hallituksen jäsenten nopeasti ymmärrettävä yhtälailla yhtiön omistajien pitkän tähtäimen tahtotila kuin toimitusjohtajan ja hänen johtoryhmänsä näkemykset yhtiön strategiasta, ansaintalogiikasta, toimintasuunnitelmista, liiketoimintaympäristöstä sekä siinä tapahtuvista muutoksista.

Hallituksiin ja siellä käytäviin keskusteluihin on jo pitkään, toimialaosaamisen lisäksi, haettu diversiteettiä eli monimuotoisuutta. Ikä ja sukupuolikysymysten sekä erilaisten osaamistaustojen lisäksi globaalissa markkinassa suomalaisiin yhtiöihin haetaan entistä enemmän myös eri kulttuuritaustan ja osaamisen omaavia kansainvälisiä jäseniä. Näiden osalta hyvä perehdytys suomalaiseen lainsäädäntöön ja hallitustyöskentelykulttuuriin on erityisen tärkeää ja tuo vielä lisämausteen perehdyttämisvaatimuksiin.

Boardman tarjoaakin toukokuussa Suomessa ja suomalaisissa yhtiöissä toimiville kansainvälisille johdon ja hallituksen jäsenille harvinaisen mahdollisuuden ja hyödyllisen englanninkielisen perehdytyksen hallitustyöskentelyyn liittyviin vastuisiin, velvoitteisiin ja parhaisiin käytäntöihin ”Board work and Corporate Governance in Finland ” -valmennuksessa

Hallituksen järjestäytymiskokouksella on suuri merkitys

Järjestäytymiskokouksen asialistan laajuus vaihtelee yrityskohtaisesti ja heijastaa yrityksen kokoa, kehitysvaihetta tai sen yleistä tilannetta. Tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettu järjestäytymiskokous parantaa merkittävästi hallituksen mahdollisuuksia onnistua työssään. Hyvällä valmistelulla ja ennakkomateriaalilla mahdollistetaan yrityksen ajankohtaisiin kriittisiin asioihin keskittyminen jo järjestäytymiskokouksen yhteydessä.

Fyysisessä kokouksessa jäsenille selvitetään miten toiminta on organisoitu sekä miten vastuut ja velvoitteet on delegoitu organisaation sisällä. Jäsenten tulisi ymmärtää miten yrityksen sisäisen valvontajärjestelmän oletetaan toimivan, sekä miten riskejä seurataan ja sisäisiä ohjeiden noudattamista valvotaan. Yrityksen keskeiset toimintaperiaatteet sekä yrityksen valvonta- ja hallintajärjestelmien kuvaukset on hyvä koota järjestäytymiskokouksen kirjalliseen ennakkomateriaaliin.

Siitä mitä tuohon materiaaliin tulisi koota voi hakea vinkkejä Tom von Weymarnin ja Antti Hannulan ”Hallituksen järjestäytyminen ja corporate governance -manuaali” -julkaisusta, joka tarjoaa erityisesti hallituksen puheenjohtajille hyödyllisen työkalupaketin hallituksen järjestäytymisen ja uusien jäsenten perehdyttämisen tueksi.

Julkaistu 11.4.2016