Boardman LJT:n OHJ-tutkijafoorumi

Boardman LJT:n OHJ-tutkijafoorumi

Boardmanin keskeisiä teemoja ovat hallitustyöskentelyn kehittäminen ja osaava omistajuus sekä omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) välisen päätöksentekoketjun kehittäminen.

Boardman LJT:n OHJ-tutkijafoorumissa kokeneet liikkeenjohtajat sekä akateemista tutkimusta tekevät väitöskirjatutkijat kokoontuvat saman pöydän ääreen keskustelemaan ja sparraamaan omistajien, hallituksen ja johtamisen teemoja käsittelevien väitöskirjatutkimusten sisällöistä.

”Erityisesti pitkän käytännön kokemuksen omaaville väitöstutkijoille mahdollisuus vaihtaa ajatuksia oman tutkimuksen teemoista kokeneiden johtajien kanssa on motivoivaa ja innostavaa. Itselläni oli hieno mahdollisuus toteuttaa tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua koko väitöstutkimusprosessini ajan Boardmanin kehittämisfoorumin kanssa, ja siitä saatuja kokemuksia olemme hyödyntäneet LJT:n OHJ-tutkijafoorumin työskentelyssä,” kertoo Boardman LJT:n hallituksen puheenjohtaja Satu Koskinen.

Tutkijafoorumi järjestää neljä tapaamista vuodessa. Foorumin tapaamisessa kaksi tutkijaa esittelevät lyhyesti tutkimuksensa vaiheen ja sparrauskysymyksensä foorumin jäsenten kommentteja ja evästyksiä varten.

Tutkijafoorumin puheenjohtajana toimii Tom Liljeström.

 

 

Boardmanin Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä (LJT) toimii yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusjäsenten, johdon ja tutkijoiden välillä.

Lue lisää Boardman LJT:stä ja liity jäseneksi!