BoardTalks: Miten toimitusjohtajavaihdokset tulisi toteuttaa, Jorma Eloranta?

BoardTalks: Miten toimitusjohtajavaihdokset tulisi toteuttaa, Jorma Eloranta?

Jorma Elorannan mukaan hallituksen tulee määritellä ennen kuin tarvitsee tehdä vaihdosta se, että mikä on seuraavan toimitusjohtajan tavoiteprofiili sekä prosessi, miten uusi toimitusjohtaja valitaan.

Jorma Eloranta on vuorineuvos, jolla on kokemusta useiden suomalaisten yritysten ja pörssiyhtiöiden johtamisesta, sillä hän on työskennellyt aikaisemmin yli 25 vuotta toimitusjohtajana, sittemmin yli 40 vuotta luottamustehtävissä hallituksen jäsenenä ja hallituksen puheenjohtajana huikeat 43 vuotta. Hän toimi pitkään mm. Uponorin, Nesteen ja Stora Enson hallituksien puheenjohtajana.

Jorma on kirjoittanut kirjan ‘Hallitus johdon tukena’, joka julkaistiin vuonna 2018. Kirjassa Jorma kertoo, että toimitusjohtajan valinta on valmisteltava ja toteutettava huolellisesti.

Syvennymmekin Jorman kanssa tänään toimitusjohtajavalintaprosessiin ja keskustelemme yritysten hallitusten työstä koskien toimitusjohtajanvaihdoksia ja johdon seuraajasuunnittelua.

“Koskaan, ei pidä järkyttyä mistään, vaan pitää katsoa
mitä tässä ja nyt voidaan tehdä asioille. “

Kuuntele Jorma Elorannan opit BoardTalks-podcastistä!

Jaksossa kuullaan Elorannan parhaat vinkit hallitustyöskentelyyn yli 40 vuoden hallitustyöskentelykokemuksen ajalta. Hänen mukaansa hallitustyöskentelyssä ei saisi koskaan järkyttyä mistään asiasta, vaan katsoa eteenpäin ja pohtia mitä nyt asialle voidaan tehdä.

Eloranta korostaa myös strategian ja perusasioiden ymmärtämisen tärkeyttä. “Hallituksen tulee ymmärtää yrityksen strategiset fundamentit. Mistä se bisnes ansaitaan rahaa ja kuinka toimitaan vastuullisesti.”

Lisäksi jaksossa syvennytään erityisesti toimitusjohtajavaihdoksiin sekä seuraajasuunnitteluun. Toimitusjohtajan valinta on myös yksi hallituksen tärkeimmistä tehtävistä strategiatyön ohella. Toimitusjohtajan valinta lähtee siitä, että hallituksen on ymmärrettävä yrityksen strateginen tila, toimintaympäristö, kulttuuri ja se mitä siellä pitäisi saada aikaiseksi.

Hallituksen tulee määritellä ennen kuin tarvitsee tehdä vaihdosta se, että mikä on seuraavan toimitusjohtajan tavoiteprofiili sekä prosessi, miten uusi toimitusjohtaja valitaan. “Ne ovat kotiläksyjä, joita pitää tehdä etukäteen ilman, että on mitään akuuttia tilannetta päällä,” Eloranta kiteyttää.

Hallituksen tulee kerran vuodessa koota yrityksen strategiapaperi. Sen valmistuttua hallituksen tulee arvioida, että onko aikaisemmin määritelty toimitusjohtajan profiili edelleen validi strategiaan nähden vai pitäisikö sitä jollakin tavalla uudistaa. Toimitusjohtajaprofiilissa voidaan määritellä esimerkiksi toimitusjohtajalle tarvittava kokemus, koulutus, osaaminen.

Hallituksen tulee myös määritellä etukäteen toimitusjohtajan valintaprosessi. Prosessi tulee olla määritelty riittävällä tasolla, niin, että se voidaan tarvittaessa toteuttaa välittömästi. Etukäteen määritelty toimitusjohtajan valintaprosessi ja -profiili nopeuttavat merkittävästi uuden toimitusjohtajan hakua. Se myös auttaa hallitusta valitsemaan yrityksen strategian toteuttamiseen parasta toimitusjohtajaa.

Jaksossa keskustellaan myös seuraajasuunnitteluista sekä mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, jos uusi toimitusjohtaja valitaan talon sisältä.

Kun uusi toimitusjohtaja on valittu, tulisi hallituksen käyttää Elorannan mukaan 88 prosenttia ajastaan siihen, että se auttaa toimitusjohtajaa menestymään. Näin ollen, kun pätevä toimitusjohtaja on valittu, tulee hallituksen suunnatta katse hallituksen tukemiseen. “Eikä mieti onko oikea tyyppi paikalla vai ei ja synnytä väärää tunnelmaa.”

Toisaalta jossain tilanteissa toimitusjohtajan erottaminen voi olla välttämätöntä. Jaksossa keskustellaan myös hallituksen roolista ja askelmerkeistä, kun toimitusjohtajan erottaminen on ajankohtaista.