Fiskarsin transformaation avainvaiheet

Fiskarsin transformaation avainvaiheet

Boardman pörssiyhtiöfoorumin tilaisuudessa keskusteltiin yrityksen transformaation onnistumisesta. Miten ylläpitää ketteryyttä ja toimintakykyä? Tilaisuuden avasivat PwC:n partneri Markku Katajisto sekä Boardmanin hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio.

Nathalie Ahlström, toimitusjohtaja, Fiskars Group. Copyright: Fiskars Group.

Tilaisuudessa kuultiin todella mielenkiintoinen katsaus Fiskars Groupin transformaatiosta yhtiön toimitusjohtajalta Nathalie Ahlströmilta.

Fiskars Groupin voidaan sanoa olevan Suomen vanhin yritys, joka edelleen valloittaa markkinoita globaalisti. Vain alle 9 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee Suomesta. Sen sijaan 40 prosenttia yrityksen liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista ja se onkin ylivoimaisesti yrityksen suurin markkina. Lisäksi Ahlströmin mukaan liikevaihto Kiinassa tuplaantuu joka vuosi. “Iästä huolimatta olemme todella nopeasti liikkuva yritys”, Ahlström toteaa.

Ahlström on toiminut yrityksen toimitusjohtajana vuoden ajan ja toteuttanut transformaatiota määrätietoisesti tarkan suunnitelman avulla. “Tulokset eivät vielä näy numeroista, mutta kerron mistä olemme lähteneet liikkeelle”.

“Terve yritys kasvaa joka vuosi” – transformaation taustalla nopeasti muuttuva maailma

“Ennen koronaa kasvumme oli aika tasapaksua,” kertoi Ahlström ja totesi oppineensa, että terveen yrityksen tulee kasvaa joka vuosi. Tämä ei ennen koronaa ollut havaittavissa Fiskarsin kasvukäyrästä.

Erityisesti jos vertasi Fiskarsin kasvulukuja kilpailijoiden kasvuun, olivat ne todella pieniä. “Markkina, jossa operoimme, ja muu maailma meni kovaa vauhtia eteenpäin, mutta me emme olleet mukana kasvussa”, kertoo Ahlström. Aikaisemmin yrityksessä oli tosin panostettu kustannustehokkuuteen ja synergioihin, ja näiden tulokset näkyivät.

Transformaatiolla voidaan reagoida nopeasti muuttuvaan maailmaan ja sen luomiin kasvumahdollisuuksiin. Pandemia ja ihmisten kotoilu ovat auttaneet Fiskars Groupia kasvussa viime vuosina. Copyright: Fiskars Group.

Transformaatiota tarvittiin ennen kaikkea, jotta voitaisiin reagoida nopeasti muuttuvaan maailmaan ja sen luomiin kasvumahdollisuuksiin. Pandemia ja ihmisten kotoilu ovat auttaneet yritystä kasvussa viime vuosina. Samaan aikaan Kiinan markkinoiden kovaa kuluttajaliiketoimintojen kasvua ei voi sivuuttaa.

Myös kuluttajamarkkinat ovat kokeneet suuren muutoksen ja muuttuneet entistä polarisoituneimmiksi. Suuria brändejä arvostetaan. Ahlström kertoo myös, että koronan myötä isojen brändien koetaan voivan pitää paremmin kiinni toimitusvarmuudesta. Myös ESG ja teknologioiden integrointi tuotteisiin on elintärkeää tulevaisuuden kannalta.

Verkkokaupan kasvua ja merkitystä Fiskars Groupin toiminnalle ei voida sivuuttaa. Ahlström kertoi, että esimerkiksi Ruotsissa yli 50 prosenttia yrityksen asiakkaista ostaa pelkästään verkkokaupan kautta. Hän korostaa, että lähes kaikki kuluttajat käyttävät ensisijaisesti puhelinta. Tämän takia kaiken viestinnän pitää olla mobile first -liiketoimintaa.

Ahlström istui ennen Fiskars Groupin toimitusjohtajaksi nimitystään yhtiön hallituksessa. “Istuin koronan aikana hallituksessa, jolloin työskentely oli todella intensiivistä”. Hallitustyöskentely antoikin Ahlströmille hyvän ymmärryksen siitä, mitä asioita pitää kehittää ja mitkä asiat menevät itsestään hyvin eteenpäin.

Hyvän ymmärryksen lisäksi Ahlström kertoi puhuneensa kuukautta ennen aloittamistaan yli 100 henkilön kanssa, minkä kautta hän muodosti käsityksen Fiskars Groupin vahvuuksista ja heikkouksista. Hän kertoi juuri näiden keskusteluiden olleen todella arvokasta valmistautumista tulevaan tehtävään ja transformaation läpiviemiseen.

Transformaation ensiaskeleet – Avainasemassa fokusointi

Voittaakseen markkinoita on ajateltava asioita uudella tavalla ja tehtävä selkeä suunnitelma niiden toteuttamiseksi. Tähän merkittävänä kilpailutekijänä Ahlström näkee digitalisaation, johon yhtiö lähti heti transformaation alkumetreillä panostamaan. Digitaalisuudessa erityisen arvokasta on data ja analytiikka, joka auttaa ennakoimaan tulevaisuutta ja kuluttajakäyttäytymistä. Copyright: Fiskars Group.

Ahlströmin mukaan transformaation läpiviennissä avainasemassa on fokusointi. Ensinnäkin yrityksessä on oltava rohkeaa kunnianhimoa. “Yrityksissä, joissa työskentelin ulkomailla piti kasvaa kolme kertaa nopeammin kuin markkina tai muuten piti hakea työtä toisaalta,” kertoi Ahlström esimerkkinä siitä, kuinka rautaista ja kovaa kilpailu on Keski-Euroopassa ja Aasiassa.

Voittaakseen markkinoita on ajateltava asioita uudella tavalla ja tehtävä selkeä suunnitelma niiden toteuttamiseksi. Tähän merkittävänä kilpailutekijänä Ahlström näkee digitalisaation, johon yhtiö lähti heti transformaation alkumetreillä panostamaan. He palkkasivat huippuosaajaan viemään digitalisaatiota eteenpäin. Ahlström korostaa, että digitaalisuudessa heille erityisen arvokasta on data ja analytiikka, joka auttaa ennakoimaan tulevaisuutta ja kuluttajakäyttäytymistä.

Toiseksi on tärkeää pystyä rahoittamaan kasvua tukevia toimintoja alusta lähtien. Transformaatio maksaa. On pystyttävä keräämään varoja, joita voi sitten investoida kasvuun. Keinoja rahoituksen keräämiseen on etsittävissä mm. hankinnasta, hinnoittelusta, organisaation toimintojen tehostamisesta sekä digitalisaatiosta.

Kuluttajat ja asiakkaat ovat olleet erittäin kiinnostuneita kierrätystuotteista. Esimerkiksi Iittalalla on 100-prosenttisesti kierrätyslasista valmistettu tuotesarja, jota laajennettiin syksyllä 2021 seitsemällä uudella tuotteella. Lisäksi Fiskars-brändi toi aiemmin tänä vuonna markkinoille ikonisista saksistaan version, joka on valmistettu kierrätetyistä ja 100-prosenttisesti kierrätettävistä materiaaleista. Copyright: Fiskars ja Iittala / Fiskars Group.

Kolmanneksi on tärkeää pystyä investoimaan kyvykkyyksiin ja kulttuuriin. Transformaatiot ravisuttavat kulttuuria, jonka säilyttämiseen tulee panostaa. Fiskars Groupissa esimerkiksi henkilöstöä nostettiin esille ja heille jaettiin entistä suurempia vastuita ja tehtäviä. Työtiloja parannetaan ja organisaatiota kevennettiin.

Neljänneksi on tärkeää toteuttaa transformaatiosuunnitelmaa tarkasti ja hyvällä poljinnopeudella. Fiskarsilla on tehostettu raportointia ja avaintunnuslukuja tarkastellaan aina liiketoiminnan kannalta oikeina aikoina.

Viidentenä Ahlström nosti esille viestinnän ja saavutusten korostamisen. “Pyrin viestimään onnistumisista säännöllisesti sisäisesti ja ulkoisesti”, kertoo Ahlström ja korostaa, että viestintä on tärkeää motivoinnissa ja erityisesti rohkean kunnianhimon jalkauttamisessa yritykseen.

Kartutetun tiedon pohjalta Ahlström laati tarkan monivuotisen suunnitelman siitä, miten transformaatiossa edetään. Suunnitelma luo varmuutta organisaatioon ja sitouttaa tekijöitä toimimaan yhteisen tavoitteen eli kasvun hyväksi.