Miten rakennetaan innovaatioita, Siamäk Naghian?

Miten rakennetaan innovaatioita, Siamäk Naghian?

BoardTalks podcast-jaksossa vierailee Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian. Podcatsin hostit Laura Raitio ja Taru Lindeman keskustelevat Naghianin kanssa innovaatioista ja monimuotoisuudesta.

Naghian kertoo, että innovaatioita ei voi syntyä, jos ihmisellä ei ole halua oppia uutta ja kehittyä. Ja koska ihmiset ovat yritysten tärkein voimavara, yksilöiden suhtautuminen uuden oppimiseen näkyy suoraan yrityksen kyvyssä tuottaa innovaatioita.

Monimuotoisuus ruokkii innovaatioita, koska se mahdollistaa asioiden näkemisen monista eri kulmista. Täytyy kuitenkin muistaa, että monimuotoisuuden toimimisen eteen pitää tehdä paljon töitä. Töitä pitää tehdä sen eteen, jotta monimuotoisuuteen saadaan luotua harmoniaa, koska pahimmillaan se, että ihmiset ovat liian erilaisia keskenään, aiheuttaa yrityksessä tarpeetonta negatiivista energiaa.

Naghian on syntynyt Iranissa, mutta muuttanut Suomeen vuonna 1986. Hän on väitellyt Suomessa tekniikan tohtoriksi vuonna 2001 ja ollut pitkään Nokialla töissä ennen Genelecille siirtymistään.

Naghian uskoo, että innovatiivisesta yrityksestä löytyy tietynlaisia piirteitä. Siellä on uteliaisuutta tehdä asioita uudella tavalla, siellä uskalletaan heittäytyä ja siellä uskotaan johonkin suurempaan.

Myös syventyminen substanssiin on oleellista. Menestyksekkäästi innovoiva yritys tunnistaa oman erikoisalueensa, johon se syventyy.

Kun mennään erikoisalueeseen, syventyminen substanssiin on ratkaiseva. Tunnistetaan, mihin alueeseen syvennytään.

Genelecillä innovointi on osa yrityksen dna:ta. Yrityksen perustajilla on ollut intohimo ääntä ja äänentoistoa kohtaan, ja tuo intohimo näkyy vahvasti yrityksen tekemisessä myös tänä päivänä. Yrityksen työntekijät miettivät joka päivä, miten tuotteista saataisiin rakennettua entistä parempia.

Genelec on omassa markkinassaan edelläkävijä, joten se on tottunut kyseenalaistamaan itse omaa toimintaansa. Kyseenalaistaminen kuuluu koko yritykselle, eikä ainoastaan hallitukselle.

Jos katsotaan Genelecin tyyppistä yritystä, usko, että ohjaus ja voima tulee edelleen siitä, millaisia uusia ajatuksia ihmisillä on.

Kun yritys saavuttaa pisteen, jossa sen tilanne ja asema ovat vakiintuneet, syntyy varovaisuutta. Varovaisuus on innovaatioiden synnyttämisen kannalta huono asia, koska innovaatioita ei synny, jos riskejä ei uskalleta ottaa. Innovaatioita ei synny silloinkaan, jos ei uskalleta ajatella asioista täysin uusilla tavoilla.

Innovoivan yrityksen ja sen työntekijöiden täytyy myös pystyä sietämään epävarmuutta. Riskien ottaminen ja epävarmuus ovat osa innovaatiotoimintaa.

Innovaatiossa on loppujen lopuksi kyse oppimisesta.

Innovoivan yrityksen täytyy kiinnittää erityistä huomiota rekrytoimiseen, koska innovoiva työympäristö, jossa työntekijän sietää epävarmuutta ja olla halukas kyseenalaistamaan, ei sovi kaikille.

Naghian kertoo, että rekrytointitilanteessa hän kertoo mahdollisimman rehellisesti haastateltavalle Genelecin lähtökohdista ja siitä, minkälaiseen paikkaan haastateltava on hakenut. Hakijan tehtävänä on tämän jälkeen miettiä rehellisesti sitä, onko tämänlainen työympäristö juuri sellainen, missä hän haluaa aidosti työskennellä.

Kun koko ajan mietitään, miten voidaan tehdä paremmin, se muuttuu tavaksi. Joku ulkopuolinen voi ajatella tätä vieraaksi tavaksi toimia, mistä syystä tämä ei sovi kaikille ihmisille.

Naghian kertoo, että työntekijöiden monimuotoisuudella voi olla innovoinnin kannalta sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvä puoli on se, että asioita tulee katsottua pakostakin monestakin eri kulmasta, mutta huonona puolena on se, että liika erilaisuus saattaa aiheuttaa tarpeetonta kitkaa.

Jotta moninaisuudesta saadaan kaikki tehot irti, täytyy yrityksen pyrkiä luomaan moninaisuuden keskelle harmoniaa.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilta:

SpotifyApple PodcastsSupla

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!