Boardman LJT: Monimuotoisuus työelämässä: edistää innovatiivisuutta, lisää sitoutumista ja vaatii hyvää johtajuutta

Boardman LJT: Monimuotoisuus työelämässä: edistää innovatiivisuutta, lisää sitoutumista ja vaatii hyvää johtajuutta

Työelämän monimuotoisuus on tärkeä aihe, joka on herättänyt paljon keskustelua viime vuosina. Miten edistää monimuotoisuutta organisaatiossa ja miksi?

Boardman LJT:n teematilaisuudessa Futuricella syvennyttiin tarkastelemaan työelämän monimuotoisuutta ja sen yhteyttä henkilöstön johtamiseen henkilöstötuottavuuden tutkijan ja kehittäjän sekä Boardman LJT:n hallituksen jäsenen Ossi Auran johdolla.

Ossi Aura toimii henkilöstötuottavuuden tutkijana sekä Boardman LJT:n hallituksen jäsenenä.

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. LJT:n tavoitteena on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Monimuotoisuus työyhteisössä – innovaation ja vastuullisuuden avain

Monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten taustojen, kokemusten ja ominaisuuksien huomioimista työyhteisössä. Tämä sisältää esimerkiksi ikä-, sukupuoli- ja kulttuurierot, mutta myös osatyökykyisyyden, sairaudet ja vammautumisen.

Monimuotoisuuden huomioiminen on tärkeää, sillä sen avulla voidaan lisätä organisaation innovatiivisuutta ja luovuutta.

Lisäksi monimuotoisilla tiimeillä on parempi asiakasymmärrys, ja he pystyvät näin ollen vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Myös monimuotoiset yritykset ja niiden hallitukset menestyvät tutkitusti paremmin.

Monimuotoisuus on myös tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa, sillä se edistää yhdenvertaisuutta ja syrjinnän poistamista. Tutkimukset puhuvat monimuotoisuuden lukuisista vaikutuksista henkilöstötuottavuuteen ja siten yrityksen menestykseen.

Henkilöstötuottavuus on tärkeä tekijä organisaation menestyksessä ja tulevaisuuden optimismissa. Henkilöstötuottavuus koostuu osaamisesta, työhön vaikuttamisesta, motivaatiosta, sitoutumisesta ja työkyvystä.

Työelämän monimuotoisuus on tärkeää henkilöstötuottavuuden kannalta, sillä monimuotoisuus edistää innovatiivisuutta ja luovuutta, mikä puolestaan lisää organisaation kilpailukykyä.

Työelämän monimuotoisuus ja yhteys henkilöstön johtamiseen

Erilaisten taustojen ja näkökulmien kohdatessa syntyy uusia ideoita ja ratkaisuja, jotka voivat johtaa merkittäviin parannuksiin yrityksen toiminnassa. Lisäksi monimuotoisuus edistää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota, sillä se osoittaa, että organisaatio arvostaa kaikkia työntekijöitä riippumatta heidän taustastaan tai ominaisuuksistaan.

Ossi Auran mukaan monimuotoisuus, selkeästi määritellyt tavoitteet ja vastuut sekä hyvä johtaminen korostuvat erityisesti, kun halutaan luoda ketterä työympäristö ja innovatiivinen työyhteisö. Henkilöstötuottavuuden näkökulmasta hyvä johtajuus tukee tulevaisuuden optimismia ja aktiivisuuden oppimisen varmistamista.

Hyvä johtaminen ja selkeä kommunikaatio ovat avainasemassa henkilöstötuottavuuden lisäämisessä ja monimuotoisuuden edistämisessä. Monimuotoisuutta johdetaan parhaiten selkeästi määritellyillä tavoitteilla ja vastuilla sekä johtajuuskuvilla. Hyvällä henkilöstöjohtamisella ja selkeällä kokonaisuudella voidaan ratkaista työsuhteiden haasteita paremmin.

Johtajuuden tulee olla avointa ja kuunnella eri näkökulmia, jotta monimuotoisuudesta saadaan kaikki hyöty irti. Johdon tulee antaa tilaa erilaisille ajatuksille ja pyrkiä hyödyntämään monimuotoisuutta yrityksen toiminnassa.

Ossi Aura korosti myös johtajan ja työntekijöiden välisen luottamuksen merkitystä. Yhteenvetona voidaan todeta, että monimuotoisuus on tärkeä tekijä työelämässä, ja sen huomioiminen ja johtaminen on välttämätöntä organisaation menestyksen kannalta.

Katso tilaisuuden kuvat tästä

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. LJT:n tavoitteena on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Lue lisää ja tule mukaan!