BoardTalks: Mitä pörssiyhtiöt voisivat oppia kasvuyhtiöiden hallitustyöstä, Kaj Hagros?

BoardTalks: Mitä pörssiyhtiöt voisivat oppia kasvuyhtiöiden hallitustyöstä, Kaj Hagros?

BoardTalks-podcastin vieraana on lukuisissa kasvuyhtiöiden hallituksissa vaikuttava pääomasijoittaja, strategisti ja kasvuyritysten neuvonantaja Kaj Hagros. Jaksossa keskustellaan Hagrosin omasta hallituspolusta, joka alkoi Kajn ollessa vasta parikymppinen ja kuulemme Kajn vinkit siitä, kuinka kannattaa kerryttää osaamista hallitustehtäviin. Lisäksi keskustelemme kasvuyhtiöiden hallitustyön eroista verrattuna suuriin pörssiyhtiöihin, strategisesta sparrauksesta sekä ketterästä päätöksenteosta.

”Hallituksen tärkein tehtävä on toimia perustajien, johdon ja avainhenkilöiden strategisena tukiverkostona ja sparraustiiminä, jossa ikään kuin altistetaan hallitus ja johto päivittäin haastamaan omaa ajatteluaan siitä, että ollaanko oikeassa bisneksessä, käykö tämä tuote kaupaksi ja mitä me voimme hallituksena tehdä ajattelun ja bisneksen kehittämiseksi”.

Kuuntele Hagrosin vinkit ketterään hallitustyöskentelyyn BoardTalks-jaksosta

BoardTalks on Boardmanin lanseeramana podcast, jota juontavat Laura Raitio ja Taru Lindeman. Lue lisää BoardTalks-podcastistä ja seuraa meitä Twitterissä BoardTalks_pod ja kuulet uusista jaksoista ensimmäisenä!

Mitä suurten pörssiyhtiöiden tulisi oppia kasvuyhtiöiden kellotaajuudesta?

“Kasvuyhtiöt eivät ole samanlaisia kuin isot pörssiyhtiöt eikä niiden kuulu olla eikä niiden hallitustyöskentelyn kuulu olla samanlaista.” Hagrosin mukaan on luontevaa, että isoissa pörssiyhtiöissä syklit ovat hitaampia ja pidempiä. Isojen yritysten kannattaisi Hagrosin mukaan ylläpitää ajattelua ja ketteryyttä, mutta suunnan pivotointien ei tarvitse olla yhtä äkkijyrkkiä kuin kasvuyhtiöissä.

Hagros kommentoi, että isot pörssiyhtiöt voisivat oppia kasvuyhtiöiltä sen tiedon siirrosta ja raja-aitojen höllentämisestä. “Kyllä isossakin pörssiyhtiössä pitäisin sitä hyvänä, että hallitus voi pohtia erilaisia suuntia nopeammalla syklillä kokousten välissä eikä ainoastaan vuotuisilla strategiapäivillä”. Hagrosin mukaan yksi keskeinen ero suurten ja pienten yhtiöiden välillä kohdistuu juuri siihen, miten tieto kulkee ja miten virkateitä noudatetaan.

“Kasvuyhtiöissä me ei juuri noudateta virkateitä. Kasvuyhtiöissä dialogi on aika kontrolloimatonta ja joissakin hallitusjäsenet ovat jalkautuneet ihan samoihin pikaviestimiin kuin koko muu henkilökunta,” kommentoi Hagros.

Vaikka kasvuyhtiöissä ajatustenvaihto ja dialogi on vapaampaa, Hagros korostaa, ettei se tarkoita hallituksen jäsen ns. soheltaisi toimitusjohtajan tai johtoryhmän ohi tai varsinkaan käskyttäisi mitään. Kyse on enemmänkin ideoinnista.

Miten hallituksen strateginen sparraus toimii parhaiten johdon suuntaan?

Pääomasijoittaja, strategisti ja kasvuyritysten neuvonantaja Kaj Hagros

Hagros kertoi omista kokemuksistaan ja tavoistaan toimia johdon tukena. “Sitä voisi kutsua systemaattisen ja anarkistisen dialogin symbioosiksi”.

Systematiikkaa edustaa se, että on olemassa strategia ja hallituksella on työjärjestys ja vuosikello, ja käydään tiettyjä asioita aina tietyssä aikataulussa läpi. Samalla Hagros kertoo pyrkineensä myötävaikuttamaan kommunikaatiota, että hallitus yhdessä johdon ja avainhenkilöiden kanssa, tietyissä tapauksissa laajemmin, jopa koko henkilöstön kanssa, heittelee ideoita, havaintoja, haasteita ja kysymyksiä jatkuvalla syötöllä. “Monessa hallituksessa, jossa olen, meillä pyörii WhatsAppit ja Slackit päivittäin”.

Hagros nosti esille myös sen, että jatkuvan ideoinnin kuormittavuuden. “Moni saattaa ajatella niin, että meillähän on tämä strategia, että emmeköhän me nyt pidä katsetta tiessä ja keskity tämän toimeenpanoon. Toki, pitää keskittyä toimeenpanoon, varsinkin silloin, kun tiedetään, että ollaan oikealla tiellä ja se product market fit on löytynyt.“

Hagrosin mukaan kasvuyhtiöissä ei voi helposti tuudittautua, että tämä nykyinen latu on lopullinen tai paras. “Olen pitänyt hyvänä, että jatkuvasti vähän puukotetaan ja altistetaan sellainen laaja porukka miettimään vaihtoehtoja.”

Kuinka parhaat ideat syntyvät kasvuyhtiöissä?

Hagros kertoo, että kasvuyhtiöissä ideointi voi olla kontrolloimatonta ja sitä tapahtuu kokouksissa ja kokousten välillä, sähköisissä viestimissä ja erilaisissa pikaviestimissä henkilökunnan ja hallituksen välillä.

Usein alkuperäinen idea on vain havainto, joka jalostuu muiden kuullessa siitä. “Pidän tosi tehokkaana ja palkitsevana tällaista sparrailua. Se ei vie kokousaikaa eikä työjärjestyksen muotoa ole pakotettu. Keskustelun annetaan soljua kokousten välillä ja jossain vaiheessa näistä keskusteluista syntyy tällainen yhteinen näkemys ja konsensus.”

Hagrosin mielestä monet käänteentekevät innovaatiot sattuvat vahingossa. Ne ovat alkaneet kokeilusta, jota jokin yksittäinen työntekijä toteutti kokeilun, koska se tuntui hänestä kiinnostavalta ja järkevältä. “Kasvuyhtiöissä on sellainen kulttuuri, että kaikki saa kehittää ja toteuttaa omia ajatuksiaan, mutta ei tietenkään lupia kyselemättä.”