Miten yrityskulttuurin tulisi näkyä hallituksen agendalla, Risto Anttonen?

Miten yrityskulttuurin tulisi näkyä hallituksen agendalla, Risto Anttonen?

Teollisuusneuvos Risto Anttosella on laaja kokemus yrityksistä sekä kotimaasta että maailmalta, kasvuyrityksistä pörssiyhtiöihin, toimitusjohtajana ja muissa rooleissa. Hallituksen puheenjohtajuuksia ja jäsenyyksiä hänellä on runsaasti 1980-luvulta alkaen useissa eri yrityksissä eri puolella maailmaa.

Viime vuosina Risto on syventynyt yrityskulttuuriin erityisesti johtamisen kannalta ja kirjoittanut aiheesta kirjan “Kulttuuri voittaa kuusnolla”. Kirjassa hän haluaa nostaa keskusteluun yrityskulttuurin hallituksen agendalla.

Jaksossa pohditaan yrityskulttuurin merkitystä yrityksen menestyksen taustalla ja kuullaan, miten yrityskulttuurin tulisi näkyä hallituksen agendalla.

“Yrityskulttuuri on niin vaikea asia ja niin tärkeä asia, että siinä riittää tekemistä niin hallitukselle että johdolle yhdessä sitä pohtia”.

Jaksossa Risto korostaa hallitustyössä kolmikannan – omistaja, hallitus, johto toimivuutta. “Se on hyvä suomalainen hallintomalli ja nimenomaa silloin se on hyvä, jos siinä kaikki kolme osapuolta pysyy omassa roolissaan niin, että se voimatasapaino säilyy”.

Risto kuitenkin myöntää jaksossa oppineensa vasta myöhemmin sen, että “huomisen asiat pitää olla enemmän agendalla, kuin eilisen asiat”.

”Huomisen asiat pitää olla enemmän agendalla, kuin eilisen asiat”.

Hänen mukaansa toimitusjohtajan katsaus ja raportointi otti aikaisemmin liian ison osan hallituksen työajasta. Sen sijaan people, strategy ja culture tulisi ottaa suurimman osan ajasta.

Ennen kaikkea Risto pitää yrityskulttuuria vahvasti yritysten liiketoiminnan menestystekijänä.

Moni puhuu kulttuurissa ikään kuin olisi olemassa yhteinen määritelmä, joka tarkoittaisi samaa, vaikkei näin tosiasiassa Riston mukaan ole. Hän kertookin tämän ajatuksen toimineen lähtölaukauksena “Yrityskulttuuri voittaa kuusnolla” -kirjalle.

Miksi kulttuuri on hankala saada hallituksen agendalle ja miksi ei päästä syvyyteen? “Kaikki on siellä, mutta teesini on, että sen pitäisi olla enemmän.” Riston mukaan ei riitä, että hallitus keskustelee arvot ja henkilöstökyselyn palautteet läpi kerran kymmenessä vuodessa.

Kulttuuri pitää nostaa suurempaan ja tärkeämpään rooliin ja yrityskulttuuria pitää samalla tavalla tavoitejohtaa kuin strategiaa tai operatiivista toimintaa.

“Kulttuuri on pitkän ajan tuote, vaikeasti määriteltävä ja jokaisessa yrityksessä ihan omanlaisensa”.

Ennen kaikkea Risto kannustaa ajattelemaan tarpeeksi yrityskulttuuria monipuolisesti ja tarpeeksi selvillä termeillä. Eli ensin pitää määritellä se, mistä meidän kulttuurimme muodostuu, mikä meidän kulttuurimme tällä hetkellä on. “Siitä tulee erittäin hedelmällinen keskustelu”.

“Siitä tulee erittäin hedelmällinen keskustelu”.

Risto nostaakin käytännön esimerkkejä jaksossa, kuinka hallitus saa tuotua entistä syvemmin yrityskulttuurin hallituksen agendalle. “Siitä päästään määrittelemään missä ollaan nyt ja mihin halutaan päästä ja mitkä on ne toimenpiteet ja polku, joilla tavoitteeseen päästään”.

Vaikka yrityskulttuuri on vaikeasti määriteltävissä ja käsiteltävissä oleva asia, ja saattaisi olla helpompaa keskustella paljon konkreettisemmista asioista, haastaa Risto kuitenkin hallitusta perehtymään yrityskulttuuriin.

“Eikö juuri hallituksella kuitenkin pitäisi olla kyky keskustella juuri niistä kaikista vaikeimmista asioista,” Risto kiteyttää.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilla podcast-alustoilla: Spotify, Apple Podcasts ja Supla.

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.