Osa 3: Vastuullisuus –  Tuloksia vai taikapölyä?

Osa 3: Vastuullisuus – Tuloksia vai taikapölyä?

Muutostoimisto& Flown partneri Kalle Ruuskanen havainnollisti Kotipizza case-esimerkin avulla, miten vastuullisuus voi toimia ihmelääkkeenä niin menestyville kuin konkurssin partaalla oleville yrityksille. ”Kotipizzan kohdalla muutospakko oli paras muusa. Meidän oli pakko löytää ratkaisu, jotta Kotipizza saadaan nousuun”, kertoi Ruuskanen.

Ruuskasen mukaan kaiken voi kiteyttää välittämiseen ja viitsimiseen. ”Välittäminen on ajattelua ja viitseliäisyyden avulla muutetaan asioita ja ne yritykset, jotka muuttavat asioita, voittavat pelin.”

Kotipizzan muutosta lähdettiin viemään eteenpäin pysähtymällä miettimään, mikä on se olemassaolon oikeutus, joka vie Kotipizzaa yrityksenä parempaan huomiseen ja auttaa ympäristöä, yhteisöä, yrittäjiä ja omistajia. Vastaukseksi saatiin uuden toiminnan ydinkysymys ”miten Kotipizza tekee maailmasta paremman suupala kerrallaan”. Näin ollen parempaa huomista alettiin rakentamaan siirtämällä huomio vastuullisuuteen. Lisäarvoa luotiin mittavilla uudistuksilla, joilla liiketoimintaa kehitettiin entistä vastuullisemmaksi. Intohimo tekemiseen asetti raamit tulevaisuuden toiminnan tekemiselle. ”Rakastetaan mitä tehdään ja tehdään mitä rakastetaan”, kertoi Ruuskanen.

Kotipizzan uuden brändin myötä vastuuttomat tuotteet poistettiin tai vaihdettiin vastuullisiin tuottajiin, vaikka se tuotti lisäkustannuksia. Kolikon toisella puolella oli se, että kuluttajat olivat kiinnostuneita aiheesta ja valmiita maksamaan vastuullisuudesta.

Yrittäjät asetettiin keskiöön, sillä uskottiin, että hyvinvoivat yrittäjät luovat yhtiön kukoistuksen, sillä he ovat myös niitä, jotka kohtaavat asiakkaan. ”Pyydettiin tekijöiltä eli Kotipizzan franchising-yrittäjiltä anteeksi ja uutta mahdollisuutta yrittää.”

Näillä keinoilla Kotipizza nostettiin vaikeuksista& suoraan vastuullisuuden kärkitekijäksi. Kotipizza& on valittu Suomen vastuullisimmaksi ravintolabrändiksi ja se jatkaa& edelleen& elinvoimaisena toimijana.& Vastuullisuudella voidaan luoda tuloksia& ja parantaa samalla maailmaa& – vaikka pitsa& kerrallaan.

Boardman polkaisi käyntiin vuoden ensimmäisen aamustudion teemalla vastuullisuus, johon blogisarjan artikkelit pohjautuvat. Aihepiiriä alustivat Valtioneuvostonkanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö& Kimmo Viertola, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja& Pia Santavirta& ja Muutostoimisto Flown partneri& Kalle Ruuskanen. Tämä on kolmas osa Boardmanin blogisarjaa, joissa vastuullisteemaa& tarkastellan kolmesta eri näkökulmasta.

Lue Valtioneuvostonkanslian omistajaohjausosaston osastopäällikön Kimmo Viertolan näkemyksistä kertova blogisarjan ensimmäinen osa täältä!&

Lue Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtajan Pia& Santavirran vaikutavuussijoittamisesta kertova blogisarjan toinen osa täältä!&

&