Yrittäjyystutkimus Suomessa – Laaja katsaus suomalaisten yliopistojen tutkimustyöhön

Yrittäjyystutkimus Suomessa – Laaja katsaus suomalaisten yliopistojen tutkimustyöhön

Boardmanin Liikkeenjohdollisen tutkimusryhmän (LJT) tilaisuudessa syvennyttiin tarkastelemaan, millaista yrittäjyystutkimusta Suomessa tehdään. Tilaisuutta moderoi Boardman LJT:n puheenjohtaja Satu Koskinen.

Tilaisuuden tavoitteena oli tutustua ja verkostoitua yrittäjyystutkimuksen toimijoiden kanssa, jakaa tietoa siitä, millaisia tutkimushankkeita ja -aiheita eri yliopistoissa on menossa sekä keskustella mahdollisista yhteistyömuodoista yrittäjyystutkimuksen saralla.

Boardman LJT toimii suomalaisessa yhteiskunnassa yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusjäsenten, johdon ja akateemisen maailman välillä. LJT tuo keskusteluun yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja ja edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä johtamisessa sekä päätöksenteossa.

Online-tilaisuuteen osallistui yliopistojen professoreita, tutkijoita, jatko-opiskelijoita, LJT:n jäseniä ja muita yrittäjyystutkimuksesta kiinnostuneita ympäri Suomea. Lisäksi Suomen Yrittäjät oli mukana omalla puheenvuorollaan. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja ja LJT:n hallituksen jäsen Mikael Pentikäinen avasi Suomen Yrittäjien toteuttaman skenaariotyön perusteella näkemyksiä siitä, miten yrittäjyyden ympäristö on muuttumassa.

“Projektin lähtökohtana on havainto, että koronan vauhdittamana tapahtuu isoja muutoksia,” kertoi Pentikäinen. Lisäksi Suomen Yrittäjät haluavat kannustaa jäseniään ennakointityöhön, sillä skenaarioiden pohjalta on mahdollista tunnistaa teemoja, joita tulee vahvistaa yrityskentässä. Pentikäinen halusi myös kannustaa tilaisuudessa mukana olleita tutkimaan erilaisia skenaariotyöskentelyssä esiin nousseita teemoja.

Mikael Pentikäinen avasi Suomen Yrittäjien toteuttaman skenaariotyön perusteella näkemyksiä siitä, miten yrittäjyyden ympäristö on muuttumassa ja Mari Suoranta kertoi, mistä näkökulmista Jyväskylän yliopistossa tutkitaan yrittäjyyttä.

Tilaisuudessa kuultiin myös eri yliopistojen edustajien kertomana yrittäjyystutkimuksen tilanteista ja painopisteistä yliopistoittain. Jan Sten kertoi, että Hankenilla keskeisiä yrittäjyystutkimuksen teemoja ovat mm. liiketoimintamallit, rahoitus ja businessenkelitoiminta. Tutkimus koskee erityisesti muutosorientoituneita yrityksiä ja kasvuyhtiöitä.

Tuuli Ikäheimonen kertoi, että LUT-yliopistossa yrittäjyystutkimusta tehdään sekä Lappeenrannan, Mikkelin että Lahden kampuksilla, ja että tutkimus on vahvasti integroitunutta mm. tekniikan alaan. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat omistajuus ja yrittäjyys saman kolikon eri puolina, perhe- ja pk-yritysten governance sekä omistajaohjauksen mekanismit.

Mari Suoranta kertoi, että Jyväskylän yliopistossa yrittäjyyttä tutkitaan mm. kasvu- ja teknologiayrittäjyyden sekä yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta. Annika Tidström avasi Vaasan yliopiston yrittäjyystutkimusta, jossa tutkimus keskittyy strategiseen muutokseen, johon kuuluu mm. kestävä kehitys, digitalisaatio sekä palveluistaminen.

Jarna Heinonen kertoi Turun yliopiston yrittäjyystutkimuksen painopisteiden olevan yrittäjyys ja työn uudet muodot, yrittäjämäinen toimintatapa ja liiketoiminnan kasvu, akateeminen yrittäjyys sekä yrittäjyysekosysteemi. Itä-Suomen yliopistossa tutkimuksen kohteina Helen Reijosen kertoman mukaan ovat pk-yritysten kasvu ja suoriutuminen markkinoilla sekä pk-yritykset ja julkiset hankinnat. Tutkimusta on meneillään myös kiertotalousyrittäjyydestä ja osuustoimintayrittäjyydestä.

Tilaisuuden lopussa käytiin vilkasta keskustelua mahdollisuuksista edistää tutkimuksen ja käytännön yhteistyötä. Toiveina nousi esiin yhteiset workshopit, joihin osallistuisi yritysedustajia ja tutkijoita sekä tapaamiset laajemmalla osallistujajoukolla. Näihin osallistujatoiveisiin vastaaminen otetaan Boardman LJT:ssä työn alle.

Boardman LJT toimii suomalaisessa yhteiskunnassa yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana omistajien, hallitusjäsenten, johdon ja akateemisen maailman välillä. LJT tuo keskusteluun yhteiskunnallisesti merkittäviä teemoja ja edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä johtamisessa sekä päätöksenteossa. Lue lisää toiminnastamme ja liity mukaan!

Lisäksi LJT:n tutkijablogissa tuomme esiin omistajien, hallitusjäsenten ja johdon kannalta kiinnostavia tutkimustuloksia kehittämisessä ja päätöksenteossa hyödynnettäviksi. Tutustu LJT tutkijablogiin tästä!