Kontrollista kannustamiseen – hallitustyö disruptiossa

Kontrollista kannustamiseen – hallitustyö disruptiossa

Tuomas Auvinen;

Edellisessä Boardman-blogissani Innovaatiokulttuuri hallituksen ja johdon vastuulla käsiteltiin disruptiivisen ympäristön asettamia vaatimuksia hallitustyöskentelylle. Tässä tekstissä keskityn muutospaineisiin, joita innovatiivisuuden ja uudistumisen vaatimukset hallitustyöhön kohdistavat.

Viime marraskuussa Harvard Business Review:ssa aiheesta ilmestyi Harvard Business Schoolin professorin Linda Hillin ja George Davisin, aiempi Global CEO & Board Practice Leader Egon Zehnderillä, tutkimukseen pohjautuva artikkeli The Board’s New Innovation Imperative. Alla muutama keskeinen ajatus artikkelista:

Fokus strategian toteutuksen seuraamisesta relevanttina pysymiseen

Hallitustyössä on perinteisesti keskitytty hyväksymään strategia ja seuraamaan sen toteutumista. Muuttuvassa ympäristössä on tärkeää kasvattaa hallituksen ajankäyttöä yrityksen tulevan relevanssin varmistamiseen pidemmällä tähtäimellä.

Toimivan johdon on etsittävä rohkeita uusia toimintamalleja ja -alueita. Hallituksen on tuettava tätä pohdintaa. Hallituksen todellinen lisäarvo syntyykin tästä kauemmas tulevaisuuteen katsovasta keskustelusta johdon kanssa. Siihen on oltava aikaa ja hallituksen kulttuurin on rohkaistava tällaiseen keskusteluun.

Johdon rohkeus myöntää epätietoisuutensa – ja hallituksen vahvuus hyväksyä se

Kun etsitään tietä uuteen ja pyritään disruptoimaan tunnettuja toimintamalleja, ei kenelläkään ole olemassa valmiita ratkaisuja. Tietä innovaatioon ei voi suunnitella valmiiksi, se täytyy tehdä toiminnalla.

Perinteisesti toimitusjohtaja ei ole tullut hallitukselle kertomaan, ettei ihan tiedä minne ollaan menossa. Innovaatioiden ja luovuuden osalta toimivalla johdolla täytyy kuitenkin olla rohkeus myöntää tämä. Hallituksen pitää puolestaan kyetä se hyväksymään.

Hallitustyöskentelyssä pitää kyetä hyödyntämään ja sietämään luovaa hankausta keskusteluissa sekä yhteiskehittelyn keinoin kyetä tukemaan johtoa uusia avauksia ja teitä etsittäessä.

Riskinottoon rohkaiseminen ja epäonnistumisten hyväksyminen

Riskien hallinta kuuluu perinteisesti tärkeänä osana hallitusten rooliin. Innovaatioita ja luovuutta ei kuitenkaan voi saavuttaa ilman riskien ottamista ja epäonnistumisten hyväksymistä.

Hallituksen on kyettävä luomaan kulttuuri, jossa toimiva johto voi turvallisesti ottaa perusteltuja riskejä ja tehdä kokeiluja. Sen on myös hyväksyttävä epäonnistumiset silloin kun niitä tulee.

Innovatiivisuus ja luovuus halvaantuvat nopeasti, jos johto kokee ettei epäonnistuminen ole todellinen mahdollisuus. Silloin kontrollointi lisääntyy ja koko organisaation kulttuuri alkaa välttää riskejä. Innovaatiotkin toki sitten loppuvat.

Hillin ja Davisin ajatukset kuvaavat muutoksia, joita hallitustyössä pitää tehdä, jotta innovaatiot ja uudistuminen parhaiten mahdollistetaan. Myös suomalaisessa hallitustyöskentelyssä on korkea aika lähteä tällaista ajattelutapaa kohti.

Numeroilla ja kontrollilla ei innovatiivisuutta ja uudistumista johdeta. Intuitiivisuudelle ja luottamukselle on löydettävä tilaa. Johtajarekrytoinneilla hallitus voi nopeastikin muuttaa yrityksen kulttuuria tähän suuntaan niin halutessaan – ja uskaltaessaan.

Tämä kehitys vaatii hallituksilta valmiutta muuttaa ajatteluaan ja omistajilta rohkeutta löytää uudenlaisia jäseniä hallituksiin. Diversiteettiä on nyt haettu sukupuolitasa-arvon kautta ja digiosaajien rekrytoinnilla. Seuraava vaihe toivottavasti on hallitusten oman uudistumisymmärryksen ja -kyvykkyyden varmistaminen.

Hillin ja Davisin ajatukset voivat olla tukemassa tätä kehitystä meilläkin!

Tuomas Auvinen on Boardman Oy:n partneri. Hän kouluttaa ja konsultoi luovuuden- ja innovaatiokulttuurin johtamista perustamansa Creader Oy:n kautta. Kokeileva, ketterä yrityskulttuuri ja johtajuus on yksi Boardman Oy:n vuoden 2018 strategisista teemoista.