Sumuiset ajat vaativat johtamisessa luovuutta! – Tuomas Auvinen

Sumuiset ajat vaativat johtamisessa luovuutta! – Tuomas Auvinen

Radikaali luovuus on rohkeaa uudistumista, joka perusteellisesti muuttaa sitä, miten ihmiset, organisaatiot ja yhteiskunnat toimivat. Yhteiskunnallisista ja globaaleista näkökulmista katsottuna edessämme on isoja muutoksia: esimerkkejä löytyy lähes kaikilta yhteiskunnan alueilta.

 

Blogin kirjoittaja Tuomas Auvinen työskentelee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanina ja hän on Boardmanin partneri.

Blogin kirjoittaja Tuomas Auvinen työskentelee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanina ja hän on Boardmanin partneri.

 

Suuria haasteitamme yhdistää systeeminen mittakaava, joka ei ole yhden organisaation tai johtajan ratkaistavissa. Systeemisten muutosten läpivieminen laajentaa johtamisen fokusta lineaarisesta, tarkasti suunnitellusta toimeenpanosta kohti kokeilevampaa yhteistyötä, jossa vastaan tulee yllätyksiä, epäonnistumisia – ja myös yllättäviä mahdollisuuksia ja onnistumisia.

Työelämätaidot muuttuvat vauhdilla – samalla johtajuudenkin pitää muuttua luovemmaksi.

Epävarmassa ympäristössä etenemiseen tarvitsemme kykyä kokeilla ja käyttää mielikuvitustamme, ennakoida, yllättyä, oppia epäonnistumisista sekä tehdä eettisesti perusteltavia päätöksiä.

Radikaaleille muutoksille yhteistä on se, ettei alussa tiedetä, mikä lopputulos tulee olemaan. Tiedetään vain suunta, minne lähdetään. Sekin voi matkan varrella muuttua, kun opitaan lisää – tai kun kilpailutilanne tai konteksti muuttuu.

 

Kaikkien organisaatioiden ja ihmisten kannattaisi opetella luovuutta

Luovuus on listattu Maailman talousfoorumin Future of Jobs -raportissa (2023) tärkeimmäksi työelämätaidoksi. Käytämme luovuuttamme, kun etsimme uusia tapoja tehdä tuttua asiaa. Väitän, että luovuuden oppimiseen ja johtamiseen pitää panostaa organisaatioissa nykyistä enemmän – juuri nyt.

Luovuus kehittyy vain harjoittelemalla. Radikaali luovuus merkitsee paradigman muutosta myös johtamisessa. Johtajan rooli muuttuu päätöksentekijästä valmentavampaan suuntaan. Johtaja kannustaa ja rohkaisee tiimiään etenemään epävarmuudessa sekä auttaa ratkomaan matkan varrella tulevia haasteita.

Haluamme kannustaa ja haastaa työpaikkoja kehittämään organisaatioiden rajat ylittävää luovuutta ja yhteistyötä tukevia prosesseja, johtamista ja osaamista, jotta radikaalille luovuudelle muodostuu mahdollisimman hyvät olosuhteet.

Ensin on kuitenkin ymmärrettävä, mitä luovuus on. Se ei ole vain taiteeseen tai innovaatioihin liittyvää osaamista. Luovuutta löytyy joka alalta.

Halusimme Aalto-yliopistossa avartaa elokuvakerronnalla luovuuden käsitettä ja rohkaista ihmisiä hyödyntämään omaa luovuuttaan. Emilia Hernesniemen ohjaama Radical Creatives -elokuva on tutkielma siitä, miten radikaalin luovat ihmiset toimivat. Elokuvassa seurataan, miten luovuutta käytetään esimerkiksi aivotutkijan, kasvuyrittäjän, muotoilijan, jäätutkijan, opiskelijoiden, rauhanneuvottelijan, filosofin tai taloustieteen professorin päivittäisessä työskentelyssä.

Haastammekin kaikki organisaatiot ja tiimit katsomaan elokuvan. Voit järjestää tunnin mittaisen elokuvan näytöksen omalla työpaikallasi tai yhteisössäsi. Ohjeet ja avoimet esitysajat löytyvät elokuvan verkkosivuilta https://radicalcreatives.fi/fi/.

Meillä on työn alla myös kaikille avoin radikaalin luovuuden verkkokurssi, joka avautuu syksyllä 2024. So, watch this space!

 

Blogin kirjoittajasta

Tuomas Auvinen työskentelee Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaanina ja hän on Boardmanin partneri.

 

Lisää tietoa radikaalista luovuudesta ja sen johtamisesta Boardman Advisorsin sivuilta. Liity jäseneksi ja tule mukaan!

Lue lisää tästä