HPJ ja TJ välinen suhde
  HPJ ja TJ välinen suhde

  HPJ ja TJ välinen suhde

  Boardman-partneri Satu Koskinen (KTT, HHJ) tutki väitöskirjassaan johtajuutta toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan suhteessa. Tutkimuksessa selvitettiin mm. toimitusjohtajan ja puheenjohtajan kahdenvälisiä käytäntöjä ja luottamuksen kehittymistä.

  VÄITÖSTUTKIMUS

  Väitöskirjan empiirinen aineisto sisältää yhteensä 44 toimitusjohtajan tai puheenjohtajan avointa haastattelua. Haastatteluista 32 on toteutettu pariasetelmassa siten, että saman yhtiön puheenjohtaja ja toimitusjohtaja on haastateltu erikseen. Mukana on erikokoisia ja erilaisen omistajataustan omaavia suomalaisia osakeyhtiöitä eli mm. pörssiyhtiöitä, perheyhtiöitä sekä pääomasijoittajien ja/tai yrittäjien yhdessä omistamia yhtiöitä. Haastateltavien joukossa oli sekä miehiä että naisia.
  Parityöskentelyn lisäksi väitöskirjassa tutkittiin toimitusjohtajan erottamiseen johtanutta tapahtumaketjua puheenjohtajan näkökulmasta. Väitöskirja sisältää myös case-tutkimuksen, jossa analysoitiin osana tutkimusprosessia toteutettua yhteistyötä Boardman-verkoston hallitusosaajista muodostetun kehittämisfoorumin kanssa (Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyö). Tämä foorumi toimi tutkimuksen tuki- ja fokusryhmänä, ja kokoontui yhteensä 15 kertaa käsittelemään tutkimuksen kannalta olennaisia teemoja.
  Tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen pääaineeseen, ja sitä rahoittivat Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Jyväskylän Kauppalaisseuran säätiö, Liikesivistysrahasto, Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö, Suomen Kulttuurirahaston Keskusrahasto, Erkki Paasikiven säätiö sekä Suomalainen Konkordia-liitto.

  BLOGI

  Osana väitöskirjaprosessia Boardman on julkaissut Koskisen kirjoittamaa blogisarjaa. Blogi perustuu väitöstutkimuksen aineistoon sekä käytännön kokemuksiin, ja se pyrkii osaltaan lisäämään tieteen ja käytännön välistä vuoropuhelua. Aineiston luottamuksellisen luonteen vuoksi blogissa ei käytetä mukana olleiden yritysten tai henkilöiden nimiä.

  Blogisarjassa julkaistua

  Blogi 1. Yrityksen tärkein ihmissuhde?
  Blogi 2. Toimitusjohtaja johtaa firmaa ja puheenjohtaja hallitusta
  Blogi 3. Toimitusjohtajan aloite on toimivan tj-pj-suhteen moottori
  Blogi 4. Hallituksen tila toimia määrittyy toimitusjohtajan ja puheenjohtajan yhteistyössä
  Blogi 5. Käydäänkö toimitusjohtajan kanssa kehityskeskusteluja
  Blogi 6. Tarvitaanko palautetta?
  Blogi 7. Luottamusta joko on tai ei ole
  Blogi 8. Korkea luottamus mahdollistaa strategisen vuoropuhelun
  Blogi 9. Toimitusjohtajan äkkilähtö