Luottamusta joko on tai ei ole

Luottamusta joko on tai ei ole

BLOGI 7: Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyö -blogisarja

Satu Koskinen, väitöskirjatutkija

Toimitusjohtajan ja hallituksen välistä luottamusta kuvataan usein mustavalkoisena joko-tai asiana: sitä joko on, tai ei ole. Ja sitten kun ei ole, toimitusjohtaja joutuu jättämään tehtävänsä. Esimerkiksi yksi väitöskirjani haastatteluihin osallistuneista puheenjohtajista kuvasi asiaa seuraavasti: Joko toimitusjohtaja nauttii sataprosenttisesti hallituksen luottamusta, tai sitten toimitusjohtaja vaihtuu.

Tässä blogikirjoituksessa keskityn lähinnä toimitusjohtajan ja puheenjohtajan väliseen luottamukseen, jota sitäkin kommentoitiin hyvin samantyyppisesti:  En mä ainakaan vois kuvitella siis tällaista työtä tekeväni muuten kuin niin, että mulla on 100 prosentin luottamus esimieheen, ja esimiehellä taas muhun.

  • Et se joko on tai ei, ja siinä ei oo välimuotoa. (tj)
  • Siis luottamushan on, se joko on taikka se ei ole. (pj)

Luottamuksen must-asiat

Oman näkemykseni toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteessa on muutamia sellaisia must-asioita, joiden osalta luottamuksen on oltava riittävällä tasolla, jotta suhde ylipäätään voi jatkua. Tällaisia ovat riittävä luottamus toisen rehellisyyteen ja hyväksyttävissä oleviin tapoihin toimia. Lisäksi suhteen osapuolilla on oltava riittävän yhteinen näkemys yrityksen strategiasta. Must-asioihin kuuluu myös toimitusjohtajan riittävä kyvykkyys: jos puheenjohtaja ja/tai hallitus menettää luottamuksensa toimitusjohtajan kykyyn hoitaa tehtäväänsä, yhteistyö päättyy.

Korkean luottamuksen suhde luo lisäarvoa

Edellä mainitut asiat ovat siis välttämättömiä joko-tai -asioita suhteen jatkumiselle, ja ne toimivat myös luottamuksen perustana. Ne eivät kuitenkaan ole koko totuus toimitusjohtaja-puheenjohtajasuhteen luottamuksesta, vaan oikeastaan vasta lähtölaukaus. Parhaimmillaan toimitusjohtajan ja puheenjohtajan välinen luottamus voi kehittyä suhteen aikana hyvinkin korkealle tasolle hyvin toimivan vuorovaikutuksen ja yhteisten kokemusten avulla. Tällainen korkean luottamuksen suhde voi toteutuessaan tuottaa merkittävää lisäarvoa suhteen osapuolille ja erityisesti toimitusjohtajalle, sekä myös hallitukselle ja koko yritykselle. Näin siksi, että korkea luottamus mahdollistaa perustason luottamusta paremmin mm. avoimen dialogin, haasteellisten ja epävarmojen asioiden käsittelyn, tuen antamisen ja saamisen, sekä suhteen kummankin osapuolen osaamisen hyödyntämisen ja osaamisen kehittymisen. Luottamuksen osatekijöistä ja sen kehittymisen erilaisista poluista kerron lisää seuraavassa blogikirjoituksessani.

Millaisia kokemuksia sinulla on luottamuksesta, sen merkityksestä ja rakentumisesta? Kirjoita kokemuksistasi alla olevaan kommenttikenttään!

BLOGISARJASSA JULKAISTUA

Blogi 1. Yrityksen tärkein ihmissuhde?
Blogi 2. Toimitusjohtaja johtaa firmaa ja puheenjohtaja hallitusta
Blogi 3. Toimitusjohtajan aloite on toimivan tj-pj-suhteen moottori
Blogi 4. Hallituksen tila toimia määrittyy toimitusjohtajan ja puheenjohtajan yhteistyössä
Blogi 5. Käydäänkö toimitusjohtajan kanssa kehityskeskusteluja
Blogi 6. Tarvitaanko palautetta?
Blogi 7. Luottamusta joko on tai ei ole
Blogi 8. Korkea luottamus mahdollistaa strategisen vuoropuhelun
Blogi 9. Toimitusjohtajan äkkilähtö

BLOGI-sarja:

Väitöstutkimus toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välisestä suhteesta perustiedot

Julkaistu 22.3.2017