Boardman Advisors: Korruptioriski hallituksen agendalla

Boardman Advisors: Korruptioriski hallituksen agendalla

Suomessa korruptio on harvemmin sitä, että raha liikkuu ruskeassa kirjekuoressa henkilöltä toiselle. Täällä korruptiota esiintyy rakenteissa. Korruptiota havaitaan esimerkiksi isoissa rakennushankkeissa, joissa isoa hankintaa speksataan etukäteen toimijalle, totesi Kilpailu- ja kuluttajaviraston kartellivalvonnan päällikkö Antti Norkela Boardman Advisoreiden korruptiota käsittelevässä tilaisuudessa.

Tilaisuudessa julkistettiin Boardman Advisoreiden artikkelikokoelma “Korruption tunnistaminen – Näkökulmia johdon työn tueksi”. Se on ladattavissa täältä.

Tilaisuuden pääpuhujana oli yhdysvaltainen Richard Bistrong, joka jakoi yleisölle oman tarinansa korruptioon sortumisesta. Bistrongia haastatteli Nordic Business Ethicsin perustaja Anna Romberg.

Tilaisuudessa julkistettiin myös Boardman Advisoreiden artikkelikokoelma “Korruption tunnistaminen – Näkökulmia johdon työn tueksi”. Tapahtumassa kuultiin osaa artikkelikokoelman kirjoittajista. Paneelikeskusteluihin osallistuivat Venla Mäntysalo, Pekka Timonen, Antti Kylliäinen, Jarkko Sihvonen, Sami Sarvilinna ja Mikko-Pekka Hanski.

Tilaisuus järjestettiin Ilmarisen tiloissa, ja Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Kaisa Ala-Laurila piti puheenvuoron kriisiviestinnästä. Jussi Pajunen ja Tapio Aaltonen toimivat moderaattoreina.

From Corruption to Compliance – Lessons Learned the Hard Way

Richard Bistrong, as he shared, due to no one’s fault but his own, succumbed to bribery while working as Vice President of International Sales for a U.S. defense sector company. He was caught and served 14,5 months in prison for bribery.

Bistrong is now the CEO of Front-Line Anti-Bribery LLC, where he lectures, consults, and writes about anti-corruption, compliance, and ethics. He shared his story at the event in English.

Bistrong explained that he succumbed to corruption through his local third parties and counter-parties in the countries where he was selling. He was visiting one of his distributors, and they were having dinner when the distributor mentioned that he was paying bribes to win business.

Bistrong nodded, even though he understood that paying bribes was illegal and that even the understanding and the promise to pay a bribe, even if one had yet to be paid, was illegal. He nodded and accepted the situation, and this marked the beginning of his journey into corruption.

Rcihard Bistrong is now the CEO of Front-Line Anti-Bribery LLC, where he lectures, consults, and writes about anti-corruption, compliance, and ethics. He was interviewed by Nordic Business Ethics’ Co-Founder Anna Romberg.

Years after those incidents, the third parties started asking him to help them pay the public officials through several illegal conspiracies, including granting ‘phony’ marketing funds to third parties that would then be paid to illegally influence the decision-making of public officials, counter to US and global anti-bribery laws. Bistrong personal sales numbers continued to grow in what he described as “bad behavior hiding behind good performance.”

Bistrong said that if someone from his company had asked him early on, and calling him often, asking how he was doing in his new role, he would have likely surfaced his early bad decisions instead of hiding them, to counter the “dangerous silence” that was developing between him and his organization through ten years. No one asked where the sales growth was coming from nor was he sharing how he was winning the business; the company was just happy that business was booming.

Yet, as Bistrong shared, “Cheating is always a choice, and we never have to sacrifice integrity to succeed.” But as he explained, from the front lines of global operations, speaking up about difficult situations and one’s own ethical dilemmas is not that simple.

How to Recognize Corruption? Richard Bistrong’s Tips for Boards

Bistrong’s advice to company leadership is to create a safe environment where employees feel comfortable reporting the corruption they encounter or witness. The company needs to consider its attitude towards corruption and to operationalize anti-corruption initiatives. As Bistrong shared, “Just say no to bribery” is a wall poster and needs to be operationalized to the real-world risks that people face. One opportunity is to examine whistleblowing channel reports on bribery and to take them seriously to where additional training and focus might be necessary.

Ruchard Bistrong’s advice to company leadership is to create a safe environment where employees feel comfortable reporting the corruption they encounter or witness.

Boards should ask more questions about new markets, incentive programs, and product launches. For example, good questions to ask are how do we enter new markets, what does it require, and how are competitors succeeding? In addition, continuously growing sales figures should not be taken for granted; they need to be examined to make sure that success is being done in a way that is ethical and sustainable.

Additionally, Bistrong believes that reward systems should receive more attention. They should be based on long-term success rather than short-term gains in high-risk regions. Indexing aggressive sales growth and objectives on a quarterly basis with stretch targets might point even the best-intentioned people in the wrong ethical direction. He cautioned attendees to be on the lookout for “dangerous reward systems” to look at the “side effects” of objectives and incentives and to make certain that they align with company values, mission and purpose.

Suomessa on korruptiota, mutta väärinkäytöksiä ei osata tai haluta epäillä

Kilpailu- ja kuluttajaviraston Antti Norkela kertoi, että Suomessa on vahva perusolettama siitä, että suomalaiset ihmiset ja suomalaiset yritykset ovat rehellisiä ja toimivat oikein. Tästä syystä poikkeavuuksista ei osata tehdä oikeita johtopäätöksiä. Konsensushakuisessa Suomessa korruptiopäilyn esiin nostaminen on vaikeaa myös siksi, koska hankalan ihmisen leiman saa otsaansa helposti.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston Antti Norkela kertoi, että Suomessa a ei osata tehdä poikkeavuuksista oikeita johtopäätöksiä.

Koska korruptiota esiintyy Suomessa, yritysten on tärkeää kouluttaa työntekijöitään aiheesta. Miten korruptio voi meidän yrityksessämme ilmetä? Jos huomaa viitteitä korruptiosta tai muusta epäeettisestä toiminnasta, mitä silloin pitää tehdä? Entä mitä toimia väärinkäytösepäily aiheuttaa yrityksessä?

Lisäksi Bistrongin tavoin Norkelan mielestä on tärkeää, että toimivalle johdolle ja työntekijöille asetettavien tulostavoitteiden realistisuutta tarkastellaan suhteessa markkinaan ja kilpailijoihin. Hallituksen tulee olla hereillä. Sen tulee pohtia, miten yritys pärjää suhteessa kilpailijoihinsa. Jos esimerkiksi yritys menestyy huomattavasti paremmin kuin muut ja voittaa koko ajan diilejä, hallituksen tulee kysellä johdolta kysymyksiä siitä, miten kauppaa tehdään.

Ylipäätään hallituksen on hyvä olla perillä tärkeimpien markkinoiden kilpailuolosuhteista ja kilpailun luonteesta: tekeekö yritys ratkaisunsa itsenäisesti, vai onko aihetta epäillä kiellettyä sopupeliä kilpailijoiden kanssa?

Akuutissa tilanteessa onnistunut kriisiviestintä minimoi negatiiviset vaikutukset

Kriisitilanteet ovat väistämättömiä yritystoiminnassa, ja kriisiviestintä on olennainen osa yrityksen toimintaa. Korruptioepäilyn kaltaisessa akuutissa tilanteessa kriisiviestinnän tavoite on minimoida negatiiviset vaikutukset, mutta hyvin hoidettu kriisiviestintä voi myös parantaa yrityksen mainetta.

Korruptioepäilyn kaltaisessa akuutissa tilanteessa kriisiviestinnän tavoite on minimoida negatiiviset vaikutukset, mutta hyvin hoidettu kriisiviestintä voi myös parantaa yrityksen mainetta, Kaisa Ala-Laurila kertoi.

Valmistautuminen kriisiin on onnistumisen edellytys. Kaisa Ala-Laurila kertoi, että he harjoittelevat säännöllisin väliajoin kriisitilanteita ja kriisiviestintä on aina osa harjoitusta. Kriisiviestinnän vaiheita ovat ainakin tilanteen tunnistaminen, tilanneanalyysi, kriisiviestintäpäätös, viestinnän suunnittelu, viestinnän toteutus ja jälkiseuranta.

Jokaisella kriisillä on oltava omistaja, joka vastaa tilanteen hoitamisesta. Kriisissä roolijaon eri ihmisten sekä johdon ja hallituksen välillä on muutenkin oltava selkeä.

Ala-Laurilan mukaan vahva brändi auttaa selviämään kriisitilanteesta nopeammin, mutta tämä ei silti tapahdu yön yli. Akuutin kriisitilanteen jälkeen yrityksen tulee muun muassa arvioida vahingot, asettaa realistiset tavoitteet ja sitouttaa sidosryhmät uudestaan.

Korruption tunnistaminen – Näkökulmia johdon työn tueksi

Boardman Advisors on julkaissut uuden artikkelikokoelman Korruption tunnistaminen – Näkökulmia johdon työn tueksi, joka on luotu tukemaan yritysten ja organisaatioiden johtoa korruption monimuotoisuuden tunnistamisessa ja ymmärtämisessä sekä toiminnan vastuullisuuden ja eettisyyden varmistamisessa.

Lataa maksuton artikkelikokoelma täältä

Kuvat ja teksti: Karoliina Kuhalampi