Boardman LJT webinaari: Omistajat kasvun moottorina

Boardman LJT webinaari: Omistajat kasvun moottorina

Hyvä omistajuus vaikuttaa myönteisesti yrityksen menestykseen, mutta omistajuus on omistaja-hallitus-johto (OHJ) – ketjun vähiten tutkittu lenkki. Kuitenkin omistajuuden tutkimusta on mahdollista tehdä tasokkaasti ainutlaatuisten suomalaisten aineiston ansiosta, ja tutkimuksen tavoitteena voidaan hyvin pitää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamista.

Boardman LJT:n tilaisuudessa Aalto-yliopiston uusi omistajuuden professori Samuli Knüpfer, Boardmanin hallituksen jäsen Philip Aminoff ja kasvuyrittäjä Päivi Kangasmäki valottivat näkemyksiään hyvän omistajuuden ominaisuuksista ja kehityssuunnista. Tilaisuuden moderaattorina toimi Boardmanin partneri Tom Liljeström.

Katso tilaisuuden tallenne!

Boardman LJT

Boardman LJT (Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä) on yksi Boardman-osaamisverkoston jäsenfoorumeista. LJT:n tavoitteena on edistää tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelua sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Meitä erityisesti kiinnostavia teemoja ovat johtaminen, strategia, ennakointi, omistajuus, hallitustyö, yrittäjyys, vastuullisuus sekä työelämän muutos. LJT järjestää vuosittain useita keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden tavoitteena on aktiivinen, syvällinen ja luottamuksellinen pohdiskelu kulloisestakin ajankohtaisesta aiheesta.

Toivotamme LJT:n teemojen parissa työskentelevät tutkijat, johtajat ja muut toimijat tervetulleeksi mukaan toimintaamme.

Lue lisää ja liity Boardman LJT:n jäseneksi!