Mitä hallituksen tulee tietää virtuaalitodellisuuden murroksesta nyt?

Mitä hallituksen tulee tietää virtuaalitodellisuuden murroksesta nyt?

Mitä AR, VR ja XR tarkoittaa, millaisia sovellutuksia on tehty ja millaiset niiden lähitulevaisuuden näkymät ovat johdon ja hallituksen näkökulmasta? Edellä mainittuja tärkeitä asioita hallitusjäsenille ja johdolle pohdittiin Boardmanin Digifoorumi -tilaisuudessa.

Softability Oy:n liiketoimintayksikön johtaja Juha Asunmaa ja  Wakeone Oy:n tuotejohtaja Kari Peltola kertoivat tilaisuudessa virtuaalitodellisuuden moninaisista osa-alueista ja vaikutuksista yritysten liiketoimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Hallitusjäsenten ei kannata jättää vähemmälle huomiolle virtuaali- ja lisättyä todellisuutta, sillä sen avulla voidaan merkittävästi tehostaa työntekoa, saada aikaan kustannussäästöjä sekä luoda kilpailuetuja.

AR, VR, XR ja MR

VR (eng. Virtual Reality) eli virtuaalitodellisuus, AR (Augmented Reality) eli lisätty todellisuus ja MR (Mixed Reality) eli laajempi tehostettu todellisuus ovat kaikki XR (Extended Reality) eli laajennettu todellisuus kattotermin alle sijoittuvia teknologioita.

XR-teknologioiden merkitys kasvaa koko ajan ja on vain ajan kysymys, että teknologiaa hyödynnetään laaja-alaisesti. XR-teknologiat sijoittuvat siis virtuaalitodellisuuden ja todellisuuden väliin. Ne luovat monipuolisia mahdollisuuksia jo nyt esimerkiksi pelialalle, opiskeluun ja teollisuuteen ja jopa kymmenien prosenttien säästöjä liiketoimintaan.

Millaisia sovellutuksia on tehty?

Toisaalta jo nyt AR:n voidaan sanoa olevan jo osa tavallisten ihmisten arkea. Snapchat-kuvissa hyödynnettävät kasvojenmuokkausfiltterit ovat esimerkki AR-teknologiasta. XR on vahvasti läsnä myös pelimaailmassa. Esimerkiksi Pokemon Go pelissä kännykän kameran läpi nähdään aidoissa ympäristöissä hahmoja. Tällä hetkellä kuitenkin peliteollisuuden lisäksi XR-teknologiaa hyödynnetään suunnittelun apuna teollisuudessa, terveyspalveluissa ja kouluttamisessa.

Tilaisuudessa tutustuttiin myös erilaisiin markkinoilla oleviin VR-laseihin. Asunmaan mukaan tällä hetkellä käyttötarkoituksesta riippuen hyvinä laseina voidaan pitää Oculus Quest VR-laseja ja  Microsoft HoloLens merkkisiä reality älylaseja. Asunmaa näytti osallistujille, kuinka Microsoftin HoloLenseilla on mahdollista luoda virtuaalikattaus suoraan kuuntelijoiden eteen.

Microsoft HoloLenseillä tarkoitetaan päähän asetettavia laseja, joiden avulla katsoja pystyy näkemään todelliseen maailmaan tuotuja erittäin korkealaatuisia holografeja. Osallistujat pääsivät myös kokeilemaan, kuinka VR-lasien avulla katsoja pääsee liikkumaan aidon näköisessä ympäristössä.

Kuinka johdon ja hallituksen kannattaa huomioida XR-teknologia?

Johdon ja hallituksen olisi hyvä ymmärtää XR-teknologian luomat mahdollisuudet erityisesti omassa liiketoiminnassa. Peltolan mukaan jokaisessa yrityksessä tulisi olla ainakin yksi henkilö, joka ymmärtää laaja-alaisesti teknologiaa, mutta on samalla perillä yrityksen asioista.

Teknologia myös kehittyy koko ajan ja on ajan kysymys, milloin erityisesti AR on jokaisen kuluttajan arkea samalla tavalla kuin esim. tabletit nykyään. Yrityspuolella teknologioiden käyttöönotto tulee tapahtumaan huomattavasti nopeammin kuin kuluttajapuolella.

Asunmaan mukaan, on vaikeaa tarkasti ennustaa milloin teknologiat ovat laajassa käytössä kuluttajapuolella. Ne yritykset, jotka aloittavat transition ajoissa saavat huomattavan kilpailuedun verrattuna muihin yrityksiin.