Miten hallituksen jäsen voi parhaiten tukea kestävää kehitystä ja innovaatioita, Suvi Haimi?

Miten hallituksen jäsen voi parhaiten tukea kestävää kehitystä ja innovaatioita, Suvi Haimi?

Suvi Haimi on Sulapacin perustaja ja yrityksen toimitusjohtaja. Aikoinaan Suvi päätti lähteä tutkijasta yrittäjäksi, jotta voisi paremmin toteuttaa missiotaan biomateriaalien hyödyntämisestä ja estämästä maapalloa hukkumasta muoviroskaan.

Nyt hänen visionaan on tehdä Sulapacista maailman johtava muovia korvaava kestävän kehityksen materiaali. Sulapacin lisäksi Suvi on toiminut keväästä 2021 Kiilto Family Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Suomen startup yhteisön hallituksen jäsenenä.

Jaksossa kuullaan Sulapacin kasvutarina sekä keskustellaan kestävästä kehityksestä ja sen tuottamasta kilpailuedusta, hallitustyöskentelyn tuottamasta lisäarvosta startup-yrityksessä ja kuinka luovuutta ja innovatiivisuutta saadaan yritykseen.

“Jos haluat luoda uutta, mutta seuraat muiden ajatuksia, niin et voi luoda uutta.”

Suvi halusi edistää kestävää kehitystä, mistä Sulapacin tarina saikin alkunsa.

Suvi toteaakin jaksossa, ettei Sulapacin tarina ole tavallisin. “Tämä ei ole kauhean tavallinen tarina, että tekee väitöskirjan ja siitä sitten se yrittäjän inspiraatio lähtee nousemaan ja samalla oikeat ihmiset sattuvat kohdalle.”

Sulapacin tarina alkoi tutkijankammiosta ja Suvin väitöskirjatutkimuksesta, josta kehkeytyi oikeiden ihmisten – pääomasijoittajien, kontaktien ja hallitustyön kautta – menestystarina.

“Me perustajat halusimme kaikki käyttää meidän biomateriaaliosaamistamme ratkaistaksemme sydäntä lähellä olevaa asiaa eli globaali muoviongelmaa. Me uskomme, että maailma muuttuu vain siten, että me rakennamme kannattavaa liiketoimintaa ja tehdään yksi kannattava bisneskeissi. Siten me voimme muuttaa maailmaa.”

Suvi kertookin jaksossa, kuinka yritystä lähdettiin rakentamaan. Yksi merkittävä tekijä yrityksen menestystarinassa oli hallitus ja sen tuoma osaaminen.

Hänen mukaan kannattaa miettiä tarkkaan, mitä osaamista tarvitaan ydintiimiin ja mitä osaamista saadaan hallituksesta tai Advisory Boardista.

“Meillä on hyvä tämä oma osaaminen ja sitten pohdimme matkan varrella, kuka voi auttaa meitä parhaiten ja mikä rooli hänellä voisi olla tiimissä tai hallituksessa.”

Jaksossa Suvi toteaa, että hyvä hallituksen jäsen ja sijoittaja mitataan silloin, kun on vaikeuksia. Vaikeuksia on aika vaikea välttää ja jos ei ole tarpeeksi epäonnistumisia ja vaikeuksia, niin sitten ei oteta tarpeeksi riskiä eikä voi onnistua.

Tämä vaatii puolestaan luottamuksen ilmapiirin rakentumisen sekä hallituksen jäsenen kyvyn tuottaa lisäarvoa. Jaksossa keskustellaankin, kuinka hallituksen jäsen voi parhaiten tuottaa lisäarvoa dynaamisessa startup-maailmassa.

Suvin mukaan tulevaisuus vaatii, että kestävä kehitys on yrityksen liiketoimintaa ja kannustaakin jaksossa ihmisiä tarttumaan sen tuomiin mahdollisuuksiin sekä antaa konkreettisia vinkkejä, mistä lähteä liikkeelle, jotta kestävä kehitys ja innovatiivisuus saadaan ohjaamaan yrityksen liiketoimintaa.

“Tulevaisuudessa ne yhtiöt, jotka eivät ole ottaneet kestävää kehitystä rakennuskiveksi, niin ne ei valitettavasti pärjää muille. Voittajia ovat ne, jotka siihen panostavat. Se on ihan selvästi yhdistävä asia nyt.”

Jaksossa keskustellaan myös perustajien akateemisen taustan tuomasta suuresta lisäarvosta ja miten akateemisesta maailmasta voidaan tuoda tietotaitoa ja tutkimustuloksia mukaan liiketoimintaan.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilla podcast-alustoilla: Spotify, Apple Podcasts ja Supla.

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.