Henkilöstön rooli päätöksenteossa

Henkilöstön rooli päätöksenteossa

Tämän päivän murroksessa työn tekeminen muuttuu ja on jatkuvasti haettava uusia johtamismalleja ja toimintatapoja.

Henkilöstön osallistaminen päätöksentekoon on kaikissa yritysmuodoissa tärkeä menestymisen edellytys. Yrityksen päätöksentekoon osallistuminen edellyttää yritykseltä selkeitä tavoitteita, jatkuvaa vuoropuhelua ja sujuvaa informaation kulkua yrityksen sisällä.

Kehittämisforumin tavoitteena  on pohtia ja analysoida,  muuttuko ja miten yritysten johtamismalli ja henkilöstön rooli päätöksenteossa yrityksen iän ja kasvun myötä.

 

Kehittämisfoorumi järjestää vuosittain 4 aiheeseen liittyvää keskustelutilaisuutta, joissa jokaisessa asiaa tarkastellaan hieman eri näkökulmista konkreettisten yrityscasejen ja eri henkilöiden kokemusten kautta. Tavoitteena on saada kullakin kerralla aikaan positiivinen ”kaksintaistelu” näkemyksistä ja kokemuksista sekä aktiiviset yleisökommentit tilaisuudessa.

Kehittämisfoorumi on myös käynnistänyt  asiaan liittyen Pro gradutyön Aalto yliopiston kanssa.

Kehittämisfoorumin puheenjohtajana toimii Boardman -partneri Jorma Wiitakorpi.


Henkilöstön rooli päätöksenteossa -kehittämisfoorumin tilaisuuksia

 • 26.11.2018 Henkilöstön osallistaminen ja rooli muutoksen läpivientiprosessissa
  pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus ja strategiajohtaja Pekka Puustinen, OP ryhmä
 • 6.6.2018 Mikä merkitys on Henkilöstön osallistamisella yrityksen päätöksentekoprosessiin?
  Ralf Sund ja Janne Makkula, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja
 • 11.4.2018 Palkitseminen henkilöstön sitouttamiskeinona
  Finnairin henkilöstöjohtaja Eija Hakakari ja K-Hartwallin toimitusjohtaja Jerker Hartwall
 • 26.10.2017 Uudenlainen johtaminen
  Petteri Walldén, Nokian Renkaat ja Samu Hällfors, Framery
 • 5.6.2017 Luovuuden ja luovan yksilön johtaminen
  Tuomas Auvinen ja Esko Kilpi
 • 15.3.2017 Henkilöstön osallistuminen yrityksen päätöksentekoprosessiin
  Marjo Miettinen ja Jussi Itävuori