Omistajien, hallituksen ja johdon -kehittämisfoorumissa jaetaan tuoreimpia akateemisia oppeja päätöksenteon tueksi

Omistajien, hallituksen ja johdon -kehittämisfoorumissa jaetaan tuoreimpia akateemisia oppeja päätöksenteon tueksi

Keskusteluissa nousee hämmästyttävän usein esille, että akateemisen maailman tutkimusten tuloksia tulisi saada omistajien, hallituksen ja johdon päätöksenteon avuksi. Ongelman ratkaisemiseksi perustettiin viime vuonna Omistajien, hallituksen ja johdon (OHJ) -päätöksentekoketjun ja yhteistyön kehittämisfoorumi. Foorumin toimintaan osallistuu aktiivisesti kokeneita liikemaailman yritysjohtajia sekä päätöksentekijöitä, jotka ovat ryhtyneet väitöskirjatyöhön OHJ-teemaan liittyen.

Kokeneiden ihmisten korkeatasoinen tutkimus osaksi vallankäyttöä

Väitöskirjatutkijoita ja yritysmaailmassa pitkään toimineita ja kokeneita liikkeenjohtajia yhdistävä Omistajien, Hallituksen ja Johdon (OHJ) päätöksentekoketjun ja yhteistyön kehittämisfoorumin tilaisuus järjestettiin hybridimallilla 1.9. Boardmanin Olohuoneessa.

Väitöskirjatutkija Ari Virtanen

“Vaikka hallitustyöskentelyä on aktiivisesti kehitetty vuosituhannen alusta lähtien, pitäisi OHJ:n kehittämisellä luoda toimiva dialogi ja yhteistyö, johon hyvä hallitustyöskentely perustuu”, kertoi OHJ-kehittämisfoorumin puheenjohtaja Mikko Haapanen. Haapanen kertoi olevansa vakuuttunut, että koko päätöksenteon- ja vallankäytön ketjuun tulee jatkuvasti muuttuvan liiketoimintakentän seurauksena pysyviä ja vaikuttavia muutoksia.

Foorumin toiminnalla halutaankin lisätä osaamista sekä tietoisuutta omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön merkityksestä. Boardmanin fokus ja idea on jakaa oppimista yhteisten näkemysten ja kokemusten kautta.

”Kehittämisfoorumin tavoitteena on kehittää päätöksentekoa ja vallankäyttöä kokeneiden yritysmaailman toimijoiden ja akateemisten tutkijoiden yhteistyöllä”, jatkoi Haapanen.

Startup –yritysmaailma entistä vahvemmin osaksi toimintaa

Väitöskirjatutkija Mats Volontis

Kehittämisfoorumin tuorein jäsen Mats Wolontis tuo uutta näkökulmaa OHJ-kehittämistoimintaan. Hän on tehnyt vahvasti töitä startupien kanssa ja työstää parhaillaan niiden toimintaan syventyvää väitöskirjaa, joka pyrkii ymmärtämään startup-maailman corporate governance (hyvän hallinnon) -asioiden hoitamista ja miten dynamiikka toimii, kun erityisesti toimitusjohtajana ja puheenjohtajana toimii usein sama henkilö.

“Olen havainnut kaksi merkittävää asiaa. Valitettavasti startupeilla ei useimmiten ole governance -asiat kunnossa ja pahimmillaan ei edes tiedetä, mitä ne tarkoittavat”, kertoi Wolontis. Toisena asiana Wolontis mainitsee, että startupit ovat nuoria yrityksiä, joissa ei vielä ole paljon osaamista. Hän tutkii väitöskirjassaan, kuinka corporate governance –osaaminen tulee rakentaa nimenomaa startupeissa.

Verkottuneena kokeneiden ihmisten kanssa voidaan edelleen kehittää

Väitöskirjatutkija Seppo Kuula

Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua Seppo Kuulan väitöstutkimuksen tuoreista tuloksista, jotka Kuula esitteli tilaisuudessa. Kuulan väitöstutkimus esittelee palveluliiketoiminnan uudistamiseen mallin, jossa yritysten jatkuva yhteistyö on keskiössä.

Ilmoille tuotiin arvokasta pohdintaa tuotteiden ja palveluiden myynnin akateemisen maailman hyväksymän uusimman teorian pohjalta ja pohdittiin niitä osallistujien käytännön kokemuksen – niin suurien yritysten kuin startup –maailman näkökulmasta ja hallituksen, johdon ja omistajien roolia.

Väitöskirjatutkija Tom Liljeström

Tilaisuudessa kuultiin myös käynnissä olevien väitöskirjatutkimusten viimeisimpiä kuulumisia ja löydöksiä mm. Ari Virtaselta (Aalto-yliopisto), Hanna Sieviseltä (LUT-yliopisto), Tom Liljeströmiltä (LUT-yliopisto).

Omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoketjua käsitteleviin aiempiin artikkeleihin sekä väitöskirjatutkimuksiin ja tutkijoihin liittyviin juttuihin voit tutustua Boardmanin sivuilla