Lauri Ratia

Lauri Ratia

Boardman-partneri

Lauri Ratia

Ammatillinen historia ja hallituskokemus

Diplomi-insinööri Lauri Ratia on työskennellyt 50 vuotisen uransa aikana paperi-, konepaja-, elektroniikka- ja rakennusmateriaaliteollisuudessa Stora Enson, UPM Kymmenen, Nokian, Koneen ja Ruduksen (CRH plc) palveluksessa, jossa toimitusjohtajana 1994 – 2007. Vuoden 2007 jälkeen Ratia on toiminut monissa eri hallitustehtävissä mm: VR:n, Spondan, Parocin ja Stockmannin hallituksen puheenjohtajana. Ratia on ollut pelastamassa Turun Telakkaa, Terrafamea ja Stockmannia. Hän toimii edelleen Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Ratia on ollut mukana monissa yritysjärjestelyissä niin koti- kuin ulkomailla. Järjestelyjen kirjo on ollut laaja käsittäen monia teollisuuden aloja lähtien pienistä liiketoimintaa täydentävistä kaupoista päätyen suuriin kansainvälisiin transaktioihin. Ratia toimi pääomasijoittajana 1990-luvun alussa ja on sen jälkeen ollut ja on edelleen mukana useissa neuvonantotehtävissä.

Ratia on tehnyt aktiivista hallitustyötä 1980- luvun lopulta lähtien. Vuodesta 2000 hän on toiminut seitsemän pörssiyhtiön ja viidentoista valtion, instituutioiden, pääomasijoittajien tai perheiden omistamien osakeyhtiöiden hallituksissa, näistä kahdeksassa puheenjohtajana. Hänellä on laaja kokemus suurten strategisten muutosten johtamisessa ja läpiviemisessä. Lisäksi Ratia on toiminut Sibelius-Seuran hallituksen puheenjohtajana ja toimii vuonna 2022 järjestettävien XII Sibelius-viulukilpailujen järjestelykomitean puheenjohtajana.

aktiiviroolit boardmanissa

Erityisosaaminen

  • Muutosjohtaminen
  • Suuret strategian muutosprojektit
  • Kansainvälinen B2B-myynti
  • Yritysten kansainvälistäminen
  • Yritysjärjestelyt

Yhteystiedot

lauri.ratia@boardman.fi