Kaamos Forum 2023: Vastuullisuus on saatava yrityksen strategiaan nyt

Kaamos Forum 2023: Vastuullisuus on saatava yrityksen strategiaan nyt

Vastuullisuudessa voittavat edelläkävijät. Samalla myös asiakkaat, rahoittajat sekä EU:n lainsäädäntö vaatii yhä enemmän vastuullisia toimia yrityksiltä.

Vastuullisuuskysymyksiin syvennyttiin Boardmanin Kaamosfoorumissa Rochierin partneri Seppo Kymäläisen, Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmén, Paulig Groupin toimitusjohtaja Rolf Ladaun ja Raute Oyj:n toimitusjohtaja Mika Saariahon johdolla.

Kaamos Forum järjestettiin Saariselällä 16. ja 17. marraskuuta 2023.

Tilaisuudessa vallitsi yksimielisyys siitä, että yrityksen on otettava vastuullisuus vakavasti, jotta sen liiketoiminta säilyisi tulevaisuudessa. On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikkea ei voi eikä pitäisi yrittää toteuttaa tai mitata.

Jokaisen yrityksen tulisi määrittää omat ESG-tavoitteensa ja olla realistinen niiden suhteen. ESG:n on oltava yrityksen strategian ytimessä, ja koko yrityksen, erityisesti johtotehtävissä olevien ihmisten, on sitouduttava siihen.

On tärkeää pitää mielessä sitoutuminen, sillä yrityksen muuttaminen kestävämmäksi ei tuota lyhyellä aikavälillä taloudellista hyötyä.

Kestävyysraportoinnista tulee pakollista useammille yrityksille

Tähän asti monet yritykset ovat voineet raportoida kestävyydestään vapaaehtoisesti ilman standardoituja vaatimuksia, mutta tämä tilanne on muuttumassa. Euroopan unionin aloitteesta käynnistetty muutos, joka tunnetaan nimellä CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), tarkoittaa, että standardoidut raportointivaatimukset ovat tulossa voimaan.

CSRD laajentaa kestävyysraportoinnin kattavuutta ja tavoittelee ajan myötä sen tiivistämistä rahoitusraportointiin. Suomessa tämä heijastuu muun muassa Kirjanpitolakiin, Tilintarkastuslakiin ja Osakeyhtiölakiin.

Rochierin partneri Seppo Kymäläinen totesi, että CSRD:llä on merkittävä vaikutus raportointiin.

CSRD:n päämäärä on tarjota rahoitusmarkkinatoimijoille tarkempia tietoja. Kun kestävyyttä raportoidaan yksityiskohtaisesti EU:n laajuisesti tietyillä standardeilla, tiedot ovat luotettavampia ja mahdollistavat sijoitukset kestävimpiin vaihtoehtoihin.

CSRD otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta

CSRD otetaan vähitellen käyttöön noin 50 000 yrityksessä EU:ssa. Aluksi raportointivelvollisuus kohdistuu PIE-yrityksiin (Public Interest Entities), jotka aiemmin kuuluivat NFRD:n (Non-Financial Reporting Directive) piiriin.

Näiden yritysten on noudatettava uusia kestävyysraportointistandardeja vuodesta 2024 alkaen. Myöhemmin velvollisuus laajenee koskemaan myös muita suuria yrityksiä ja tiettyjä listattuja pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Kuinka tuoda vastuullisuus strategiaan?

  • Ensinnäkin varmista, että yrityksen omistajat ja johto sitoutuvat kestävyyteen.
  • Laadi strategia, joka sisältää ESG:n. Muista valita omat taistelusi – älä yritä keskittyä kaikkeen.
  • Aseta kunnianhimoiset, mutta realistiset tavoitteet. Esimerkiksi: Vuoteen 2030 mennessä kaikki yrityksen toiminnot ovat hiilidioksidineutraaleja. Mikä ei voi muuttua, kompensoidaan.
  • Kun päätös siirtymisestä vastuullisempaan liiketoimintaan on tehty, sitoudu siihen. Tämä on toteutettava loppuun asti, koska vastuullisempaan toimintatapaan siirtyminen ei ole taloudellisesti kannattavaa lyhyellä aikavälillä.
  • Palkkaa ESG-asiantuntijoita yritykseesi ja hanki apua konsulteilta.
  • Älä ajattele vastuullisuutta yksittäisenä projektina. Kun hypähdät vastuullisuusjunan kyytiin kerran, olet aina mukana.

Raute Oyj:n toimitusjohtaja Mika Saariaho kertoi, että he ovat tuoneet ESG:n kasvustrategiansa ytimeen.

ESG-opas avuksi!

Boardman on yhdessä kumppaneidensa PwC:n ja Futuricen kanssa laatinut ESG-oppaan, joka antaa yleiskatsauksen ESG-teemoista ja raportointivaatimuksista. Se sisältää tarkistuslistoja ja kysymyksiä hallituksen ja johdon harkittavaksi.

Opas päivitetään vuosittain vastaamaan uusimpia raportointivaatimuksia.

Lataa ilmainen opas itsellesi täältä!

Teksti: Karoliina Kuhalampi

Kuvat: Julia Ruotsi