Miten edistää yrityksen strategista uudistumista, Hanna Sievinen?

Miten edistää yrityksen strategista uudistumista, Hanna Sievinen?

Hanna Sievinen toimii lukuisissa hallituksissa, kuten Futuricen, Taalerin, Koskisen ja Aalto-yliopiston hallituksissa sekä näiden yhtiöiden valiokunnissa.

Hanna Sievinen toimii lukuisissa hallituksissa, kuten Futuricen, Taalerin, Koskisen ja Aalto-yliopiston hallituksissa sekä näiden yhtiöiden valiokunnissa.

Strateginen uudistuminen on elintärkeää nykyaikaisessa liiketoiminnassa, etenkin nopeasti muuttuvassa ja kilpaillussa markkinaympäristössä. Onnistunut uudistuminen voi varmistaa yrityksen kilpailukyvyn ja menestyksen tulevaisuudessa. Mutta miten yritys voi edistää tätä strategista uudistumista?

BoardTalks-podcastin jaksossa keskustellaan uudistumisesta väitöskirjassaan strategista uudistumista perheyrityksissä tutkineen Hanna Sievisen kanssa. Hanna toimii useissa hallituksissa ja tutkinut aiheeseen liittyviä käytäntöjä ja muutosprosesseja. Hänen kokemuksensa ja näkemyksensä tarjoavat arvokkaita oivalluksia siitä, miten hallituksen jäsenet voivat tukea strategista uudistumista.

Kuuntele jakso alta!

Yksi keskeinen havainto on, että omistajilla, hallituksella ja johdolla on kullakin merkittävä rooli strategisessa uudistumisessa.

Omistajat asettavat yleiset tavoitteet ja odotukset, kun taas hallitus valvoo ja ohjaa organisaation strategista suuntaa ja varmistaa toimeenpanon linjassa omistajien etujen kanssa. Johdon vastuulla on strategian kehittäminen ja sen toteuttaminen käytännössä.

Tärkeää on myös hallituksen monimuotoisuus ja osaaminen, jotta se kykenee arvioimaan ja ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja riskejä.

Hallituksen jäsenten osaamisen tason jatkuva kehittäminen ja keskustelujen syventäminen eri aiheista voivat parantaa koko hallituksen valmiuksia käsitellä tulevaisuuden haasteita ja tehdä parempia päätöksiä.

Hallituksen dynamiikan ja päätöksentekoprosessien kehittäminen voi edistää tehokkaampaa ja ripeämpää päätöksentekoa ilman, että laadusta tai riskienhallinnasta tarvitsee tinkiä. Avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus johdon ja hallituksen välillä on tärkeää, jotta mahdolliset erimielisyydet voidaan ratkaista rakentavasti ja tehokkaasti.

Henkilökohtaisesti Hanna korostaa hallituksen jäsenen vastuuta omaan aktiiviseen tiedonhankintaan ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Hänen mukaansa keskittyminen valittuihin teemoihin, laaja verkostoituminen, sekä aktiivinen lukeminen ja alan tapahtumiin osallistuminen ovat tehokkaita tapoja pysyä mukana kehityksessä, joista voi valita itselleen sopivimman tavan.

Lisäksi on tärkeää tehdä päätöksiä siitä, mihin asioihin paneudutaan syvällisesti ja mihin riittää pintapuolinen seuraaminen.

 

Hanna Sievistä haastattelivat Boardman-partnerit ja podcastin hostit Taru Lindeman ja Laura Raitio.

Hanna Sievistä haastattelivat Boardman-partnerit ja podcastin hostit Taru Lindeman ja Laura Raitio.

 

Strategisen uudistumisen edistämisessä on tärkeää varmistaa, että ihmiset kokevat olevansa osa uudistumista eivätkä vain kohteita sille. Tämä edistää avoimuutta, sitoutumista ja tehokasta yhteistyötä organisaatiossa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että strategisen uudistumisen tukeminen vaatii monipuolisia toimenpiteitä ja vahvaa sitoutumista kaikilta organisaation tasoilta. Hanna Sievisen kokemukset ja näkemykset tarjoavat arvokasta opastusta hallituksille ja organisaatioiden johdolle, jotka pyrkivät menestymään muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Kuuntele jakso! BoardTalks-jaksot ovat kuunneltavissa seuraavilta podcast-alustoilta:

SpotifyApple PodcastsSupla

Boardmanin hallitustyötä, omistajuutta, päätöksentekoa ja johtajuutta käsittelevässä BoardTalks-podcastissa keskustellaan kokeneiden hallitusjäsenten, johtajien ja omistajien työelämän merkityksellisistä opeista sekä syvennytään hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekijöiden agendoilla oleviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutustu muihin jaksoihin täältä!